LuatVietnam

blue-check Hàng xuất khẩu được lập hóa đơn sau khi hoàn thành thủ tục hải quan

Công văn số 12769/CTHN-TTHT ngày 20/3/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hướng dẫn thuế suất thuế GTGT (2 trang)
Posted: 23/3/2023 10:15:25 AM | Latest updated: 24/3/2023 8:47:52 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5664
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp được lập phiếu xuất kho để đi đường. Sau khi làm xong thủ tục hải quan, doanh nghiệp lập hóa đơn giao cho người mua.

Trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn không đúng thời điểm sẽ bị xem xét xử phạt theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Effective Date Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5664

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kế toán

blue-check Bổ sung một số tài khoản thu thuế của Kho bạc Nhà nước
blue-check Hàng xuất khẩu phải lập hóa đơn khi làm xong thủ tục hải quan
blue-check Nhận tài trợ kèm điều kiện phải lập hóa đơn và nộp thuế
blue-check Hàng xuất khẩu được lập hóa đơn sau khi hoàn thành thủ tục hải quan
blue-check Hóa đơn dịch vụ phải lập tại thời điểm hoàn thành hoặc khi thu tiền trước
blue-check Dịch vụ ngân hàng lập hóa đơn vào thời điểm nào?
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng English attachment
blue-check Bỏ quy định trích lập Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại về môi trường
blue-check Bộ Tài chính khuyến cáo doanh nghiệp chưa nên áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) English attachment
blue-check Chưa lập hóa đơn cho công trình đã bàn giao sẽ bị xử phạt
blue-check Những điều cần lưu ý khi chi nhánh bán hàng nhận điều chuyển từ công ty
blue-check Miễn xuất hóa đơn và nộp thuế GTGT khi nhận tiền bồi thường hợp đồng
blue-check Cần biết về xuất hóa đơn bán hàng miễn thuế
blue-check Phải điều chỉnh hóa đơn GTGT theo thuế suất được giảm
blue-check Cá nhân cho thuê tài sản được cấp HĐĐT theo từng lần phát sinh
blue-check Công đoàn cấp trên tại TP. HCM phải bố trí kế toán trưởng nếu quản lý ít nhất 300 công đoàn cơ sở
blue-check Về thời điểm phát hành hóa đơn cho công trình khi chuyển sang sử dụng HĐĐT
blue-check Khuyến cáo của Bộ Tài chính dành cho các công ty kế toán liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp English attachment
blue-check Liên đoàn Lao động TP. HCM sẽ tổ chức hội nghị giải đáp về phần mềm kế toán công đoàn vào tháng 10/2022
blue-check Bán tài sản công, lập HĐĐT theo mẫu nào?