LuatVietnam

Lược đồ | Hành nghề xây dựng

Tổng số 49 bản ghi | Cập nhật đến: 1-Nov-2022

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 3/3/2021 Quy định mới về công trình và hành nghề xây dựng English attachment
(Nghị định số 15/2021/NĐ-CP)

Nghị định này quy định các vấn đề sau: Xem thêm

- Lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng;

- Khảo sát xây dựng;

- Cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng;

- Xây dựng công trình đặc thù và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài;

- Quản lý năng lực hoạt động xây dựng;

- Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định có đề cập đến một số công trình mang khái niệm mới như: Công trình chính của dự án; Công trình ảnh hưởng đến cộng đồng; Công trình xây dựng theo tuyến; Công trình hiệu quả năng lượng (Energy Efficiency Building) ; Công trình tiết kiệm tài nguyên (Resource Efficiency Building); Công trình xanh (Green Building)

Đính kèm 10 phụ lục sau:

- Phụ lục 1: 8 biểu mẫu về thẩm định, phê duyệt dự án

- Phụ lục 2: 13 biểu mẫu về cấp giấy phép xây dựng

- Phụ lục 3: 10 biểu mẫu về cấp giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài

- Phụ lục 4: 7 biểu mẫu về chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

- Phụ lục 5: 2 mẫu đơn đề nghị công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

- Phụ lục 6: Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của người được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

- Phụ lục 7: Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của đơn vị được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

- Phụ lục 8: Bảng ãm ký hiệu sử dụng trên Chứng chỉ xây dựng

- Phụ lục 9: Bảng phân loại dự án đầu tư xây dựng theo công năng phục vụ và tính chất chuyên ngành của công trình

- Phụ lục 10: Danh mục các công trình ảnh hưởng lớn đến lợi ích cộng đồng

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/status1 2015; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017; Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I đến Phụ lục IX Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/status1 7/2018. Các quy định trước đây của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

red-check 13/5/2020 Rút ngắn thời gian cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I
(Quyết định số 594/QĐ-BXDstatus2 )

Sau điều chỉnh, thời hạn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I sẽ được rút ngắn còn 17,5 ngày tính từ ngày có kết quả sát hạch (giảm 2,5 ngày so với quy định chung tại Điều 44a và 44b Nghị định 100/2018/NĐ-CPstatus2 ). Xem thêm

Thời gian cấp lại do mất, hư hỏng, hết hiệu lực cũng được giảm còn 7 ngày, rút ngắn được 3 ngày

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

HƯỚNG DẪN
stop-check 20/11/2018 Nhà thầu xây dựng nước ngoài được miễn xin phép hành nghề và chứng minh năng lực English attachment
(Thông tư số 08/2018/TT-BXDstatus1 )

Thông tư hướng dẫn cụ thể về yêu cầu chuyên môn đào tạo đối với cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng và yêu cầu về nhân sự đối với doanh nghiệp xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng. Xem thêm

Theo Điều 4 Thông tư, tương ứng với từng hạng và lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ xây dựng, doanh nghiệp phải có cá nhân đảm nhận các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề và cá nhân tham gia thực hiện công việc có chuyên môn phù hợp.

Mỗi cá nhân có thể đảm nhận một hoặc nhiều chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, nếu đồng thời đáp ứng được điều kiện năng lực của các chức danh đó.

Đặc biệt, đối với nhà thầu nước ngoài, Thông tư này đã bỏ yêu cầu phải xin giấy phép hoạt động và chứng chỉ năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam (khoản 5 Điều 4 và Điều 5).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2018 và thay thế Thông tư số 17/2016/TT-BXDstatus1 ngày 30/6/2016.

Bãi bỏ Điều 1, Điều 2 Thông tư số 24/2016/TT-BXDstatus1 ngày 01/9/2016; Điều 2, Điều 3, Điều 10, Điều 11, Điều 12 Thông tư số 14/2016/TT-BXDstatus1 ngày 30/6/2016.

blue-check 14/6/2022 Có thể đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
(Công văn số 2116/BXD-QHKT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 77 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, cá nhân có thể đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Xem thêm

Tờ khai đăng ký sát hạch áp dụng theo Mẫu số 02 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP, nộp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

Về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, thực hiện theo quy định tại Điều 76 Nghị định 15/2021/NĐ-CP .

blue-check 17/5/2021 Chỉ huy trưởng công ty xây dựng phải có HĐLĐ English attachment
(Công văn số 1734/BXD-HĐXD)

Liên quan đến Bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết đang rà soát, chỉnh sửa lại để phù hợp với các lĩnh vực cấp chứng chỉ theo quy định mới tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP và sẽ sớm công bố khi hoàn thành. Xem thêm

Đối với điều kiện tổ chức/doanh nghiệp đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng phải có "người lao động" có chứng chỉ hành nghề tương ứng với chức danh đảm nhiệm (chủ nhiệm, chủ trì, chỉ huy trưởng...) quy định tại khoản 4 Điều 89 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, Bộ Xây dựng lưu ý, những người đảm nhận chức danh này phải có giao kết HĐLĐ với tổ chức/doanh nghiệp thì mới được coi là "người lao động".

blue-check 6/5/2021 Chứng chỉ thiết kế hạng I có thể thiết kế tất cả các cấp công trình
(Công văn số 1484/BXD-HĐXD)

Theo quy định tại khoản 11 Điều 110 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, các chứng chỉ năng lực xây dựng được cấp trước khi Nghị định này có hiệu lực vẫn tiếp tục được sử dụng cho đến khi hết hạn. Xem thêm

Doanh nghiệp nếu có chứng chỉ xây dựng hạng I đối với lĩnh vực Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng thì sẽ được thực hiện các công việc: thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng tất cả các cấp công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (trừ cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn) và các công trình khác có kết cấu dạng nhà, cột, trụ, tháp... (mục 3.1 Phụ lục VII Nghị định 15/2021/NĐ-CP ).

Trong đó, "công trình nhà, kết cấu dạng nhà" là các công trình xây dựng dạng hình khối, có phần nổi trên mặt đất, được cấu tạo từ kết cấu chịu lực, bao che (có thể có hoặc không) và mái (Phụ lục 2 Thông tư 03/2016/TT-BXDstatus1 ).

blue-check 4/1/2021 Chi nhánh tại Việt Nam của công ty xây dựng nước ngoài phải đảm bảo điều kiện về năng lực English attachment
(Công văn số 12/BXD-HĐXD)

Theo Bộ Xây dựng, Chi nhánh của các công ty xây dựng ở nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam phải đảm bảo điều kiện về năng lực theo quy định tại các văn bản sau: Xem thêm

1. Luật Xây dựng 2014;

2. Nghị định 59/2015/NĐ-CPstatus1 về quản lý đầu tư và xây dựng;

3. Nghị định 100/2018/NĐ-CPstatus2 về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng;

4. Thông tư 08/2018/TT-BXDstatus1 về chứng chỉ hành nghề xây dựng của nhà thầu nước ngoài

blue-check 10/8/2020 Nhà thầu xây dựng nước ngoài phải xin giấy phép trước khi hoạt động English attachment
(Công văn số 3864/BXD-HĐXD)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định 59/2015/NĐ-CPstatus1 , nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động xây dựng tại Việt Nam sau khi có giấy phép và chỉ được thực hiện các công việc theo giấy phép đó. Xem thêm

Đối với các cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn của nhà thầu nước ngoài, phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CPstatus2 và Thông tư 08/2018/TT-BXDstatus1 .

blue-check 15/7/2020 Về căn cứ xử lý chứng chỉ hành nghề giả trong lĩnh vực xây dựng
(Công văn số 3401/BXD-HĐXD)

Trường hợp doanh nghiệp hoạc cá nhân hành nghề sử dụng các chứng chỉ giả trong hoạt động xây dựng thì việc xử phạt sẽ căn cứ theo Nghị định 139/2017/NĐ-CPstatus1 . Xem thêm

Ngoài ra, Theo Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CPstatus2 , Sở Xây dựng được quyền từ chối cấp chứng chỉ hành nghề trong vòng 12 tháng đối với các trường hợp sau:

- Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

- Cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề;

- Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề

blue-check 8/7/2020 Quản lý chi phí dự án xây dựng phải có Chứng chỉ định giá
(Công văn số 3286/BXD-HĐXD)

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Nghị định 59/2015/NĐ-CPstatus1 , người được giáo phụ trách quản lý chi phí xây dựng trong Ban quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

blue-check 15/6/2020 Điều kiện cấp chứng chỉ quản lý công trình dân dụng hạng II
(Công văn số 2863/BXD-HĐXD)

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXDstatus1 , những người có trình độ đại học chuyên ngành giao thông, nếu thêm 10 năm kinh nghiệm và 2 năm làm giám đốc quản lý dự án nhóm B (loại công trình dân dụng) thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án công trình dân dụng hạng II

blue-check 20/4/2020 Được thực hiện cả phần lắp đặt thiết bị nếu có chứng chỉ thi công xây dựng
(Công văn số 1816/BXD-HĐXD)

Theo quy định tại khoản 38 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 , "thi công xây dựng công trình" được hiểu bao gồm hoạt động xây dựng và lắp đặt thiết bị vào công trình. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty đã có chứng chỉ thi công xây dựng công trình dân dụng hạng I thì được quyền tham gia thi công phần xây dựng và lắp đặt thiết bị cho các cấp công trình dân dụng.

blue-check 14/11/2014 Kỹ sư quy hoạch đô thị ít nhất phải có bằng Đại học
(Công văn số 2954/BXD-HĐXD)

Theo Điều 6 Nghị định số 37/2010/NĐ-CPstatus2 , cá nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này mới được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư quy hoạch đô thị. Theo đó, phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh tế đô thị... Xem thêm

Thẩm quyền cấp loại chứng chỉ này là Sở Xây dựng

blue-check 5/11/2014 Về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư kinh tế xây dựng
(Công văn số 2843/BXD-HĐXD)

Theo Công văn này, kỹ sư kinh tế xây dựng cũng nằm trong hệ thống kỹ sư thuộc chuyên ngành xây dựng nên nếu hội đủ các điều kiện quy định tại Thông tư số 12/2009/TT-BXDstatus1 thì được cấp chứng chỉ hành nghề

blue-check 11/5/2012 Về điều kiện hành nghề hành nghề tư vấn giám sát thi công
(Công văn số 731/BXD-HĐXD)

Theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 5 và Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 12/2009/TT-BXDstatus1 , cá nhân có thể nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ở bất cứ Sở Xây dựng nào thấy thuận lợi và phải chịu trách nhiệm về nội dung kê khai của mình. Xem thêm

Theo đó, cá nhân chỉ được thực hiện những công việc ghi trong chứng chỉ này. Đối với những công việc khác có liên quan như làm chủ nhiệm, chủ trì hạng 1 hay hạng 2, cá nhân còn phải thỏa mãn thêm điều kiện quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

Cá nhân muốn hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thì phải có thêm chứng chỉ hành nghề giám sát.

blue-check 9/4/2012 Giấy phép thầu mặc nhiên hết hiệu lực sau khi Hợp đồng liên danh kết thúc
(Công văn số 544/BXD-HĐXD)

Công văn trả lời trường hợp của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (gọi tắt là Tổng Công ty Vinaconex) về giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (cụ thể là Công ty POSCO E&C). Theo đó, do hợp đồng liên danh giữa VINACONEX - POSCO E&C đã kết thúc nên Giấy phép thầu số 46/2007/BXD-GPTXD của Công ty POSCO E&C cũng hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

blue-check 1/3/2012 Không bắt buộc xuất trình Chứng chỉ hành nghề xây dựng khi ĐKKD
(Công văn số 298/BXD-HĐXD)

Theo quy định tại Chương VI Nghị định số 12/2009/NĐ-CPstatus1 , cá nhân khi được giao trực tiếp đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình mới yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề. Theo đó, không bắt buộc doanh nghiệp phải xuất trình chứng chỉ hành nghề của cá nhân khi đăng ký kinh doanh

blue-check 31/10/2011 Không bị hạn chế độ tuổi khi xin cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng
(Công văn số 1833/BXD-HĐXD)

Theo Thông tư số 12/2009/TT-BXDstatus1 , người xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng không bị hạn chế về độ tuổi

blue-check 5/7/2011 Không bắt buộc xin Giấy phép thầu khi đã có pháp nhân tại Việt Nam
(Công văn số 66/BXD-HĐXD)

Văn bản trả lời về việc cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam đối với Công ty TNHH Arup Việt Nam Xem thêm

Công ty TNHH Arup Việt Nam hoạt động tại Việt Nam theo giấy chứng nhận đầu tư, xem như đã có pháp nhân Việt Nam. Như vậy, Công ty mặc nhiên được hoạt động xây dựng với tư cách là nhà thầu Việt Nam, không phải xin giấy phép thầu theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTgstatus1 .

Công ty Arup Việt Nam được coi là nhà thầu Việt Nam khi nhận thầu các công việc của Công ty Ove Arup & Partners Hong Kong Ltd hoặc các Công ty Arup khác với tư cách là nhà thầu nước ngoài. Riêng đối với các gói thầu có sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên phải tuân thủ theo pháp luật về đấu thầu. Tuy nhiên, khi tham gia hoạt động xây dựng phải đáp ứng được điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng

blue-check 22/6/2011 Không bắt buộc chứng minh năng lực xây dựng khi đăng ký kinh doanh ngành xây dựng
(Công văn số 61/BXD-HĐXD)

Điều kiện về năng lực hoạt động xây dựng được quy định tại Chương IV Nghị định số 12/2009/NĐ-CPstatus1 . Theo đó, Chứng chỉ hành nghề chỉ yêu cầu xuất trình khi doanh nghiệp hoặc cá nhân đó trực tiếp tham gia thực hiện công việc xây dựng. Khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp không phải nộp chứng chỉ hành nghề của cá nhân và bất kể tài liệu gì chứng minh về điều kiện năng lực

blue-check 24/2/2011 Về việc cấp Giấy phép thầu cho Nhà thầu xây dựng nước ngoài tại Việt Nam
(Công văn số 18/BXD-HĐXD)

Theo quy định tại khoản c mục 1 Thông tư số 05/2004/TT-BXD về việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu xây dựng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thì thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép thầu gồm có chứng chỉ hành nghề của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp. Tuy nhiên, một số nước không quy định Công ty phải có chứng chỉ hành nghề, do đó trong hồ sơ xin cấp giấy phép thầu không bắt buộc phải nộp chứng chỉ hành nghề. Song bắt buộc phải có giấy phép thành lập (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) của tổ chức đó.

blue-check 31/12/2010 Về điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
(Công văn số 2677/BXD-KTXD)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 112/2009/NĐ-CPstatus1 thì cá nhân có bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp ngành kỹ thuật được phép tư vấn quản lý chi phí đối với các dự án nhóm C và các công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Tuy nhiên, việc cho phép này không có nghĩa là được phép cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

blue-check 3/6/2009 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng
(Công văn số 95/BXD-HĐXD)

Theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXDstatus1 ngày 18/4/2005 và văn bản số 2646/BXD-XL ngày 23/12/2005, trường hợp cá nhân đang làm việc tại Công ty nếu có trình độ đại học trở lên thì được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng màu đỏ; có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp thì được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng màu hồng nếu các cá nhân này có đủ các điều kiện khác theo quy định.

THAM KHẢO
blue-check 1/11/2022 Xin gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng phải kê khai kinh nghiệm
(Công văn số 1033/HĐXD-CCRC)

Hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng hiện nay thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, trong đó có Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng kê khai theo Mẫu số 01 Phụ lục IV. Xem thêm

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý, mặc dù tại phần ghi chú của Mẫu số 01 Phụ lục IV có điểm không yêu cầu kê khai kinh nghiệm trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng/rách, nát/bị thất lạc nhưng khi đề nghị gia hạn chứng chỉ xây dựng, cá nhân cần kê khai kinh nghiệm, cung cấp các quyết định phân công nhiệm vụ tương ứng với bản kê khai kinh nghiệm để được xem xét giải quyết.

blue-check 2/8/2022 Tham gia kiểm định xây dựng không cần có chứng chỉ năng lực
(Công văn số 2927/BXD-GĐ)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, tổ chức tham gia kiểm định xây dựng không bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực. Xem thêm

Tuy nhiên, tổ chức kiểm định xây dựng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện năng lực tương ứng với hạng năng lực và phạm vi hoạt động theo quy định tại Điều 97 Nghị định 15/2021/NĐ-CP .

XEM THÊM
blue-check 17/4/2020 [Hợp nhất] - Quy định về cấp phép và quản lý nhà thầu xây dựng nước ngoài English attachment
(Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BXD)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 08/2018/TT-BXDstatus1 ngày 05/10/2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BXDstatus1 ngày 01/7/2019 vào Thông tư số 14/2016/TT-BXDstatus1 ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

blue-check 14/3/2013 Tring tâm nghiên cứu thuộc Công ty Âu Lạc được tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công
(Quyết định số 260/QĐ-BXD)

Quyết định này công nhận Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ xây dựng (thuộc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Âu Lạc) là cơ sở đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng đối với các loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thủy lợi, thủy điện. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

blue-check 27/12/2011 Có trình độ chuyên môn về bưu chính sẽ được phép giám sát công trình CNTT
(Công văn số 116/BXD-HĐXD)

Đối với cá nhân có trình độ chuyên môn về bưu chính viễn thông thì được xem xét để cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát thi công xây dựng các công việc, hạng mục công trình công nghệ thông tin trong các công trình xây dựng. Xem thêm

Kỹ sư chuyên ngành thuỷ văn không thuộc chuyên ngành hoạt động xây dựng. Do đó, không thuộc đối tượng phải xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

stop-check 1/5/2012 Tăng mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng lên 300.000 đồng English attachment
(Thông tư số 33/2012/TT-BTCstatus1 )

Thông tư này điều chỉnh các mức thu lệ phí cấp các loại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, chứng chỉ giám sát thi công xây dựng, chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng từ 200.000 đồng lên 300.000 đồng/chứng chỉ Xem thêm

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01.05.2012, thay thế Thông tư số 167/2009/TT-BTCstatus1 ngày 19.08.2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

stop-check 21/7/2011 Sửa đổi một số thủ tục về công nhận phòng thí nghiệm, báo cáo công trình
(Quyết định số 734/QĐ-BXDstatus1 )

Quyết định này sửa đổi một số thủ tục hành chính gồm: Xem thêm

- Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

- Công nhận bổ sung phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

- Công nhận cơ sở có đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

- Công nhận cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

- Công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu

- Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá

- Báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng

- Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

stop-check 15/7/2010 Quy định về điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng English attachment
(Thông tư số 05/2010/TT-BXDstatus1 )

Thông tư này quy định điều kiện năng lực, đăng ký, thẩm định, công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng; tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng; tổ chức cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2010 và thay thế cho các văn bản sau: Quyết định số 01/2008/QĐ-BXDstatus1 ngày 01/02/2008; Văn bản số 734/BXD-VPstatus1 ngày 21/4/2008; Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008; Quyết định số 905/QĐ-BXD ngày 14/7/2008; Quyết định số 17/2008/QĐ-BXDstatus1 ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

stop-check 10/9/2009 Hướng dẫn mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
(Thông tư số 25/2009/TT-BXDstatus1 )

Thông tư quy định về điều kiện năng lực của cơ sở đào tạo; về việc đăng ký, thẩm định, công nhận các cơ sở đào tạo; quy định về chương trình khung; về công tác tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ; việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2009 và thay thế Quyết định số 12/2005/QĐ-BXDstatus1 ngày 18/4/2005 và Quyết định số 1857/QĐ-BXD ngày 29/9/2005.

stop-check 20/8/2009 Về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng
(Thông tư số 22/2009/TT-BXDstatus1 )

Thông tư này quy định chi tiết về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân quy định tại các Nghị định gồm: Nghị định 12/2009/NĐ-CPstatus1 ; Nghị định số 08/2005/NĐ-CPstatus1 ; Nghị định số 209/2004/NĐ-CPstatus1 ; Nghị định số 49/2008/NĐ-CPstatus1 , áp dụng chung cho doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Kể từ ngày 01/01/2010, những người tham gia quản lý dự án bắt buộc phải có Chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2009. Bãi bỏ Quyết định 10/2008/QĐ-BXDstatus1 ngày 25/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định điều kiện năng lực của nhà thầu khi thi công công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt

stop-check 10/8/2009 Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng
(Thông báo số 6321/TB-SXD-QLNLHNXDstatus1 )

Thông báo này công bố các thủ tục liên quan đến công tác cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như đối tượng được cấp, điều kiện, thành phần hồ sơ đăng ký, việc cấp lại, bổ sung,....(xem thêm phụ lục). Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2009 và thay thế cho Thông báo số 6945/TB-SXD-QLNLHNXD.

stop-check 10/8/2009 Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng English attachment
(Thông tư số 12/2009/TT-BXDstatus1 )

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng bao gồm 2 loại Chứng chỉ gồm: Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng và Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình. Cá nhân nếu đang là công chức làm công việc quản lý hành chính Nhà nước thì không được cấp chứng chỉ này. Người có chứng chỉ hành nghề xây dựng sẽ được phép hành nghề xây dựng trên phạm vi cả nước. Thông tư đính kèm các mẫu hồ sơ liên quan đến việc xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2009 và thay thế các văn bản sau: Quyết định số 91/BXD-ĐT ngày 16/4/1993 ; Quyết định số 23/2000/QĐ-BXDstatus1 ngày 13/11/2000; Quyết định số 12/2005/QĐ-BXDstatus1 ngày 18/4/2005 ; Quyết định số 15/2005/QĐ-BXDstatus1 ngày 25/4/2005

stop-check 26/7/2008 Quy định về năng lực nhà thầu khi thực hiện các CTXD đặc biệt English attachment
(Quyết định số 10/2008/QĐ-BXDstatus1 )

Công việc, hạng mục công trình hoặc CTXD được xem là có yêu cầu đặc biệt khi công việc hoặc công trình đó có kỹ thuật phức tạp dễ gây sự cố mất an toàn trong thi công. Những công việc, hạng mục công trình, công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt theo Quy định này bao gồm: các công việc xử lý nền móng sử dụng cọc barret và cọc khoan nhồi, phá dỡ công trình có chiều cao từ 10 mét trở lên, lắp đặt thiết bị siêu trường, siêu trọng; các hạng mục công trình là tầng hầm của các công trình nhà cao tầng, bãi đỗ xe ngầm, đập thủy lợi, thủy điện có chiều cao trên 25 mét, bồn chứa, bể chứa, đường ống dẫn xăng, dầu, khí; các công trình là nhà cao từ 20 tầng trở lên hoặc công trình có khẩu độ từ 36 mét trở lên, công trình dạng tháp có chiều cao từ 50 mét trở lên, công trình cầu có chiều dài nhịp chính từ 100 mét trở lên, cầu vòm có chiều cao từ 50 mét trở lên, cầu có trụ cao từ 30 mét trở lên, công trình ngầm, công trình trên biển như đê chắn sóng biển, giàn khoan trên biển. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày đăng Công Báo

stop-check 15/5/2005 Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công
(Quyết định số 12/2005/QĐ-BXDstatus1 )

Loại chứng chỉ này được xét cấp cho cá nhân là người Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp ở Việt Nam. Các nhân viên giám sát thi công xây dựng công trình bắt buộc phải có chứng chỉ này khi hành nghề, tuy nhiên chứng chỉ này không cấp cho các cá nhân đang là công ch71c làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước. Bản quy chế quy định trình tự thủ tục, điều kiện và thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công XDC; quy định tiêu chuẩn đối với các cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công XDCT. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công Báo.

stop-check 16/3/2000 Về đăng ký hoạt động xây dựng English attachment
(Thông tư số 01/2000/TT-BXDstatus1 )

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho các văn bản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành trước đây: Xem thêm

- Thông tư số 18/BXD-VKT ngày 10/6/1995 Hướng dẫn thực hiện các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng;

- Quyết định số 19/BXD-CSXD ngày 10/6/1995 ban hành Quy chế hoạt động và đăng ký hành nghề tư vấn xây dựng;

- Quyết định số 500/BXD-CSXD ngày 18/9/1996 ban hành Quy chế đăng ký và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

stop-check 25/4/2005 Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng
(Quyết định số 15/2005/QĐ-BXDstatus1 )

Quy chế này quy định về cấp chứng chỉ hành nghề cho kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng theo quy định tại Điều 49, Điều 50 và Điều 51 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CPstatus1 ngày 07/2/2005 của Chính phủ. Quyết định này thay thế QĐ số 91/BXD-ĐT ngày 16/4/1993 và QĐ số 23/2000/QĐ-BXDstatus1 ngày 13/11/2000.

stop-check 8/12/2000 Điều kiện kinh doanh xây dựng English attachment
(Quyết định số 27/2000/QĐ-BXDstatus1 )
stop-check 13/11/2000 Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình English attachment
(Quyết định số 23/2000/QĐ-BXDstatus1 )
stop-check 29/4/1998 Quy chế đăng ký hoạt động xây dựng đối với doanh nghiệp FDI
(Thông tư số 02/1998/TT-BXDstatus1 )
blue-check 5/5/2014 Viện phát triển quốc tế học được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án xây dựng công trình
(Quyết định số 462/QĐ-BXD)

Quyết định này công nhận Viện phát triển quốc tế học - Hội nghiên cứu khoa học về Đông Nam á - Việt Nam được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Xem thêm

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

blue-check 28/7/2011 Thẩm định định mức đầu tư phải có Chứng chỉ kỹ sư định giá
(Công văn số 116/BXB-KTXD)

Nghị định số 112/2009/NĐ-CPstatus1 ngày 14/12/2009 của Chính phủ quy định điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Nếu Chủ đầu tư tự thực hiện các công việc quản lý chi phí thì Chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện năng lực quy định tại Điều 21, Điều 22 Nghị định số 112/2009/NĐ-CPstatus1 ngày 14/12/2009 của Chính phủ. Xem thêm

Trường hợp Chủ đầu tư thuê tư vấn lập tổng mức đầu tư, dự toán và giao cho phòng chức năng thẩm định thì cá nhân ký báo cáo thẩm định phải có chứng chỉ kỹ sư định giá; nếu cá nhân đó là công chức thì không nhất thiết phải có chứng chỉ kỹ sư định giá.

blue-check 3/6/2011 Có bằng kỹ sư cơ khí không được cấp cấp chứng chỉ Giám sát thi công
(Công văn số 854/BXD-HĐXD)

Cá nhân có bằng tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư cơ khí sửa chữa ô tô thì không thuộc chuyên ngành xây dựng nên không được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công “xây dựng và hoàn thiện” công trình xây dựng. (Theo quy đinh tại điểm a, khoản 3, Điều 11, Thông tư số 12/2009/TT-BXDstatus1 ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng)

blue-check 24/2/2011 Về việc nhà thầu xây dựng nước ngoài đảm nhận các dịch vụ kỹ thuật
(Công văn số 17/BXD-HĐXD)

Văn bản trả lời Công ty Luật TNHH Bizconsult về các dịch vụ kỹ thuật mà nhà thầu xây dựng nước ngoài nhận thực hiện tại Việt Nam

blue-check 31/12/2010 Chưa đủ thâm niên tốt nghiệp Đại học chưa được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
(Công văn số 2676/BXD-KTXD)

Trường hợp cá nhân có bằng tốt nghiệp trung học kinh tế đã có thời gian tham gia hoạt động xây dựng>5 năm tuy nhiên chỉ mới có bằng tốt nghiệp đại học Thủy lợi năm 2010 thì tính đến thời điểm hiện tại chưa đủ điều kiện để cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

blue-check 22/7/2009 Về việc cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản
(Công văn số 85/BXD-QLN)

Theo quy định tại mục 1.1 Phần V Thông tư số 13/2008/TT-BXDstatus1 thì người xin cấp mới, cấp lại chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản phải nộp đơn (theo mẫu tại phụ lục 6 Thông tư này) tại Sở Xây dựng nơi đặt cơ sở đào tạo hoặc nơi người nộp đơn sinh sống (thường trú hoặc tạm trú dài hạn). Theo đó, chứng chỉ môi giới và chứng chỉ định giá bất động sản sẽ không được xét cấp cho người thường trú và học (đào tạo) tại tỉnh khác

blue-check 22/1/1998
(Chỉ thị số 05/1998/CT/TTg)

Lược đồ Cập nhật đến

Tiêm vắc xin 27-Mar-2023
Phòng chống dịch 24-Mar-2023
Giảm 2% thuế GTGT 2022 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020