LuatVietnam

blue-check HĐĐT ghi sai giá trị hàng hóa, có thể điều chỉnh hoặc phát hành mới

Công văn số 25530/CTHN-TTHT ngày 3/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý hóa đơn sai sót (2 trang)
Posted: 8/6/2022 11:24:50 AM | Latest updated: 13/6/2022 1:48:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5469
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp sau khi đã gửi hóa đơn điện tử (HĐĐT) cho người mua, doanh nghiệp mới phát hiện ghi sai giá trị hàng hóa, dịch vụ thì có thể lựa chọn (i) lập HĐĐT điều chỉnh hoặc lập HĐĐT mới.

Nếu lập HĐĐT điều chỉnh, trên hóa đơn phải có dòng chữ "Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm".

Nếu lập HĐĐT mới, trên hóa đơn phải có dòng chữ "Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm".

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5469
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Hóa đơn