LuatVietnam

blue-check HĐĐT hằng năm sẽ đánh số lại từ đầu

Công văn của Cục Thuế TP. Hà Nội về lưu ý thay đổi ký hiệu, số hóa đơn điện tử năm 2023 (1 trang)
Posted: 27/12/2022 8:54:53 AM | Latest updated: 27/12/2022 9:57:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5610
LuatVietnam

Theo lưu ý của Cục thuế TP. Hà Nội, các hóa đơn điện tử (HĐĐT) phát hành từ ngày 1/1/2023 sẽ phải thay đổi ký tự năm lập hóa đơn từ "22" (năm 2022) thành "23" (năm 2023) và số hóa đơn phải bắt đầu lại từ số 1.

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 và Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC, "ký hiệu hóa đơn" là nhóm gồm 6 ký tự phản ánh các thông tin về loại hóa đơn có mã hoặc không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn được sử dụng. Trong đó, hai ký tự thứ 3 và thứ 4 thể hiện năm lập hóa đơn được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.

"Số hóa đơn" là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn, có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm (khoản 3 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5610

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Các mẫu HĐĐT được phân biệt bằng hai ký tự cuối
blue-check Các mô hình kinh doanh được phép lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Xuất hàng bán lưu động được lập phiếu xuất kho thay hóa đơn
blue-check Các thông tin cần biết liên quan đến HĐĐT lập từ máy tính tiền
blue-check Doanh nghiệp đang bị cưỡng chế nếu cần điều chỉnh hóa đơn vẫn phải mua lẻ
blue-check Sau 2022, điều chỉnh sai sót cho các hóa đơn GTGT 8% như thế nào?
blue-check 100% siêu thị, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội và TP. HCM phải lập HĐĐT từ máy tính tiền trong năm 2023
blue-check Các công ty dịch vụ hóa đơn tại Hà Nội cần đăng ký nhu cầu triển khai HĐĐT từ máy tính tiền trước 15/2/2023
blue-check Các hướng dẫn và lợi ích khi sử dụng HĐĐT lập từ máy tính tiền
blue-check HĐĐT phải sử dụng ngôn ngữ định dạng XML
blue-check Những lưu ý khi ghi tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn
blue-check Tiêu chí nhận diện doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn
blue-check Về các trường hợp được sử dụng HĐĐT không có mã
blue-check Điều chỉnh HĐĐT ghi sai số tiền không cần gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế
blue-check Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn" quý III và quý IV năm 2022 tại TP. HCM
blue-check HĐĐT phải được lập đủ nội dung và đúng định dạng
blue-check Lập hóa đơn không đúng thời điểm bị phạt từ 3 - 8 triệu đồng
blue-check Hàng bán cho DNCX được lập hóa đơn sau khi làm xong thủ tục xuất khẩu
blue-check HĐĐT hằng năm sẽ đánh số lại từ đầu
blue-check Từ 1/1/2023 sẽ không chấp nhận các hóa đơn GTGT có thuế suất 8%