LuatVietnam

blue-check HĐLĐ không "chính chủ" sẽ bị vô hiệu toàn bộ

Công văn số 1767/LĐTBXH-BHXH ngày 31/5/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động (2 trang)
Posted: 6/6/2022 9:33:14 AM | Latest updated: 7/6/2022 9:02:16 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5466
LuatVietnam

Bộ Lao động TB&XH cho rằng, trường hợp mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao đồng (HĐLĐ) và tham gia BHXH là vi phạm nguyên tắc "trung thực" đồng thời vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết HĐLĐ theo quy định tại khoản 1 Điều 15, khoản 2 Điều 16 Bộ luật lao động và sẽ dẫn đến HĐLĐ bị vô hiệu toàn bộ theo điểm b khoản 1 Điều 49.

Trường hợp này, Tòa án sẽ giữ thẩm quyền tuyên bố HĐLĐ vô hiệu và việc xử lý HĐLĐ vô hiệu toàn bộ được căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật lao động và Điều 10 Nghị định 145/2020/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5466
Tệp đính kèm
Lược đồ
Không có dữ liệu
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm