LuatVietnam

light-check Hệ số lương áp dụng cho giảng viên và giáo viên dạy nghề từ 15/10/2023

Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (23 trang)
Posted: 6/9/2023 2:15:22 PM | Latest updated: 17/9/2023 5:31:34 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Thông tư ban hành quy định mới về tiêu chuẩn nghề nghiệp, hệ số lương, điều kiện thi thăng hạng... đối với viên chức là giảng viên, giáo viên giảng dạy trong các trường cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2023.

Thay thế Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXHstatus3 ngày 15/6/2018, Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXHstatus3 ngày 12/8/2019, Thông tư số 31/2019/TT-BLĐTBXHstatus3 ngày 30/12/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Oct-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian