LuatVietnam

blue-check Hệ thống hóa đơn điện tử sẽ tạm khóa từ 2 - 4h ngày 15/5/2022 để nâng cấp

Công văn số 1577/TCT-CNTT ngày 13/5/2022 của Tổng cục Thuế về Kế hoạch tạm dừng hệ thống hóa đơn điện tử (2 trang)
Posted: 16/5/2022 9:24:29 AM | Latest updated: 16/5/2022 1:22:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5451
LuatVietnam

Tổng cục Thuế thông báo sẽ tạm dừng hoạt động Hệ thống hóa đơn điện tử để nâng cấp kể từ 2h - 4h ngày 15/5/2022 (Chủ nhật).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5451
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Hóa đơn