LuatVietnam

blue-check Hệ thống REX của EU đã cập nhật mã số nhà xuất khẩu từ San Marino và Andorra English attachment

Công văn số 246/XNK-XXHH ngày 9/5/2022 của Bộ Công thương về hàng hóa có xuất xứ từ San Marino và Andorra (4 trang)
Posted: 18/5/2022 8:25:43 AM | Latest updated: 23/5/2022 5:35:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5453
LuatVietnam

Theo thông báo của Bộ Công thương, hiện nay Hệ thống REX của EU đã có thông tin mã số nhà xuất khẩu từ San Marino và Andorra trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do EVFTA.

Nội dung thư thông báo của EU về việc này có đính kèm tại Công văn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5453
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV246-09052022BCT[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

EVFTA