LuatVietnam

blue-check Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực từ 1/1/2022 English attachment

Công văn số 7268/BCT-ĐB ngày 16/11/2021 của Bộ Công thương về việc thông báo thời điểm có hiệu lực của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) (1 trang)
Posted: 17/11/2021 9:34:58 AM | Latest updated: 18/11/2021 3:15:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5336 | Vietlaw: 536
LuatVietnam

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được ký kết vào ngày 15/11/2020 và sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022.

Đây là một Hiệp định thương mại tự do được 10 nước thành viên Hiệp hội ASEAN và 05 nước đối tác gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia và New Zealand tham gia ký kết.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5336

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV7268-16112021BCT[EN].pdf

Lược đồ

Thuế RCEPCập nhật đến: 30-Dec-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hiệp định - Điều ước

blue-check Quy chế vận hành Cổng điện tử về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam (FTAP)
blue-check Quy trình cấp Thư đồng ý hoặc phản đối cho tổ chức tài chính quốc tế kinh doanh tại Việt Nam English attachment
blue-check Kế hoạch giúp doanh nghiệp tận dụng hiệu quả Hiệp định RCEP
blue-check Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) English attachment
blue-check Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Từ 14/7/2021, Công ước về xóa bỏ lao động cưỡng bức đã có hiệu lực tại Việt Nam
blue-check Toàn văn Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam - Vương Quốc Anh (a1pd ụng từ 1/5/2021)
blue-check Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Vương Quốc Anh English attachment
blue-check Hiệp định RCEP English attachment
blue-check Luật Ký kết thỏa thuận quốc tế 2020 English attachment
blue-check Công ước số 105 về Xóa bỏ lao động cưỡng bức English attachment
blue-check Công hàm sửa đổi về miễn thị thực giữa Việt Nam - Myanmar đã có hiệu lực từ 1/1/2020
blue-check Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVIPA) English attachment
blue-check Phê chuẩn Hiệp định CPTPP English attachment
blue-check Một số nhiệm vụ cấp bách để khai thác hiệu quả các FTA
blue-check Nghị định thư sửa đổi Hiệp định quá cảnh hàng hóa Việt Nam - Lào
blue-check Kế hoạch triển khai Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO (Hiệp định TF)
blue-check Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) English attachment
blue-check Hiệp định thương mại tự do Việt - Hàn (VKFTA)
blue-check ATIGA - Hiệp định mới về tự do thương mại trong khối ASEAN