LuatVietnam

Lược đồ | Hiệu suất năng lượng

Tổng số 65 bản ghi | Cập nhật đến: 10-Aug-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 11/6/2013 Từ 2015 hàng nhập khẩu mới bị kiểm soát về hiệu suất năng lượng
(Công văn số 0564/TCNL-KHCN)

Theo Quyết định 51/2011/QĐ-TTgstatus1 , phương tiện, thiết bị nhập khẩu nếu thuộc Danh mục bắt buộc dán nhãn năng lượng thì phải xuất trình Quyết định dán nhãn năng lượng mới được thông quan. Trường hợp không xuất trình được Quyết định này nhưng khi Hải quan kiểm tra trên trang www.nhannangluong.com và xác minh hàng hóa đã được dán nhãn năng lượng thì vẫn được chấp nhận. Xem thêm

Theo lộ trình phê duyệt tại Quyết định 03/2013/QĐ-TTgstatus1 , quy định về hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS) sẽ có hiệu lực áp dụng từ 1/1/2015. Do đó, hàng hóa nhập khẩu chỉ bị kiểm soát hiệu suất kể từ thời điểm 1/1/2015

Đối với bóng đèn sợi đốt lớn hơn 60W, chỉ loại sử dụng trong chiếu sáng dân dụng thông thường mới bị cấm nhập khẩu từ 1/1/2013. Còn lại, các đèn sợi đốt có đặc tính kỹ thuật đặc biệt sử dụng trong một số mục đích chuyên dụng (như đèn sưởi, đèn hồng ngoại chữa bệnh, đèn UV...) vẫn được nhập khẩu.

HƯỚNG DẪN
blue-check 31/12/2013 Công bố các Tiêu chuẩn về động cơ điện và hiệu suất năng lượng
(Quyết định số 4251/QĐ-BKHCN)

Quyết định này công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: Xem thêm

1. Tiêu chuẩn quốc gia về động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc - Phần 1: Hiệu suất năng lượng, ký hiệu TCVN 7540-1:2013;

2. Tiêu chuẩn quốc gia về động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc - Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng, ký hiệu TCVN 7540-2:2013;

3. Tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp đo công suất tiêu thụ của thiết bị audio, video và các thiết bị liên quan, ký hiệu TCVN 10153:2013 (IEC 62087:2011);

4. Tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị điện gia dụng - Đo công suất ở chế độ chờ, ký hiệu TCVN 10152:2013 (IEC 62301:2011).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

blue-check 31/12/2013 Hiệu suất năng lượng của động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7540-1:2013)

Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng của động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc một tốc độ sử dụng nguồn điện tần số 50 Hz và/hoặc 60 Hz. Xem thêm

TCVN 7540-1:2013 thay thế TCVN 7540-1:2005;

TCVN 7540-1:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 7540-1:2013 được ban hành kèm theo Quyết định số 4251/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2013.

blue-check 31/12/2013 Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng của động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7540-2:2013)

Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng của động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc một tốc độ sử dụng nguồn điện tần số 50 Hz và/hoặc 60 Hz và: Xem thêm

- có điện áp danh định Un đến 1000 V;

- có công suất ra danh định Pn từ 0,75 KW đến 150 kW;

- có 2, 4 hoặc 6 cực;

- hoạt động ở kiểu chế độ 51 (chế độ liên tục);

- làm việc trực tiếp trên lưới;

- có khả năng vận hành trong các điều kiện làm việc nêu trong Điều 6 của TCVN 6627-1 (IEC 60034-1).

TCVN 7540-2:2013 thay thế TCVN 7540-2:2005;

TCVN 7540-2:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 7540-2:2013 được ban hành kèm theo Quyết định số 4251/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2013.

blue-check 1/7/2011 Điều kiện bảo lãnh vay vốn của các dự án tiết kiệm năng lượng
(Thông tư số 06/2011/TT-BKHCN)

Quỹ này nhằm bảo lãnh vay vốn cho dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quỹ do Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia quản lý với số vốn ban đầu được giao là 1.699.991 USD Xem thêm

Mức bảo lãnh tối đa cho mỗi dự án là từ 3 - 4,5 tỷ đồng, tuy nhiên không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.07.2011.

blue-check 1/1/2023 Lò vi sóng gia dụng - Hiệu suất năng lượng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 13663:2023)

Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng của lò vì sóng dùng cho mục đích gia dụng, có dung tích đến và bằng 30 L. Xem thêm

TCVN 13663:2023 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TCIE1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2023 Adapter - Hiệu suất năng lượng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 13664:2023)

Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng của adapter, được thiết kế để sử dụng với thiết bị điện gia dụng và thiết bị văn phòng. Adapter thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này có công suất ra đến 250 W, điện áp ra không quá 325 V một chiều, được sử dụng để biến đổi điện xoay chiều thành điện một chiều (AC-DC). Xem thêm

TCVN 13664:2023 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2023 Máy điều hòa không khí Multi - Hiệu suất năng lượng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 13591:2023)

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng của cụm ngoài trời (dàn nóng) dùng cho các máy điều hòa không khí Multi, sử dụng nguồn điện một pha và/hoặc ba pha. Xem thêm

TCVN 13591:2023 do Tiểu Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN TC/E1/SC5 Hiệu suất năng lượng của thiết bị lạnh biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2022 Phương pháp luận xác định mức hiệu suất năng lượng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 13472:2022)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và đưa ra các khuyến nghị đối với phương pháp luận xác định mức hiệu suất năng lượng. Mục đích của việc xác định mức hiệu suất năng lượng là thiết lập dữ liệu và các chỉ số liên quan về việc tiêu thụ năng trọng cả về kỹ thuật và hành vi định tính và định lượng khi so sánh hiệu quả giữa các đối tượng/ thực thể với nhau hoặc ngay bên trong bản thân các đối tượng/ thực thể. Xem thêm

TCVN 13472:2022 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2021 Máy tính xách tay - Hiệu suất năng lượng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 11848:2021)

Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định tiêu thụ năng lượng cho máy tính xách tay, máy tính xách tay hai trong một, máy tính xách tay tất cả trong một, máy tính bảng, máy trạm di động, và được gọi chung là máy tính xác tay trong tiêu chuẩn này. Xem thêm

TCVN 11848:2021 thay thế 11848:2017

TCVN 11848:2021 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 6/10/2020 Không bắt buộc kiểm tra hiệu suất năng lượng ngay tại thời điểm nhập khẩu
(Công văn số 2902/HQHCM-GSQL)

Theo Công văn số 5010/TCHQ-GSQL ngày 28/7/2017, đối với sản phẩm công nghệ phải kiểm tra hiệu suất và dán năng lượng (laptop chẳng hạn), tại thời điểm làm thủ tục thông quan, doanh nghiệp được nộp văn bản xác nhận đăng ký công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng do Bộ Công thương cấp để thay cho phiếu thử nghiệm hiệu suất. Xem thêm

Nói cách khác, việc kiểm tra hiệu suất và dán nhãn năng lượng cho sản phẩm được thực hiện sau thời điểm thông quan, không bắt buộc kiểm tra ngay tại thời điểm nhập khẩu và doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trực tiếp với Bộ Công thương.

Về Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin nhóm 2, tham khảo tại Thông tư 11/2020/TT-BTTTTstatus1 .

blue-check 14/9/2017 "Quạt hút thông gió" được miễn thử nghiệm hiệu suất năng lượng English attachment
(Công văn số 8485/BCT-VP)

Theo Công văn này, sản phẩm "quạt hút thông gió sử dụng trong công nghiệp" không thuộc phạm vi áp dụng của các Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 7826:2015 Quạt điện - Hiệu suất năng lượng và TCVN 7827:2015 Quạt điện - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng. Xem thêm

Theo đó, không phải thử nghiệm hiệu suất tối thiểu và dán nhãn năng lượng.

blue-check 21/4/2016 Về việc sử dụng kết quả kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu
(Công văn số 998/TCNL-KHCN)

Theo Tổng cục Năng lượng, chất lượng và đặc tính kỹ thuật của hàng hóa nhập khẩu được quyết định bởi hợp đồng/đơn đặt hàng của các đơn vị nhập khẩu đối với nhà cung cấp. Đồng thời, tùy thuộc vào thị trường quốc gia nhập khẩu, nhà cung cấp sẽ phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật của quốc gia đó. Do vậy, việc sử dụng kết quả thử nghiệm đại diện cho chất lượng hàng hóa khi đạt được các yêu cầu sau: Xem thêm

- Chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật hiện hành

- Phiếu thử nghiệm phải đảm bảo tính độc lập khách quan và do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định ban hành

- Phương pháp lấy mẫu thử nghiệm phải phù hợp quy định và đảm bảo đại diện cho lô hàng hóa nhập khẩu.

Để đảm bảo các yếu tố nêu trên, doanh nghiệp cần nghiên cứu các quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCNstatus2 ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Tiêu chuẩn TCVN 7790-1:2007 (ISO 2859-1:1999).

blue-check 11/3/2016 Một số kiến nghị của TCHQ về phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng
(Công văn số 1787/TCHQ-GSQL)

Văn bản kiến nghị Bộ Công thương một số vấn đề sau: Xem thêm

- Chấp nhận Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với các lô hàng nhập khẩu sau giống hệt, cùng số model/serial, cùng nhà sản xuất, xuất xứ với lô hàng trước. Hiện nay, theo Điểm 2 Công văn số 306/BCT-TCNL ngày 12/1/2016 thì Phiếu thử nghiệm hiệu suất chỉ áp dụng với từng lô hàng

- Trên Phiếu thử nghiệm hiệu suất cần ghi rõ nội dung mặt hàng mẫu thử nghiệm có đáp ứng đủ các điều kiện theo TCVN hay không để cơ quan hải quan có đủ cơ sở thông quan

- Ban hành mẫu phiếu thử nghiệm trong trường hợp hàng đã được kiểm tra, giám sát chất lượng tại nơi sản xuất ở nước ngoài để cơ quan hải quan có cơ sở thực hiện

- Ban hành văn bản QPPL cấp Thông tư hướng dẫn về các thủ tục liên quan đến hoạt động kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu để cơ quan hải quan, các tổ chức có liên quan và doanh nghiệp có đủ cơ sở thực hiện. Hiện tại, các nội dung này chỉ mới được hướng dẫn ở cấp Công văn của Văn phòng Tiết kiệm năng lượng - Bộ Công Thương

blue-check 15/12/2015 Một số đề xuất của TCHQ về thủ tục nhập khẩu hàng hóa phải kiểm tra hiệu suất năng lượng
(Công văn số 11839/TCHQ-GSQL)

Văn bản kiến nghị Bộ Công thương xem xét chấp thuận một số đề xuất của Tổng cục Hải quan liên quan đến thủ tục nhập khẩu phương tiện, thiết bị phải áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu Xem thêm

Các đề xuất này gồm có:

- Không yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng khi làm thủ tục nhập khẩu, chỉ bắt buộc nộp Phiếu chứng nhận kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu

- Cho phép sử dụng Phiếu chứng nhận kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu đã cấp để làm thủ tục hải quan cho các lô hàng nhập khẩu tiếp theo có cùng các thông số về tên hàng, số model/serial, xuất xứ, nhà sản xuất

- Bổ sung loại hình nhập gia công, SXXK vào diện miễn dán nhãn năng lượng bắt buộc và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

- Không yêu cầu doanh nghiệp phải có Văn bản xác nhận đã nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận dán nhãn năng lượng khi làm thủ tục xin đưa hàng về bảo quản chờ kết quả thử nghiệm hiệu suất

blue-check 16/9/2015 Về một số vướng mắc liên quan đến hiệu suất năng lượng
(Công văn số 8428/TCHQ-GSQL)

Văn bản kiến nghị Bộ Công thương xem xét, sớm có phương án hướng dẫn một số bất cập xung quanh việc dán nhãn và hiệu suất năng lượng tối thiểu, bao gồm: Xem thêm

1. Hàng hóa phải kiểm tra hiệu suất năng lượng chỉ gồm những phương tiện, thiết bị có mã HS ban hành kèm theo Quyết định số 11039/QĐ-BCT ngày 03/12/2014 hay là tất cả phương tiện, thiết bị thuộc danh mục nêu tại Quyết định số 51/2011/QĐ-TTgstatus1 và Điều 2 Quyết định số 78/2013/QĐ-TTgstatus1 ?

2. Mặt hàng “máy điều hòa nhiệt độ”, “máy thu hình” và hàng hóa thuộc nhóm thiết bị văn phòng và thương mại có phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu?

3. Đối với những hàng hóa nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 51/2011/QĐ-TTgstatus1 nhưng không thuộc phạm vi áp dụng của Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) trong Quyết định số 78/2013/QĐ-TTgstatus1 thì khi nhập khẩu có phải thực hiện thủ tục dán nhãn năng lượng?

4. Các phương tiện, thiết bị nếu không lưu thông trên thị trường thì có được miễn dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu?

blue-check 14/2/2015 Một số vướng mắc về hiệu suất năng lượng tối thiểu
(Công văn số 1592/TCHQ-GSQL)

Văn bản kiến nghị Bộ Công thương sớm hướng dẫn các vướng mắc sau: Xem thêm

- Một số thiết bị gia dụng như đèn huỳnh quang, máy điều hòa, tủ lạnh ... nếu nhập khẩu cho hoạt động sản xuất công nghiệp (nhóm sản xuất công nghiệp không quy định mặt hàng này) thì có bị điều chỉnh hiệu suất

- Tổ chức được chỉ định kiểm tra mức hiệu suất năng lượng tối thiểu; các chứng từ phải xuất trình khâu nhập khẩu làm căn cứ xác định đạt mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và thông quan hàng hóa

blue-check 22/1/2015 Về việc xuất trình chứng từ chứng minh hiệu suất năng lượng của hàng hóa nhập khẩu
(Công văn số 581/TCHQ-GSQL)

Liên quan đến máy móc thiết bị nhập khẩu bị kiểm soát hiệu suất năng lượng, TCHQ kiến nghị Bộ Công thương cho biết liệu có thể áp dụng phương án yêu cầu doanh nghiệp cam kết và xuất trình các chứng từ sau để làm căn cứ thông quan được hay không: Xem thêm

- Bản sao Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng do Bộ Công thương cấp

- Và/hoặc Bản sao Kết quả thử nghiệm đối với từng model sản phẩm của Tổ chức thử nghiệm được Bộ Công thương chỉ định

Theo quy định tại Quyết định số 51/2011/QĐ-TTgstatus1 và Quyết định số 78/2013/QĐ-TTgstatus1 thì kể từ ngày 1/1/2015, cấm nhập khẩu các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất tối thiểu. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn về các chứng từ mà doanh nghiệp phải xuất trình cho Hải quan để chứng minh hiệu suất năng lượng và làm căn cứ thông quan

blue-check 1/1/2015 Máy điều hòa không khí không ống gió - Hiệu suất năng lượng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7830:2015)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy điều hóa không khí không ống gió sử dụng máy nén động cơ kiểu kín và giãn ngưng tự làm mát bằng không khí, một cụm hoặc hai cụm, có hai cụm, có hoặc không có biến tần. Xem thêm

TCVN 7830:2015 thay thế TCVN 7830:2012

TCVN 7830:2015 do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN4/TC/E1/SC5 Hiệu suất năng lượng của thiết bị lạnh biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Quạt điện - Hiệu suất năng lượng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7826:2015)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho quạt bàn, quạt đứng, quạt treo tường và quạt trần được sử dụng trong gia đình và các mục đích tương tự. Xem thêm

Tiêu chuẩn này quy định hiệu suất năng lượng tối thiểu và phân cấp hiệu suất năng lượng của quạt điện.

TCVN 7826:2015 thay thế TCVN 7826:2007

TCVN 7826:2015 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Quạt điện - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7827:2015)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho quạt bàn, quạt đứng, quạt treo tường và quạt trần được sử dụng trong gia đình và các mục đích tương tự. Xem thêm

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hiệu suất năng lượng của quạt điện.

TCVN 7827:2015 thay thế TCVN 7827:2007

TCVN 7827:2015 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2014 Tủ giữ lạnh thương mại – Hiệu suất năng lượng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 10289:2014)

Tiêu chuẩn này quy định các mức hiệu suất năng lượng đối với tủ giữ lạnh thương mại dùng để bán và trưng bày thực phẩm. Xem thêm

TCVN 10289:2014 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC5 Hiệu suất năng lượng biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2014 Tủ giữ lạnh thương mại – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 10290:2014)

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định điện năng tiêu thụ và diện tích trưng bày của tủ giữ lạnh thương mại dùng để bán và trưng bày thực phẩm. Xem thêm

TCVN 10290:2014 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC5 Hiệu suất năng lượng biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Giới hạn hiệu suất năng lượng đối với máy thu hình
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9536:2012)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các máy thu hình có công suất danh định nhỏ hơn 1 000 W, gồm một bộ thu/bộ điều hưởng và một màn hình nằm trong cùng một vỏ bọc. Xem thêm

Màn hình thường là thiết bị hiển thị kiểu ống tia điện tử (CRT), kiểu tinh thể lỏng (LCD) sử dụng công nghệ HCFL, CCFL, LED, v.v…, kiểu plasma (PDP) hoặc thiết bị hiển thị khác và được thiết kế để nhận và hiển thị tín hiệu truyền hình quảng bá qua anten, vệ tinh hoặc cáp.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cả các bộ TV/VCR, TV/DVD, TV/VCR/DVD kết hợp.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các máy thu hình có chức năng máy tính, OCAP, IP và các bộ thu truyền hình khác có các chức năng đặc biệt.

Tiêu chuẩn này qui định mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (công suất tiêu thụ lớn nhất) và phân cấp hiệu suất năng lượng của máy thu hình.

TCVN 9536:2012 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2008 Tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng của bóng đèn huỳnh quang
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7897:2008)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang ống thẳng có công suất từ 18 W đến 40 W. Xem thêm

Tiêu chuẩn này qui định hiệu suất năng lượng của balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang ống thẳng.

TCVN 7897:2008 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC2 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

THAM KHẢO
blue-check 28/1/2022 Phê duyệt kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về tiết kiệm năng lượng English attachment
(Quyết định số 128/QĐ-BCT)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

blue-check 10/8/2023 [Hợp nhất] - Chế độ báo cáo sử dụng năng lượng tiết kiệm
(Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BCT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 15/2023/TT-BCT ngày 30/6/2023 vào Thông tư số 25/2020/TT-BCTstatus2 ngày 29/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.

XEM THÊM
blue-check 18/12/2018 Hướng dẫn lập kinh phí tuyên truyền và kiểm tra hiệu suất năng lượng
(Thông tư số 91/2018/TT-BTC)

Thông tư hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập kinh phí cho công tác tuyên truyền, mua sắm trang thiết bị và đào tạo nhân lực phụ trách kiểm tra hiệu suất của các phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 18/12/2018.

blue-check 1/1/2019 Nồi hơi - Hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8630:2019)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng đối với các loại nồi hơi đốt bằng nhiên liệu khi đưa vào sử dụng. Xem thêm

TCVN 8630:2019 thay thế TCVN 8630:2010

TCVN 8630:2019 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC11 Nồi hơi và Bình chịu áp lực biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2019 Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố - Hiệu suất năng lượng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 12666:2019)

Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng cho các đèn điện LED chiếu sáng đường và phố, có công suất lớn hơn hoặc bằng 20W, kể cả loại có bộ điều khiển nguồn lắp rời. Xem thêm

TCVN 12666:2019 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E11 Chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 12/9/2018 Về việc kiểm tra hiệu suất năng lượng hàng nhập khẩu
(Công văn số 2859/GSQL-GQ1)

Liên quan đến việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5010/TCHQ-GSQL ngày 28/7/2017.

blue-check 1/1/2018 Bình đun nước nóng có dự trữ dùng cho mục đích gia dụng - Hiệu suất năng lượng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7898:2018)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bình đun nước nóng bằng điện có dự trữ dùng trong gia đình và các mục đích tương tự có dung tích đến 50 lít. Xem thêm

Tiêu chuẩn này qui định hiệu suất năng lượng của bình đun nước nóng.

TCVN 7898:2018 thay thế TCVN 7898:2009

TCVN 7898:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 21/2/2017 Về hiệu suất năng lượng của thiết bị nhập khẩu cho dự án nhà máy điện
(Công văn số 350/GSQL-GQ1)

Văn bản trả lời Cục Hải quan TP. Cần Thơ về hiệu suất năng lượng của thiết bị nhập khẩu cho dự án nhà máy điện.

blue-check 15/2/2017 Về việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu
(Công văn số 302/GSQL-GQ1)

Trả lời vướng mắc về việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu, Tổng cục Hải quan yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 217/TCNL-KHCN ngày 07/02/2017.

blue-check 6/2/2017 Về hiệu suất năng lượng của thiết bị nhập khẩu cho dự án nhà máy nhiệt điện
(Công văn số 0214/TCNL-KHCN)

Văn bản trả lời vướng mắc về hiệu suất năng lượng của thiết bị nhập khẩu cho dự án nhà máy nhiệt điện.

blue-check 1/1/2017 Đèn LED - Hiệu suất năng lượng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 11844:2017)

Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng cho các bóng đèn Led có balat lắp liền có đầu đèn E27 và B22 và bóng đèn Led hai đầu được thiết kế để thay thế bóng đèn huỳnh quang dạng ống có đầu đèn G5 và G13, sử dụng cho mục đích thông dụng, có công suất đến 60W, điện áp danh định không quá 250V. Xem thêm

TCVN 11844:2017 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E11 Chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2016 Tủ mát, tủ lạnh và tủ đông - Hiệu suất năng lượng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7828:2016)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tủ mát, tủ lạnh và tủ đông có dung tích đến 1000 L được làm lạnh bằng đối lưu tự nhiên hoặc lưu thông không khí cưỡng bức. Xem thêm

Tiêu chuẩn này quy định hiệu suất năng lượng tối thiểu (điện năng tiêu thụ lớn nhất) và phân cấp hiệu suất năng lượng của tủ mát, tủ lạnh và tủ đông.

TCVN 7828:2016 thay thế TCVN 7828:2013

TCVN 7828:2016 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC5 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị lạnh biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2016 Tủ mát, tủ lạnh và tủ đông - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7829:2016)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tủ mát, tủ lạnh và tủ đông có dung tích đến 1000 L được làm lạnh bằng đối lưu tự nhiên hoặc lưu thông không khí cưỡng bức. Xem thêm

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định công suất tiêu thụ và dung tích của thiết bị.

TCVN 7829:2016 thay thế TCVN 7829:2013

TCVN 7829:2016 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC5 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị lạnh biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 9/11/2015 Bãi bỏ 02 Tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng của máy điều hòa
(Quyết định số 3184/QĐ-BKHCN)

Quyết định này bãi bỏ 02 tiêu chuẩn sau: Xem thêm

1. TCVN 7830:2012 về Máy điều hòa không khí không ống gió - Hiệu suất năng lượng

2. TCVN 7831:2012 về Máy điều hòa không khí không ống gió - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 14/9/2015 Về việc chỉ định đơn vị kiểm tra hiệu suất năng lượng của lò hơi, nồi hơi
(Công văn số 1044/GSQL-GQ1)

Văn bản kiến nghị Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương sớm chỉ định đơn vị thực hiện việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với mặt hàng “Lò hơi, nồi hơi trong các xí nghiệp công nghiệp”

blue-check 1/1/2015 Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng của bóng đèn huỳnh quang compact
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7896:2015)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bóng đèn huỳnh quang compact (sau đây viết tắt là CFL) làm việc với balát điện tử tích hợp, có dải công suất từ 5 W đến 60 W, dùng cho mục đích chiếu sáng thông dụng. Xem thêm

TCVN 7896:2015 thay thế TCVN 7896:2008;

TCVN 7896:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E11 Chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Nồi cơm điện - Hiệu suất năng lượng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8252:2015)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho nồi cơm điện thông dụng dùng trong gia đình và các mục đích tương tự, công suất danh định đến và bằng 2000W. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các nồi cơm điện sử dụng phương pháp gia nhiệt loại điện trở hoặc cảm ứng, làm việc ở áp suất khí quyển bình thường. Xem thêm

TCVN 8252:2015 thay thế TCVN 8252:2009

TCVN 8252:2015 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2015 Máy biến áp phân phối - Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8525:2015)

Tiêu chuẩn này quy định về mức và phương pháp xác định mức hiệu suất năng lượng tối thiểu áp dụng cho các máy biến áp phân phối ba pha loại ngâm trong dầu và loại khô, có công suất danh định đến 4000 kVA, có điện áp danh định đến 35 kV, làm việc ở lưới điện có tần số danh định 50 Hz. Xem thêm

TCVN 8525:2015 thay thế TCVN 8525:2010

TCVN 8525:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2013 Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng của máy giặt gia dụng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8526:2013)

Tiêu chuẩn này quy định các mức hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng cho máy giặt gia dụng và các mục đích sử dụng tương tự, có hoặc không có thiết bị gia nhiệt sử dụng nguồn nước lạnh và/hoặc nóng, có năng suất danh định từ 2kg đến 15 kg. Xem thêm

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho máy giặt có lồng giặt và lồng vắt tách rời.

TCVN 8526:2013 thay thế TCVN 8526:2010;

TCVN 8526:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2013 Yêu cầu về hiệu suất năng lượng đối với balat điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7897:2013)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về hiệu suất năng lượng đối với balat điện tử sử dụng nguồn xoay chiều, điện áp đến 1 000 V, tần số 50 Hz hoặc Hz, dùng cho (các) bóng đèn huỳnh quang có công suất từ 4 W đến 85 W. Xem thêm

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các balat điện tử thích hợp sẵn trong bóng đèn.

TCVN 7897:2013 thay thế TCVN 7897:2006;

TCVN 7897:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E11 Chiếu sáng biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2013 Hiệu suất năng lượng đối với balat điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8248:2013)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về hiệu suất năng lượng đối với balat điện từ, trừ kiểu điện trở, để sử dụng với nguồn điện xoay, điện áp đến 1 000V, tần số 50 Hz hoặc 60 Hz, dùng cho bóng đèn huỳnh quang có công suất từ 4 W đến 65 W. Xem thêm

TCVN 8248:2013 thay thế TCVN 8248:2009;

TCVN 8248:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E11 Chiếu sáng biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Yêu cầu về hiệu suất năng lượng của màn hình máy tính
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9508:2012)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các màn hình máy tính (dưới đây gọi là màn hình) gồm một màn hình hiển thị và các mạch điện tử liên kết, thường được lắp đặt trong một vỏ bọc duy nhất, có khả năng hiển thị thông tin bằng hình ảnh từ một máy tính thông qua một hoặc nhiều đầu vào, ví dụ như VGA và DVI. Xem thêm

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại màn hình sau:

- Màn hình hiệu suất cao;

- Màn hình chuyên dụng;

- Một số màn hình có chức năng đặc biệt khác.

Tiêu chuẩn này quy định giá trị hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định công suất tiêu thụ của màn hình máy tính.

TCVN 9508:2012 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Giới hạn hiệu suất năng lượng đối với máy in
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9509:2012)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các máy in có định dạng chuẩn. Xem thêm

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị thực hiện nhiều chức năng của máy photocopy, máy fax và máy quét.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các máy in khổ lớn và các máy in chuyên dụng có tốc độ lớn hơn hoặc bằng 60 ipm.

Tiêu chuẩn này quy định giá trị hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định công suất tiêu thụ của máy in ở chế độ tắt.

TCVN 9509:2012 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Giới hạn hiệu suất năng lượng đối với máy photocopy
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9510:2012)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các máy photocopy có định dạng chuẩn mà chức năng chính là tạo ra nhiều bản cứng giống bản gốc. Xem thêm

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị thực hiện nhiều chức năng như chức năng của máy in, máy fax và máy quét.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các máy photocopy khổ lớn và các máy photocopy chuyên dụng có tốc độ lớn hơn hoặc bằng 60 ipm.

Tiêu chuẩn này quy định giá trị hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định công suất tiêu thụ của máy photocopy ở chế độ tắt.

TCVN 9510:2012 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2012 Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng của máy thu hình
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 9537:2012)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các máy thu hình có công suất danh định nhỏ hơn 1 000 W, gồm một bộ thu/bộ điều hưởng và một màn hình nằm trong cùng một vỏ bọc. Xem thêm

Màn hình thường là thiết bị hiển thị kiểu ống tia điện tử (CRT), kiểu tinh thể lỏng (LCD) sử dụng công nghệ HCFL, CCFL, LED, v.v…, kiểu plasma (PDP) hoặc thiết bị hiển thị khác và được thiết kế để nhận và hiển thị tín hiệu truyền hình quảng bá qua anten, vệ tinh hoặc cáp.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cả các bộ TV/VCR, TV/DVD, TV/VCR/DVD kết hợp.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các máy thu hình có chức năng máy tính, OCAP, IP và các bộ thu truyền hình khác có các chức năng đặc biệt.

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hiệu suất năng lượng của máy thu hình.

TCVN 9537:2012 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

blue-check 1/1/2011 Hướng dẫn lựa chọn động cơ điện ba pha hiệu suất năng lượng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 6627-31:2011)

Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn mang tính chất kỹ thuật để ứng dụng động cơ điện ba pha hiệu suất năng lượng. Tiêu chuẩn này không chỉ áp dụng cho nhà chế tạo động cơ, nhà chế tạo thiết bị gốc (OEM), người sử dụng cuối, nhà quản lý và nhà lập pháp mà còn áp dụng cho tất cả các bên liên quan khác. Xem thêm

TCVN 6627-31:2011 hoàn toàn tương đương với IEC 60034-31:2010;

TCVN 6627-31:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 3/5/2019 Tiêu chí công nhận cơ sở sử dụng năng lượng xanh (Hà Nội)
(Quyết định số 2173/QĐ-UBND)

Quyết định thay mới Bộ tiêu chí công nhận danh hiệu cơ sở sản xuất và công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn TP. Hà Nội. Chi tiết tham khảo Phụ lục II, III, IV đính kèm Quyết định. Xem thêm

Các cơ sở sản xuất, công trình xây dựng được công nhận danh hiệu sử dụng năng lượng xanh sẽ được hưởng các quyền lợi như: được tôn vinh, quảng bá hình ảnh rộng rãi trên các phương tiện thông tin của Thành phố; ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến, khuyến công, khuyến nông của Thành phố và được xem xét hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 15/3/2017.

stop-check 1/1/2017 TCVN về hiệu suất năng lượng của máy tính xách tay
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 11848:2017)

Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng và phương pháp đo tiêu thụ năng lượng cho máy tính xách tay. Xem thêm

TCVN 11848:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

stop-check 18/12/2006 Hướng dẫn trình tự, thủ tục dán nhãn tiết kiệm năng lượng English attachment
(Thông tư số 08/2006/TT-BCNstatus1 )

Các nhà sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm tiêu thụ năng lượng trong Danh mục các sản phẩm sử dụng năng lượng được lựa chọn để dán nhãn có quyền để nghị Bộ Công nghiệp đánh giá và cấp giấy chứng nhận tiết kiệm năng lượng cho sản phẩm nếu đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ Công nghiệp quy định. Thông tư áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm sử dụng năng lượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

stop-check 1/1/2013 Định mức hiệu suất năng lượng của tủ lạnh
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7828:2013)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tủ lạnh, tủ kết đông lạnh có dung tích đến 1000 L sử dụng máy làm lạnh kiểu nén chạy điện. Xem thêm

Tiêu chuẩn này quy định hiệu suất năng lượng tối thiểu (điện năng tiêu thụ lớn nhất) và phân cấp hiệu suất năng lượng của tủ lạnh, tủ kết đông lạnh.

TCVN 7828:2013 thay thế TCVN 7828:2007;

TCVN 7828:2013 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC 4 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị lạnh biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

stop-check 1/1/2013 Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng của tủ lạnh
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7829:2013)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tủ lạnh, tủ kết đông lạnh có dung tích đến 1000 L sử dụng máy làm lạnh kiểu nén chạy điện (sau đây gọi tắt là thiết bị lạnh). Xem thêm

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định công suất tiêu thụ và dung tích của thiết bị lạnh.

TCVN 7829:2013 thay thế TCVN 7829:2007;

TCVN 7829:2013 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC 4 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị lạnh biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

stop-check 1/1/2012 Giới hạn hiệu suất năng lượng của máy điều hòa không khí không ống gió
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7830:2012)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy điều hòa không khí không ống gió sử dụng máy nén-động cơ kiểu kín và giàn ngưng tụ làm mát bằng không khí (sau đây gọi tắt là thiết bị) có năng suất lạnh danh định đến 14000 W (48 000 BTU/h). Xem thêm

Tiêu chuẩn này quy định giá trị hiệu suất năng lượng tối thiểu và các cấp hiệu suất năng lượng của thiết bị.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các máy điều hòa không khí làm mát bằng nước, loại có ống gió, loại xách tay hoặc các máy điều hòa không khí nhiều hơn hai cụm.

TCVN 7830:2012 thay thế cho TCVN 7830:2007;

TCVN 7830:2012 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

stop-check 1/1/2012 Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng máy điều hòa
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7831:2012)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy điều hòa không khí không ống gió sử dụng máy nén-động cơ kiểu kín và giàn ngưng tụ làm mát bằng không khí (sau đây gọi tắt là thiết bị) có năng suất lạnh danh định đến 14000W (48 000 BTU/h). Xem thêm

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định hiệu suất năng lượng theo hệ số lạnh hiệu quả toàn màu (CSPF) của thiết bị.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các máy điều hòa không khí làm mát bằng nước, loại có ống gió, loại xách tay hoặc các máy điều hòa không khí nhiều hơn hai cụm.

TCVN 7831:2012 thay thế TCVN 7831:2007;

TCVN 7831:2012 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

stop-check 1/1/2010 Tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng của nồi hơi
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8630:2010)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về hiệu suất năng lượng và phương pháp thử để xác định hiệu suất này đối với các loại nồi hơi đang sử dụng, xác định được khối lượng và nhiệt trị của nhiên liệu sử dụng. Xem thêm

Phương pháp thử quy định trong tiêu chuẩn này là phương pháp cân bằng thuận trên cơ sở thống kê theo dõi lượng nhiên liệu tiêu thụ và lượng hơi sản xuất ra trong một thời gian đủ dài.

TCVN 8630:2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và Bình chịu áp lực biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

stop-check 1/1/2010 Tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng của máy giặt gia dụng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8526:2010)

Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (gọi tắt là MEP) và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng cho máy giặt gia dụng kiểu khuấy trộn và kiểu cánh trộn có năng suất danh định từ 2 kg đến 15 kg, sử dụng điện 220 V, tần số 50 Hz. Xem thêm

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:

- Máy giặt kiểu trống ngang;

- Máy giặt chỉ có chức năng giặt hoặc chỉ có chức năng vắt;

- Máy giặt có thiết bị sấy khô;

- Máy giặt có chức năng giặt bằng nước nóng.

TCVN 8526:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

stop-check 1/1/2010 Phương pháp xác định mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8525:2010)

Tiêu chuẩn này quy định về mức và phương pháp xác định mức hiệu suất năng lượng tối thiểu áp dụng cho các máy biến áp phân phối ba pha loại ngâm trong dầu được làm mát tự nhiên, có công suất danh định từ 25KVA đến 2500KVA và có điện áp danh định đến 35KV, có tần số danh định là 50 Hz.

stop-check 1/1/2009 Tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng của nồi cơm điện
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 8252:2009)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho nồi cơm điện thông dụng dùng trong gia đình và các mục đích sử dụng tương tự, có dung tích danh định đến 3 lít. Xem thêm

Tiêu chuẩn này quy định hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS), các cấp có hiệu suất cao hơn hiệu suất tối thiểu và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng.

TCVN 8252:2009 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC3 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị gia nhiệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

stop-check 1/1/2009 Yêu cầu về hiệu suất năng lượng đối với bình đun nước nóng
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7898:2009)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bình đun nước nóng bằng điện có dự trữ (sau đây gọi tắt là bình đun nước nóng) dùng trong gia đình và các mục đích tương tự có dung tích đến 40 lít. Xem thêm

Tiêu chuẩn này qui định hiệu suất năng lượng của bình đun nước nóng.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các dụng cụ đun nước nóng để uống.

TCVN 7898:2009 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC3 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị gia nhiệt biên soạn,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ công bố.

stop-check 1/1/2008 Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng của bóng đèn huỳnh quang compact
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7896:2008)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bóng đèn huỳnh quang compact ( sau đây viết tắt là CFL) làm việc với balát điện tử tần số cao, có dải công suất từ 5 W đến 60 W. Xem thêm

Tiêu chuẩn qui định hiệu suất năng lượng của bóng đèn huỳnh quang compact.

Trong tiêu chuẩn này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Hiệu suất sáng ban đầu của bóng đèn huỳnh quang compact ( Compact fluorescent Lamps's initial lighting efficiency): Tỷ số giữa quang thông ban đầu của bóng đèn và công suất thực đo được của bóng đèn.

- Hiệu suất năng lượng của bóng đèn huỳnh quang compact ( Compact fluorescent Lamps's energy efficiency): Hiệu suất sáng ban đầu của CFL được xác định trong điều kiện thử nghiệm qui định

Tiêu chuẩn do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1/SC2 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và công nghệ công bố

stop-check 1/12/2007 Tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng của quạt điện
(Tiêu chuẩn Việt Nam số 7826:2007)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho quạt bàn, quạt đứng, quạt treo tường và quạt trần (sau đây gọi tắt là quạt điện) được sử dụng để điều hòa không khí trong gia đình và các mục đích sử dụng tương tự. Xem thêm

Tiêu chuẩn này qui định hiệu suất năng lượng tối thiểu và phân cấp hiệu suất năng lượng của quạt điện.

TCVN 7826:2007 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E1/SC 1 Hiệu suất năng lượng cho thiết bị điện gia dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.