LuatVietnam

Hiệu trưởng có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Cập nhật 3/4/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Phan Quang Lành (Long An)
Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm năm 2013; Điều 2 Khoản 1 Điều 3 Luật Viên chức năm 2010 và Khoản 19 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019, hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hợp đồng làm việc xác định thời hạn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Đề nghị ông Phan Quang Lành căn cứ quy định nêu trên để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm thất nghiệp

otvet Có phải truy nộp số tiền thất nghiệp của tháng đầu tìm được việc?
otvet Trường hợp nào được miễn thông báo việc làm khi hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Trợ cấp thất nghiệp chỉ tương đương 60% mức lương đóng bảo hiểm
otvet Các trường hợp bị cắt trợ cấp thất nghiệp
otvet Nghỉ việc để đi nghĩa vụ quân sự không được hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Hiệu trưởng có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp?
otvet Trợ cấp thất nghiệp chỉ được hưởng tối đa 12 tháng
otvet Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với giám đốc
otvet Có việc làm mới, phải thông báo mới được bảo lưu tiền bảo hiểm thất nghiệp
otvet Điều kiện hưởng hỗ trợ Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
otvet Người lao động được lựa chọn nơi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Đóng BHTN đủ 1 năm sẽ được hưởng trợ cấp 3 tháng
otvet Nghỉ hưu sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Lao động đang hưởng lương hưu vẫn được trả tiền BHTN vào lương trong thời gian dịch
otvet Phải gộp sổ BHXH trước khi hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu có nhiều sổ
otvet Nghỉ việc nhiều lần có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Sổ BHXH nếu mất phải làm thủ tục cấp lại trước khi xin hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp nếu có thời gian đóng bảo hiểm từ 12 đến 36 tháng
otvet Nghỉ việc ngay sau thời gian thai sản có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Thời gian đóng BHXH tại các công ty khác nhau được cộng dồn khi tính trợ cấp thất nghiệp