LuatVietnam

blue-check Hộ kinh doanh được liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế từ 1/7/2023

Hướng dẫn của Cục Thuế TP. HCM về việc triển khai liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT (1 trang)
Posted: 4/8/2023 12:56:53 PM | Latest updated: 6/8/2023 11:38:38 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5758
LuatVietnam

Theo thông báo của Cục thuế TP. HCM, hộ, cá nhân kinh doanh sẽ chính thức được thực hiện liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế kể từ ngày 1/7/2023 (ngày Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5758

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu