LuatVietnam

Hộ kinh doanh xin cấp MST riêng, không được dùng MST của chủ hộ

Cập nhật 8/5/2023 | Đăng tải: LVN.5695

hoi Trần Châu (Tây Ninh)
Tôi vừa đăng ký giấy phép kinh doanh cho hộ kinh doanh. Tôi đã lên cơ quan thuế xin cấp mã số thuế (MST) hộ kinh doanh và đã được cấp số. Khi kiểm tra trên web, thì tôi thấy đây là MST cá nhân.
MST nêu trên có phải là MST để tôi đóng thuế cho hộ kinh doanh hay không? Việc đóng thuế kinh doanh lần đầu là khi nào, ở đâu?

luat Chi cục Thuế khu vực Hòa Thành - Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh:

MST hộ kinh doanh: Căn cứ Điều 5 Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế và cấp MST theo quy tắc hiện tại của ngành thuế:

Trường hợp chủ cơ sở kinh doanh chưa được cấp MST, Hệ thống cấp đồng thời 2 MST: 1 MST dành cho chủ cơ sở kinh doanh (loại 0900: để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân, quyết toán tiền lương tiền công, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp); 1 MST 13 số dành cho cơ sở kinh doanh (loại 0310) có 10 số đầu là MST loại 0900 của chủ cơ sở kinh doanh.

Trường hợp chủ cơ sở kinh doanh đã được cấp MST, Hệ thống cấp 1 MST 13 số dành cho cơ sở kinh doanh (loại 0310) có 10 số đầu là MST loại 0900 của chủ cơ sở kinh doanh.

Vậy bà đã được cấp MST cá nhân (loại 0900), liên hệ với Chi cục Thuế để cấp MST cho cơ sở kinh doanh (địa chỉ: Phòng Một cửa Chi cục Thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu, số 104 đường Hai Bà Trưng, khu phố 3, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh).

Địa điểm đăng ký thuế của hộ kinh doanh: Tại Khoản 8 Điều 7 Thông tư số 105/2020/TT-BTC quy định về đối với người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 105/2020/TT-BTC nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi đặt địa điểm kinh doanh (địa chỉ: Đội Thuế liên xã phường – Chi cục Thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu, số 104 đường Hai Bà Trưng, khu phố 3, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh).

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Kê khai thuế

otvet Có thể điều chỉnh thông tin đăng ký thuế trực tuyến
otvet Hộ kinh doanh xin cấp MST riêng, không được dùng MST của chủ hộ
otvet Tự xây nhà có phải nộp thuế?
otvet Cá nhân có đến 2 mã số thuế cá nhân, thu hồi mã số cấp trước hay cấp sau?
otvet Kê khai thiếu hóa đơn đầu vào, xử lý thế nào?
otvet Mở địa điểm kinh doanh vãng lai ở các tỉnh, khai nộp thuế như thế nào?
otvet Thời hạn khai nộp phí, lệ phí được quy định thế nào?
otvet Cá nhân kinh doanh không được giảm trừ gia cảnh khi đóng thuế
otvet Các khoản doanh thu bị tính thuế đối với hộ kinh doanh
otvet Cá nhân cho thuê nhà có thể lựa chọn khai thuế theo năm
otvet Thủ tục đóng MST để giải thể doanh nghiệp
otvet Hợp tác kinh doanh với cá nhân, trường hợp nào phải nộp thay thuế?
otvet Hồ sơ khai thuế thay cho thương nhân kinh doanh trên sàn TMĐT nộp ở đâu?
otvet Những trường hợp doanh nghiệp phải nộp thuế thay cho cá nhân
otvet Người lao động nộp tờ khai cập nhật thông tin đăng ký thuế ở đâu?
otvet Cá nhân kinh doanh được miễn nộp thuế nếu doanh thu chưa đến 100 triệu/năm
otvet Cách khai bổ sung thuế GTGT khi điều chỉnh HĐĐT không có mã
otvet Cách tra cứu ngày cấp MST
otvet Có chi nhánh tại nơi công trình nhận thi công có được miễn nộp thuế vãng lai?
otvet Chi nhánh cùng tỉnh vẫn có thể khai thuế riêng nếu trực tiếp bán hàng và hạch toán đầy đủ