LuatVietnam

blue-check Hồ sơ báo tăng/giảm đóng BHXH nên nộp ngay khi phát sinh, không chờ cuối tháng

Công văn số 4246/BHXH-QLT ngày 4/8/2022 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc nộp hồ sơ thu, trích nộp tiền BHXH đảm bảo quyền lợi cho người tham gia (2 trang)
Posted: 11/8/2022 1:04:31 PM | Latest updated: 16/8/2022 9:44:18 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5517
LuatVietnam

Bảo hiểm xã hội TP. HCM khuyến cáo các doanh nghiệp nên nộp sớm hồ sơ điều chỉnh lương, báo tăng/giảm lao động ngay khi phát sinh, tránh dồn đến ngày cuối tháng vì có thể dẫn đến nộp trễ hồ sơ vì những lý do như lỗi mạng, hồ sơ không hợp lệ, hồ sơ khai chưa đúng... và dẫn đến phát sinh thu BHXH, BHYT trong tháng sau, có thể ảnh hưởng đến quyền lợi KCB BHYT và xác nhận quá trình đóng BHXH của người lao động.

Riêng hồ sơ báo giảm lao động, doanh nghiệp có thể nộp ngay khi có Quyết định thôi việc, Quyết định chấm dứt hợp đồng (không cần chờ đến ngày cuối tháng) để cơ quan BHXH sớm chốt sổ trả cho người lao động kịp thời hưởng các chế độ BHXH, BHTN.

Đối với tiền BHXH, doanh nghiệp phải trích nộp hàng tháng chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 7 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội TP. HCM cũng lưu ý doanh nghiệp phải tính toán đúng số ngày người lao động không làm việc trong tháng căn cứ theo lịch làm việc thực tế đang áp dụng (22 ngày, 24 ngày hay 26 ngày/tháng) để nộp đúng hồ sơ giảm đóng BHXH cho những trường hợp nghỉ việc từ 14 ngày trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật BHXH.

Bãi bỏ Khoản 7.1 Mục 7; Mục 10 Công văn số 1734/BHXH-QLTstatus2 ngày 16/8/2017 hướng dẫn thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5517

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội

light-check Chức năng và quyền hạn của các phòng trực thuộc BHXH tỉnh
blue-check Danh mục 33 loại giấy tờ giải quyết chế độ BHXH được cấp điện tử
blue-check Từ 1/8/2022, Hà Nội sẽ hỗ trợ từ 10-15% mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện
blue-check Lao động tại TP. HCM phải cập nhật số CCCD và mã định danh cho BHXH trước 30/9/2022
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất doanh nghiệp chậm đóng BHXH số tiền lớn hoặc quá 3 tháng
blue-check Các biện pháp nhằm truy đóng BHXH bắt buộc từ 2022
blue-check Hồ sơ báo tăng/giảm đóng BHXH nên nộp ngay khi phát sinh, không chờ cuối tháng
blue-check BHXH TP. HCM khuyến khích doanh nghiệp chi hỗ trợ gia đình người lao động mua bảo hiểm tự nguyện
blue-check Mức lương đóng BHXH từ 1/7/2022 phải khai tăng theo lương tối thiểu mới
blue-check Không bắt buộc khai bổ sung thông tin số định danh/số CCCD khi làm thủ tục hưởng BHXH
blue-check Hồ sơ tham gia hoặc hưởng chế độ BHXH phải khai báo số định danh
blue-check Quy chế hợp đồng với Đại lý thu BHXH, BHYT (áp dụng từ 12/5/2022)
blue-check Thay mới quy trình cấp, đổi sổ BHXH và thẻ BHYT tại TP. HCM
blue-check Những lợi ích khi chờ hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH một lần
blue-check [TP. HCM] Quy trình gộp sổ BHXH kể từ 1/4/2022
blue-check BHXH TP. HCM sẽ tạm dừng nhận hồ sơ giải quyết một lần qua bưu điện kể từ 11/2/2022
blue-check Giải pháp cải cách quy trình, thủ tục BHXH năm 2022
blue-check Lãi suất chậm đóng BHXH năm 2022 giảm còn 0,7316%/tháng English attachment
blue-check Giấy hoàn thành cách ly tại nhà có được dùng làm căn cứ hưởng BHXH?
blue-check Bảng hệ số điều chỉnh tiền lương đóng BHXH áp dụng năm 2022 English attachment