LuatVietnam

blue-check Hồ sơ hoàn thuế XNK được phân loại theo quy định nào?

Công văn số 1876/TCHQ-TXNK ngày 21/4/2023 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hồ sơ hoàn thuế (3 trang)
Posted: 27/4/2023 7:52:54 AM | Latest updated: 27/4/2023 1:56:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5696
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, về nguyên tắc, việc phân loại hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu (hồ sơ hoàn thuế trước hoặc hồ sơ kiểm tra trước hoàn thuế) được căn cứ theo quy định tại Điều 73 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Điều 22 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 và Điều 26 Thông tư 81/2019/TT-BTC .

Trường hợp doanh nghiệp muốn được công nhận doanh nghiệp ưu tiên để hưởng các ưu đãi về thuế (trong đó có ưu đãi về áp dụng thủ tục hoàn thuế trước, kiểm tra sau) thì nghiên cứu quy định về điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên và chế độ ưu tiên được quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13status2 và Nghị định số 08/2015/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5696

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hoàn thuế

blue-check Các cách xử lý hồ sơ hoàn thuế của ngành Thuế
blue-check Hồ sơ hoàn thuế nếu có dấu hiệu rủi ro cao sẽ phải kiểm trước - hoàn sau
blue-check Hồ sơ hoàn thuế XNK được phân loại theo quy định nào?
blue-check Không khống chế thời hạn nộp hồ sơ khi xin hoàn thuế GTGT
blue-check Vi phạm về đăng ký kinh doanh có bị bác hoàn thuế? English attachment
blue-check Về điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dự án kinh doanh ngành nghề có điều kiện
blue-check Doanh nghiệp phải lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho từng dự án ngoài tỉnh
blue-check Hàng thuê gia công tại khu phi thuế quan không được hoàn lại thuế nhập khẩu
blue-check Doanh nghiệp ưu tiên vẫn có thể bị kiểm tra sau hoàn thuế
blue-check Sửa đổi một số quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư English attachment
blue-check Khi nào được khai bổ sung số thuế GTGT đề nghị hoàn?
blue-check Phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho từng dự án muốn hoàn thuế GTGT
blue-check Cơ quan hải quan giữ quyền hoàn thuế GTGT đối với hàng tái xuất trả nước ngoài
blue-check Hàng xuất khẩu chỉ được hoàn thuế GTGT khi lũy kế chưa khấu trừ ít nhất 300 triệu
blue-check Tiền hoàn thuế GTGT nếu nhiều hơn 10% doanh thu xuất khẩu sẽ bị phạt chậm nộp
blue-check Dự án sẽ được hoàn thuế nếu doanh nghiệp góp đủ vốn trước thời điểm nộp hồ sơ xin hoàn
blue-check Thuế GTGT đã nộp của hàng tái xuất được xử lý thế nào?
blue-check Chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế cho dự án được Công ty giao quản lý
blue-check Hàng SXXK nếu khai sai mã loại hình có được hoàn thuế nguyên liệu?
blue-check Ủy thác xuất khẩu hàng hóa vẫn được hoàn thuế GTGT