LuatVietnam

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí có phải nộp HĐLĐ?

Cập nhật 1/11/2022 | Đăng tải: LVN.5573

hoi Nguyễn Thị Hương Quỳnh (Vĩnh Phúc)
Tôi có 18 năm đóng BHXH tại doanh nghiệp và 2 năm đóng BHXH tự nguyện. Nay tôi đã đủ tuổi nghỉ hưu. Khi làm thủ tục hưởng chế độ hưu, cơ quan BHXH yêu cầu tôi phải cung cấp toàn bộ hồ sơ gốc về hợp đồng lao động, quyết định tăng lương của từng năm đóng BHXH.
Yêu cầu này gây khó khăn cho tôi, do những giấy tờ gốc đã bị thất lạc. Tôi có thể làm đơn cam kết không có thắc mắc gì về mức đóng bảo hiểm của tôi theo như sổ BHXH đã chốt không? Vì tôi thấy quá trình tham gia bảo hiểm của tôi về cả thời gian và mức đóng trong sổ đều không có gì sai sót.

luat BHXH tỉnh Vĩnh Phúc:

Căn cứ Khoản 2, Điều 108 Luật BHXH số 58/2014/QH13; Tiểu tiết b, Tiết 1.2.2, Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 6 Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: "Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia BHXH bao gồm: Sổ BHXH; đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB...".

Đối chiếu với quy định trên, để có cơ sở xem xét giải quyết chế độ hưu trí cho bà Nguyễn Thị Hương Quỳnh theo đúng quy định. Đề nghị bà Quỳnh nộp toàn bộ hồ sơ nêu trên cho cơ quan BHXH. BHXH tỉnh Vĩnh Phúc không đề nghị bà Quỳnh cung cấp thêm bất kỳ hồ sơ gì ngoài hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Người có 2 sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ mới được rút BHXH một lần
otvet Vẫn có thể đóng tiếp BHXH sau khi đã rút BHXH một lần
otvet Quy định giảm số năm đóng BHXH được hưởng lương hưu chỉ mới là dự thảo
otvet Cách tính chế độ hưu cho người nghỉ trước tuổi
otvet Lao động nam phải đóng BHXH đủ 35 năm mới được lương hưu tối đa
otvet Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí có phải nộp HĐLĐ?
otvet Điều kiện hưởng lương hưu khi mua BHXH tự nguyện
otvet Cách xác định mức lương bình quân đóng BHXH để tính lương hưu
otvet Lương hưu có tăng theo lương cơ sở?
otvet Chỉ được đóng gộp BHXH để lãnh hưu khi đã đủ tuổi
otvet Có thể đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Điều kiện đóng dồn BHXH để sớm hưởng lương hưu
otvet Những trường hợp phải mua BHXH bắt buộc
otvet Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng cho người đã đủ tuổi
otvet Không hạn chế thời gian bảo lưu quá trình đóng BHXH
otvet Người đủ tuổi hưu có được rút BHXH một lần?
otvet Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn
otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu