LuatVietnam

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với giám đốc

Cập nhật 23/2/2023 | Đăng tải: LVN.5644

hoi Nguyễn H.A (Cần Thơ)
Tôi là đại diện pháp luật, kiêm chủ tịch hội đồng thành viên của một công ty cổ phần. Công ty đang tạm ngừng hoạt động, đến ngày 31/12/2023 sẽ hoạt động lại, vì vậy không thể bổ nhiệm người đại diện pháp luật (giám đốc) và cũng không thể bầu lại chủ tịch hội đồng thành viên.
Theo quyết định từ chối hồ sơ của Trung tâm Dịch vụ việc làm, ông H.A không được ký quyết định cho chính mình. Do vậy, đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trường hợp của tôi hoặc có kết luận về việc tôi không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

luat Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Cần Thơ:

Theo ông thông tin, công ty tạm ngừng hoạt động và sẽ hoạt động trở lại vào ngày 31/12/2023 thì được hiểu là chỉ tạm ngừng hoạt động không phải giải thể, không chấm dứt hoạt động, không có chấm dứt hợp đồng lao động và người lao động sẽ tiếp tục trở lại làm việc. Trong thời gian tạm ngưng này, ông là người đại diện pháp luật cho công ty nếu ông có nhu cầu nghỉ việc thì không được tự mình ban hành quyết định nghỉ việc cho chính mình như đã nêu.

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp phải có đủ 4 điều kiện được quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013, trong đó có điều kiện "Đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm theo quy định.

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm: Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc; sổ BHXH (quy định tại Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP).

Ở thời điểm hiện tại, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông đang bị vướng mắc ở giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc được quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP. Đối chiếu với giấy tờ ông cung cấp gồm quyết định thôi việc, sổ BHXH và thông tin ông xác nhận ở nội dung phản ánh thì vị trí làm việc của ông là giám đốc, là người đại diện pháp luật cho công ty, như vậy, giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động của ông trong trường hợp này là "Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã" (quy định tại Điểm g Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP), chú ý các giấy tờ này phải hợp lệ.

Với trách nhiệm của Trung tâm là tiếp nhận, kiểm tra, xem xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động (quy định tại Khoản 3 Điều 17 và Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP). Sau khi kiểm tra, xem xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông nộp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia vào ngày 2/2/2023, Trung tâm đã ra Thông báo số 339/TB-DVVL ngày 16/2/2023 về việc không giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông với lý do "Giấy tờ chấm dứt hợp đồng lao động của ông chưa hợp lệ", lý do được dẫn giải chi tiết tại Thông báo số 339/TB-DVVL và đã gửi tới ông.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm thất nghiệp

otvet Có phải truy nộp số tiền thất nghiệp của tháng đầu tìm được việc?
otvet Trường hợp nào được miễn thông báo việc làm khi hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Trợ cấp thất nghiệp chỉ tương đương 60% mức lương đóng bảo hiểm
otvet Các trường hợp bị cắt trợ cấp thất nghiệp
otvet Nghỉ việc để đi nghĩa vụ quân sự không được hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Hiệu trưởng có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp?
otvet Trợ cấp thất nghiệp chỉ được hưởng tối đa 12 tháng
otvet Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với giám đốc
otvet Có việc làm mới, phải thông báo mới được bảo lưu tiền bảo hiểm thất nghiệp
otvet Điều kiện hưởng hỗ trợ Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
otvet Người lao động được lựa chọn nơi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Đóng BHTN đủ 1 năm sẽ được hưởng trợ cấp 3 tháng
otvet Nghỉ hưu sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Lao động đang hưởng lương hưu vẫn được trả tiền BHTN vào lương trong thời gian dịch
otvet Phải gộp sổ BHXH trước khi hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu có nhiều sổ
otvet Nghỉ việc nhiều lần có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Sổ BHXH nếu mất phải làm thủ tục cấp lại trước khi xin hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp nếu có thời gian đóng bảo hiểm từ 12 đến 36 tháng
otvet Nghỉ việc ngay sau thời gian thai sản có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Thời gian đóng BHXH tại các công ty khác nhau được cộng dồn khi tính trợ cấp thất nghiệp