LuatVietnam

Lược đồ | Hỗ trợ doanh nghiệp SME

Tổng số 21 bản ghi | Cập nhật đến: 30-Dec-2022

CHÍNH SÁCH
red-check 1/1/2018 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
(Luật số 04/2017/QH14status2 )

Luật này quy định về đối tượng, nguyên tắc và chính sách hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm: doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa. Xem thêm

"Doanh nghiệp nhỏ và vừa" là doanh nghiệp có tổng số lao động tham gia BHXH không quá 200 người và có tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng (Điều 4).

Nếu đáp ứng tiêu chí nêu trên, doanh nghiệp sẽ được nhà nước hỗ trợ thông qua các chính sách như: hỗ trợ trực tiếp bằng nguồn vốn NSNN; hỗ trợ tiếp cận tín dụng; miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản khác phải nộp NSNN (Điều 6).

Đặc biệt, được hưởng thuế suất TNDN thấp trong một thời hạn nhất định, nếu là doanh nghiệp siêu nhỏ thì được áp dụng thủ tục thuế, chế độ kế toán đơn giản hơn (Điều 10).

Ngoài ra, còn được hỗ trợ giá thuê mặt bằng tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trong thời hạn tối đa 5 năm, trừ doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có vốn nhà nước (Điều 11).

Đối với hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được miễn lệ phí làm thủ tục, lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu, miễn lệ phí môn bài trong 3 năm và được miễn, giảm thuế TNDN, tiền sử dụng đất trong thời hạn nhất định (Điều 16).

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Sửa đổi, bổ sung điểm o khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 19 Luật đầu tư số 67/2014/QH13status1 và điểm c khoản 3 Điều 14 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13status2 .

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 30/12/2022 Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải sẽ được Bộ GTVT hỗ trợ pháp lý
(Quyết định số 1808/QĐ-BGTVT)

Theo kế hoạch này, Bộ GTVT sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn thực hiện những quy định mới trong các văn bản pháp luật do Bộ này soạn thảo ban hành trong năm 2022 và 2023, thuộc các lĩnh vực gồm: đường sắt, đường bộ, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa.... đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải. Xem thêm

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có thể gởi kiến nghị đến Bộ GTVT để được giải đáp theo quy chế ban hành tại Quyết định số 1127/QĐ-BGTVT ngày 22/6/2021.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 8/2/2022 Những hỗ trợ dành cho doanh nghiệp được công nhận kinh doanh bền vững English attachment
(Quyết định số 167/QĐ-TTg)

Theo chương trình này, một doanh nghiệp nếu được đánh giá và công nhận là doanh nghiệp kinh doanh bền vững sẽ được hỗ trợ các nội dung sau: Xem thêm

- Hỗ trợ tư vấn, đào tạo, bao gồm cả hoạt động đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp về xây dựng chiến lược, thiết kế mô hình, phương án kinh doanh bền vững; nhân sự; tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

- Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu trong nước và nước ngoài về áp dụng và phát triển mô hình kinh doanh bền vững.

- Hỗ trợ công nghệ bao gồm: tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp; áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, đo lường chất lượng sản phẩm, dịch vụ; tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; tư vấn lựa chọn giải pháp chuyển đổi số.

- Hỗ trợ chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh bền vững.

- Hỗ trợ tư vấn tiếp cận tài chính, gọi vốn đầu tư.

- Hỗ trợ về truyền thông, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh bền vững của doanh nghiệp: hỗ trợ đăng ký thành công tài khoản bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế; hỗ trợ chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế; hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

blue-check 15/10/2021 Tiêu chí phân loại và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
(Nghị định số 80/2021/NĐ-CP)

Nghị định này vẫn giữ nguyên (không thay đổi) các tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa như quy định cũ tại Nghị định 39/2018/NĐ-CPstatus1 . Chi tiết xem Điều 5. Xem thêm

Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sẽ có cơ hội hưởng nhiều chính sách hỗ trợ mới (từ nhà nước) theo Nghị định này, chẳng hạn:

- Được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số nhưng không quá 50 triệu/hợp đồng/năm (với doanh nghiệp nhỏ) và không quá 100 triệu/hợp đồng/năm (với doanh nghiệp vừa).

- Được hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số nhưng không quá 20 triệu/năm (với doanh nghiệp siêu nhỏ); không quá 50 triệu/năm (với doanh nghiệp nhỏ) và không quá 100 triệu/năm (với doanh nghiệp vừa).

- Được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ nhưng không quá 100 triệu/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

- Được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ nhưng không quá 100 triệu/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Ngoài ra, hạn mức hỗ trợ hợp đồng thuê dịch vụ tư vấn (về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường...) cho DNNVV cũng được điều chỉnh tăng nhiều lần so với trước. Cụ thể, hạn mức hỗ trợ tối đa với doanh nghiệp siêu nhỏ là 50 triệu/năm (cũ là 3 triệu/năm); doanh nghiệp nhỏ là 100 triệu/năm (cũ là 5 triệu/năm); doanh nghiệp vừa là 150 triệu/năm (cũ là 10 triệu/năm).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021 và thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CPstatus1 ngày 11/3/2018.

blue-check 1/7/2019 Điều kiện tài trợ và cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
(Nghị định số 39/2019/NĐ-CP)

Nghị định quy định chi tiết về cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và điều kiện để Quỹ hỗ trợ tài chính, cho vay vốn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xem thêm

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa nếu đáp ứng các điều kiện tại điểm a, b, c khoản 1 hoặc điểm a, b khoản 2 hoặc điểm a, b khoản 3 Điều 16 Nghị định này sẽ được Quỹ xem xét tài trợ phần vốn xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị. Mức tài trợ tối đa 1 tỷ đồng/dự án, phương án sản xuất kinh doanh, nhưng không quá 50% số vốn đầu tư xây dựng, mua máy móc thiết bị (Điều 29).

Ngoài ra, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 16 Nghị định này, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được Quỹ xem xét cho vay với lãi suất ưu đãi bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại của 4 NHTM có vốn nhà nước. Hạn mức cho vay tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của dự án (Điều 17, Điều 18).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

blue-check 11/3/2018 Điều kiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo English attachment
(Nghị định số 38/2018/NĐ-CP)

Nghị định quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Xem thêm

"Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo" là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh (khoản 2 Điều 3 Luật hỗ trợ DNNVV).

Theo Nghị định này, nhà đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp sáng tạo có thể là Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài.

Hình thức đầu tư có thể là trực tiếp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại DNNVV hoặc đầu tư gián tiếp bằng cách tham gia thành lập, góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Đối với doanh nghiệp, được phép sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp để đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Luật chuyển giao công nghệ và Nghị định này. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải thông báo bổ sung ngành nghề đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại cơ quan ĐKKD.

Đối với Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ này không có tư cách pháp nhân, do tối đa 30 nhà đầu tư tư nhân góp vốn thành lập trên cơ sở điều lệ quỹ. Quỹ chỉ được đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp sáng tạo tối đa bằng 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp này. Về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quỹ tham khảo tại Chương II Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

blue-check 8/3/2018 Quy chế mới về bảo lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
(Nghị định số 34/2018/NĐ-CP)

So với quy định cũ, Nghị định này có sửa đổi về đối tượng và điều kiện bảo lãnh tín dụng (vay vốn ngân hàng) đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xem thêm

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp bảo lãnh tín dụng phải có tiềm năng phát triển và lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh sử dụng nguồn vốn vay phải thuộc các lĩnh vực được ưu tiên cấp tín dụng theo hướng dẫn của NHNN hoặc quy định của UBND cấp tỉnh.

Ngoài ra, mức vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh đề nghị cấp bảo lãnh tín dụng tối thiểu phải đạt 20%, tăng so với trước đây là 15%.

Tuy nhiên, điều kiện phải có tài sản thế chấp, cầm cố tại ngân hàng cho vay ít nhất bằng 15% giá trị khoản vay đã được gỡ bỏ. Thay vào đó, Quỹ bảo lãnh tín dụng (Quỹ) có thể xem xét áp dụng một hoặc nhiều hình thức bảo đảm sau:

- Bảo đảm bằng quyền tài sản, tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp được xem xét cấp bảo lãnh hoặc tài sản hiện có của bên thứ ba;

- Bảo đảm bằng đánh giá của Quỹ về việc dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có tính khả thi, đảm bảo khả năng trả nợ;

- Bảo đảm dựa vào kết quả xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp theo đánh giá của Quỹ là doanh nghiệp đảm bảo khả năng trả nợ cho khoản vay tại ngân hàng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 58/2013/QĐ-TTgstatus1 ngày 15/10/2013.

HƯỚNG DẪN
blue-check 23/9/2022 Kế hoạch của Tp. Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số
(Quyết định số 3457/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 25/6/2022 Hướng dẫn triển khai các gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
(Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT)

Thông tư hướng dẫn triển khai các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, bao gồm: hỗ trợ công nghệ; tư vấn; đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Xem thêm

Theo đó, các DNNVV sau đây sẽ được ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: DNNVV do phụ nữ làm chủ; DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ và DNNVV là doanh nghiệp xã hội (khoản 1 Điều 3).

DNNVV không bị hạn chế số lần hỗ trợ hoặc số lượng hợp đồng hỗ trợ đối với các nội dung hỗ trợ tính theo triệu đồng/năm/doanh nghiệp hoặc triệu đồng/năm nhưng phải đảm bảo không vượt quá tỷ lệ, định mức hỗ trợ tối đa quy định tại Nghị định số 80 (khoản 5 Điều 3).

DNNVV chỉ được hỗ trợ các nội dung về tư vấn quy định tại Nghị định số 80 và Thông tư này khi sử dụng tư vấn viên thuộc mạng lưới tư vấn viên (khoản 9 Điều 3).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2022.

Bãi bỏ Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐTstatus1 ngày 29/3/2019 và Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐTstatus1 ngày 29/3/2019.

blue-check 3/6/2022 Thủ tục hỗ trợ tư vấn và công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
(Quyết định số 1014/QĐ-BKHĐT)

Các thủ tục mới ban hành và sửa đổi tại Quyết định này bao gồm: Xem thêm

1. Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

2. Đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên

3. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Đây là các thủ tục được quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 585/QĐ-BKHĐTstatus1 ngày 22/4/2019.

Bãi bỏ Nội dung thủ tục hành chính "Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp" được ban hành tại Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐTstatus2 ngày 21/9/2018.

blue-check 12/2/2021 Điều kiện thiết lập các khu làm việc chung cho các doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp English attachment
(Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN)

Thông tư này quy định các nguyên tắc và điều kiện thành lập các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Xem thêm

Đính kèm:

Mẫu số 01- BCCS - Báo cáo cơ sở ươm tạo/cơ sở kỹ thuật/khu làm việc chung

Mẫu số 02-BC - Báo cáo của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND tỉnh về tình hình hoạt động của các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2021. Bãi bỏ Khoản 6 Điều 3 và Điều 10 Thông tư số 16/2014/TT-BKHCNstatus2 .

THAM KHẢO
blue-check 24/2/2022 Quy chế công nhận tư vấn viên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
(Quyết định số 243/QĐ-BCT)

Mạng lưới tư vấn viên pháp luật ngành Công Thương là một bộ phận của mạng lưới tư vấn viên theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hành nghề tư vấn pháp luật tham gia với tư cách tự nguyện Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3496/QĐ-BCT ngày 29/12/2020.

blue-check 10/1/2022 Tiêu chí công nhận tư vấn viên chuyên ngành nông nghiệp English attachment
(Quyết định số 58/QĐ-BNN-QLDN)

Quyết định ban hành tiêu chí công nhận tư vấn viên chuyên ngành nông nghiệp theo quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP . Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 1/3/2021 Đề án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. HCM
(Quyết định số 672/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 15/1/2021 Quy chế tiếp nhận tài trợ cho Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
(Thông tư số 08/2020/TT-BKHĐT)

Thông tư này quy định việc tiếp nhận tài trợ và các khoản "đóng góp phải hoàn trả" của tổ chức, cá nhân trong nước dành cho Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Riêng các khoản "đóng góp không hoàn trả" của tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Quỹ được thực hiện theo quy định về viện trợ không hoàn lại. Xem thêm

Các khoản tài trợ dành cho Quỹ được bao gồm tiền và hiện vật nhưng phải đảm bảo tiền và hiện vật đó không thuộc ngân sách nhà nước. Điều này được hiểu là cấm sử dụng ngân sách nhà nước để tài trợ cho Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2021.

blue-check 31/12/2020 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DNN&V năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải
(Quyết định số 2529/QĐ-BGTVT)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 29/12/2020 Đề án hỗ trợ DNN&V giai đoạn 2021 - 2025 của UBND Tp. Hà Nội
(Quyết định số 5742/QĐ-UBND)

Một trong những mục tiêu của đề án này là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của DNNVV, phấn đấu tốc độ phát triển doanh nghiệp mới bình quân khoảng 10%/năm (bình quân khoảng 30.000 doanh nghiệp mới/năm), phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 Thành phố có thêm 150.000 doanh nghiệp thành lập mới Xem thêm

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

blue-check 1/11/2022 Về chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV
(Công văn số 7843/BKHĐT-TCTT)

Theo Bộ KH&ĐT, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 trong hai năm 2020, 2021, Quốc hội, Chính phủ chỉ mới ban hành chính sách ưu đãi thuế cho một số đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong khoảng thời gian nhất định, chưa bao quát hết tất cả các DNNVV. Read more

Về thực hiện cam kết ưu đãi thuế để hỗ trợ phát triển DNNVV theo Điều 10 Luật số 04/2017/QH14status2 , Bộ KH&ĐT sẽ ghi nhận và đề xuất với Bộ Tài chính đưa vào dự án Luật thuế TNDN (sửa đổi) và trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp.

blue-check 8/9/2022 Về định mức và quy trình chi hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
(Công văn số 6318/BKHĐT-PTDN)

Văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành triển khai hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong năm 2022 bằng nguồn kinh phí NSNN. Read more

Theo đó, đối với hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2022, sẽ áp dụng định mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP (hiệu lực từ 15/10/2021) và quy trình, thủ tục chi tiêu NSNN theo Thông tư số 49/2019/TT-BTC .

Đối với các hoạt động hỗ trợ khác về công nghệ, tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo,... sẽ được triển khai sau khi Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế sử dụng kinh phí NSNN để hỗ trợ DNNVV được ban hành.

blue-check 18/11/2021 Những giải pháp của Chính phủ nhằm đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ thời gian tới
(Công văn số 1590/TTg-DMDN)

Chính phủ sẽ triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong thời gian tới, như: Xem thêm

- Sửa đổi Luật Hỗ trợ DNNVV vào thời điểm thích hợp để tháo gỡ căn bản các khó khăn, vướng mắc thời gian qua.

- Sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 80/2021/NĐ-CP về các chính sách hỗ trợ DNNVV đảm bảo đồng bộ.

- Sẽ có Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho DNNNVV trong giai đoạn 2021 - 2025.

- Sớm nâng cấp Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp để tổng hợp, chia sẽ miễn phí thông tin các chương trình, chính sách, mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV.

- Triển khai chính sách cấp tín dụng tập trung để hỗ trợ cho vay đối với DNNVV.

...

blue-check 15/6/2018 Sẽ có chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
(Chỉ thị số 15/CT-TTg)

Nhằm nhanh chóng đưa các chính sách của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào thực tiễn, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì xây dựng và trình ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn về hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Read more

Đặc biệt, Thủ tướng còn yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật thuế TNDN để bổ sung các chính sách miễn, giảm thuế có thời hạn cho: cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm; các doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh và các nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Riêng các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung và chuỗi phân phối sản phẩm còn sẽ được bổ sung chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Lược đồ Cập nhật đến

Tiêm vắc xin 27-Mar-2023
Phòng chống dịch 24-Mar-2023
Giảm 2% thuế GTGT 2022 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020