LuatVietnam

Lược đồ | Hỗ trợ người lao động

Tổng số 14 bản ghi | Cập nhật đến: 16-Jan-2023

CHÍNH SÁCH (SỬA ĐỔI)
stop-check 11/8/2022 Quỹ BHTN tiếp tục hỗ trợ khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng dịch English attachment
(Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15status1 )

Sau khi xem xét tờ trình của Chính phủ, Quốc hội đã quyết định trích khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ BHTN đến hết năm 2021 để tiếp tục chi hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng dịch theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15status1 . Xem thêm

Tuy nhiên, cần lưu ý, gói hỗ trợ này chỉ áp dụng với người lao động đáp ứng điều kiện tại Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15status1 và đã nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định.

Thời gian chi trả hỗ trợ cho người lao động chậm nhất đến ngày 10/9/2022.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 28/3/2022 Điều kiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động tại các khu công nghiệp English attachment
(Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg)

Người lao động đang ở nhà trọ, nhà thuê nếu đáp ứng các điều kiện sau sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền thuê nhà 500.000 đồng/tháng trong thời gian tối đa 3 tháng: Xem thêm

(i) Đang làm việc tại doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu/vùng kinh tế trọng điểm.

(ii) thuê nhà trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến 30/6/2022.

(iii) có HĐLĐ từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022;

(iv) đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng đề nghị hỗ trợ; riêng những lao động không thuộc diện đóng BHXH thì phải có tên trong danh sách trả lương của tháng trước liền kề.

Thủ tục, hồ sơ đề nghị hỗ trợ xem tại Điều 6 Quyết định này.

Ngoài ra, những người lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm còn được hưởng gói hỗ trợ quay trở lại thị trường lao động sau đại dịch Covid-19 (1 triệu đồng/tháng, tối đa 3 tháng) nếu đáp ứng các điều kiện tại Điều 8 Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

blue-check 28/3/2022 Thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
(Quyết định số 257/QĐ-LĐTBXH)

Các thủ tục được hướng dẫn tại Quyết định này bao gồm: Xem thêm

1. Thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

2. Thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

Các thủ tục trên đây được quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Cơ quan giải quyết thủ tục là UBND cấp tỉnh.

Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, Người lao động đang ở nhà trọ, nhà thuê nếu đáp ứng các điều kiện sau sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền thuê nhà 500.000 đồng/tháng trong thời gian tối đa 3 tháng:

(i) Đang làm việc tại doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu/vùng kinh tế trọng điểm.

(ii) thuê nhà trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến 30/6/2022.

(iii) có HĐLĐ từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022;

(iv) đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng đề nghị hỗ trợ; riêng những lao động không thuộc diện đóng BHXH thì phải có tên trong danh sách trả lương của tháng trước liền kề.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 1/3/2022 Từ 1/3/2022, ngành công đoàn đã cắt hỗ trợ cho người lao động bị nhiễm Covid-19 English attachment
(Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ)

Chính sách hỗ trợ (từ 1,5 đến 3 triệu đồng) cho đoàn viên, người lao động nhiễm Covid-19 ban hành tại Quyết định số 3749/QĐ-TLĐstatus1 ngày 15/12/2021 sẽ chính thức dừng thực hiện kể từ ngày 1/3/2022. Xem thêm

Kể từ 1/3/2022, việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 (kể cả F0 tử vong) sẽ được thực hiện theo quy định về chi hỗ trợ, thăm hỏi, trợ cấp tại các Quyết định: số 4290/QĐ-TLĐ ngày 1/3/2022 và số 4291/QĐ-TLĐ ngày 1/3/2022.

Riêng với các trường hợp bị nhiễm Covid-19 trước ngày 1/3/2022, sẽ được tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến ngày 31/3/2022.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

blue-check 16/1/2023 Mỗi lao động bị giảm hoặc mất việc do giảm đơn hàng sẽ được công đoàn hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng English attachment
(Nghị quyết số 06/NQ-ĐCT)

Theo Nghị quyết này, đoàn viên bị giảm, mất việc làm trong thời gian từ ngày 1/10/2022 đến 31/3/2023 do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng sẽ được công đoàn hỗ trợ tiền với mức như sau: Xem thêm

- 1 triệu đồng/người nếu bị giảm thời gian làm việc trong ngày, giảm số ngày làm việc trong tuần/tháng hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật lao động từ 14 ngày trở lên mà có thu nhập của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

- 2 triệu đồng/người nếu có thời gian bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ 30 ngày liên tục trở lên (trừ trường hợp nghỉ vì lý do cá nhân).

- 3 triệu đồng/người nếu bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, bị sa thải).

Đối với người lao động bị giảm, mất việc làm nhưng không phải đoàn viên, mức hỗ trợ chỉ bằng 70% mức nêu trên (trừ lao động nữ từ 35 tuổi trở lên, lao động nữ đang mang thai, đang nuôi con dưới 6 tuổi không bị giảm mức hỗ trợ).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ chậm nhất đến ngày 31/3/2023.

blue-check 29/5/2022 Một số điều cần biết khi đăng ký nhận hỗ trợ tiền thuê nhà
(Công văn số 326/CVL-TTLĐ)

Cục Việc làm vừa có một số giải đáp liên quan đến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg (Quyết định số 08). Xem thêm

Theo đó, căn cứ điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, Cục Việc làm cho rằng, đối với người lao động đang nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên tuy không phải đóng BHXH nhưng vẫn có tên trong danh sách tham gia BHXH, vì vậy nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Quyết định số 08 thì vẫn được hỗ trợ tiền thuê nhà.

Về thời gian hỗ trợ, theo khoản 1 Điều 4 Quyết định số 08, khoảng thời gian thuê nhà được hỗ trợ là từ ngày 1/2 đến 30/6/2022 (mặc dù Quyết định số 08 có hiệu lực từ ngày 28/3/2022). Theo đó, người lao động vẫn được hỗ trợ tiền thuê nhà của các tháng 2 và 3/2022 nếu đủ điều kiện.

Về thủ tục, theo khoản 3, khoản 4 Điều 7 Quyết định số 08, doanh nghiệp có thể đề nghị cơ quan BHXH xác nhận gộp 02 hoặc 03 tháng đối với danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ. Tuy nhiên, cần lưu ý, quy định này chỉ áp dụng với danh sách người lao động đang làm việc; đối với danh sách người lao động quay trở lại thị trường lao động, cơ quan BHXH chỉ xác nhận từng tháng, không xác nhận gộp 02 hoặc 03 tháng.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 7, khoản 7 Điều 11 Quyết định số 08, doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ và thanh, quyết toán với cơ quan hỗ trợ. Nếu vi phạm trong việc chi trả, thanh, quyết toán khoản hỗ trợ này, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định về lĩnh vực tài chính, kế toán.

HƯỚNG DẪN
blue-check 11/8/2022 Giáo viên trường tư thục tạm nghỉ dịch được hỗ trợ đến 3.700.000 đồng/tháng English attachment
(Nghị quyết số 103/NQ-CP)

Giáo viên mầm non, tiểu học tại các trường tư thục, dân lập sẽ có cơ hội được hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng dịch theo mức 2.200.000 (nếu đã hưởng chính sách của địa phương) hoặc 3.700.000 đồng/người (nếu chưa hưởng chính sách của địa phương). Xem thêm

Tuy nhiên, để nhận hỗ trợ, giáo viên mầm non, tiểu học tại các trường tư thục, dân lập phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đang làm việc tại các trường mầm non, trường tiểu học tư thục, dân lập trước khi trường phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch trong thời gian từ 1/5/2021 đến 31/12/2021.

- Nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên tính từ 1/5/2021 đến 31/12/2021.

- Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ theo diện tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ không hưởng lương theo Nghị quyết số 68/NQ-CP do không tham gia BHXH bắt buộc.

- Có xác nhận làm việc tại các trường mầm non, trường tiểu học tư thục, dân lập ít nhất hết năm học 2021 - 2022.

blue-check 29/4/2022 Thủ tục đề nghị BHXH xác nhận danh sách người lao động được hỗ trợ tiền nhà
(Công văn số 2220/BHXH-QLT)

Văn bản hướng dẫn doanh nghiệp (tại TP. HCM) thực hiện các bước thủ tục đề nghị cơ quan BHXH xác nhận vào Danh sách người lao động xin hỗ trợ tiền nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg . Xem thêm

Theo đó, cần lưu ý, doanh nghiệp sẽ lập danh sách theo Mẫu số 02 (đối với người lao động đang làm việc) và Mẫu số 03 (đối với người lao động mới quay lại làm việc).

Hồ sơ đề nghị xác nhận Danh sách người lao động được hỗ trợ tiền nhà có thể nộp hàng tháng hoặc gộp 02 tháng/03 tháng. Tuy nhiên, thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Cơ quan BHXH sẽ xác nhận trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 02, 03 nêu trên.

blue-check 29/4/2022 Một số lưu ý về xác nhận Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền nhà
(Công văn số 2219/BHXH-QLT)

Liên quan đến việc ký xác nhận Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, BHXH TP. HCM đã có một số lưu ý như sau: Xem thêm

- Cơ quan BHXH sẽ xem xét, xác nhận Danh sách này (Mẫu số 02, Mẫu số 03 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg) trong thời hạn 2 ngày làm việc, nếu dữ liệu khai báo của doanh nghiệp trùng khớp với dữ liệu quản lý tại cơ quan BHXH.

- Đối với Mẫu số 02, có thể đề nghị xác nhận hàng tháng hoặc gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

- Đối với người có từ 02 HĐLĐ trở lên thì nộp hồ sơ xác nhận tại đơn vị tham gia BHXH bắt buộc đầu tiên và chỉ được hỗ trợ 01 lần trong 01 tháng và không quá 03 tháng.

- Không xác nhận đang tham gia BHXH bắt buộc đối với trường hợp người lao động đang nghỉ không lương, nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tạm hoãn HĐLĐ. BHXH Thành phố sẽ có hướng dẫn bổ sung ngay khi có ý kiến của Sở Lao động - TB&XH.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

- Phương thức nhận hồ sơ: trực tiếp hoặc qua bưu chính (cho đến khi triển khai dịch vụ công, thủ tục điện tử).

blue-check 21/4/2022 Hướng dẫn xác định mức hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động khu công nghiệp English attachment
(Công văn số 1244/LĐTBXH-VL)

Công văn giải thích rõ về căn cứ, trách nhiệm xác định người lao động thuộc diện được hỗ trợ tiền thuê nhà và hạn mức hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg . Xem thêm

Theo đó, việc xác định người lao động "đang làm việc" hay "quay trở lại thị trường lao động" để áp dụng hạn mức hỗ trợ tiền thuê nhà 500.000 hay 1.000.000 đồng/tháng sẽ căn cứ vào thời điểm giao kết HĐLĐ.

Nếu giao kết trước 1/4/2022 thì được hiểu là "đang làm việc" và được hưởng mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng; nếu giao kết (hợp đồng mới, không phải hợp đồng nối tiếp) từ 1/4 - 30/6/2022 thì được hiểu là "quay trở lại thị trường lao động" và sẽ được hưởng mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng (Điều 4, Điều 8 Quyết định số 08).

Trường hợp trong khoảng thời gian từ 1/4 - 30/6/2022, người lao động chấm dứt hợp đồng cũ (giao kết trước 1/4) và ký hợp đồng mới (sau 1/4) thì thời gian làm việc theo hợp đồng cũ được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, thời gian làm việc theo hợp đồng mới được hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa cộng gộp của cả 02 hợp đồng không quá 3 tháng.

Về trách nhiệm xác định doanh nghiệp nơi người lao động làm việc thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, sẽ do Sở Lao động TB&XH rà soát, thống kê và cung cấp thông tin đến cơ quan BHXH.

Việc xác định người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng đề nghị hỗ trợ thì do cơ quan BHXH chịu trách nhiệm xác nhận.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 7/9/2022 Công đoàn tại TP. HCM sẽ tiếp tục giám sát việc chi hỗ trợ tiền thuê nhà của các doanh nghiệp
(Công văn số 888/LĐLĐ-CSPL)

Theo Công văn này, Liên đoàn Lao động quận/huyện và Công đoàn các cấp trên địa bàn TP. HCM sẽ tiếp tục rà soát, giám sát tình hình chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của các doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp chưa quan tâm nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động.

blue-check 12/8/2022 Khẩn trương nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trước 15/8/2022
(Công văn số 26526/SLĐTBXH-VLATLĐ)

Sở Lao động TB&XH TP. HCM tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương nộp trước ngày 15/8/2022 đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg .

blue-check 10/8/2022 Hồ sơ xin hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chỉ được tiếp nhận đến 15/8/2022
(Công văn số 763/LĐLĐ-CSPL)

Công văn đôn đốc các cấp công đoàn trên địa bàn TP. HCM khẩn trương giúp doanh nghiệp nộp hồ sơ đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, đảm bảo thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 15/8/2022 và thời hạn chi hỗ trợ chậm nhất đến ngày 31/8/2022. Xem thêm

Ngoài ra, công đoàn cũng phải giám sát doanh nghiệp trong việc lập hồ sơ, chi hỗ trợ, quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg .

blue-check 20/6/2022 Doanh nghiệp tại Tp. HCM phải cập nhật hồ sơ xin hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động lên website của Sở Lao động
(Công văn số 20832/SLĐTBXH-VLATLĐ)

Để phòng ngừa việc chi trả sai hoặc trùng lắp đối tượng thụ hưởng, Sở Lao động TB&XH đã yêu cầu kể từ ngày 21/6/2022, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động phải nhập thông tin vào Hệ thống nhập liệu https://sldqd08.tphcm.gov.vn . Xem thêm

Thông tin cần nhập liệu bao gồm: danh sách người lao động và hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan BHXH để làm cơ sở rà soát, thẩm định trước khi phê duyệt danh sách.

UBND các quận/huyện sau khi phê duyệt danh sách người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà cũng sẽ cập nhật lên Hệ thống trên để doanh nghiệp tổ chức chi trả kịp thời cho người lao động.

Lược đồ Cập nhật đến

Tiêm vắc xin 27-Mar-2023
Phòng chống dịch 24-Mar-2023
Giảm 2% thuế GTGT 2022 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020