LuatVietnam

Hóa đơn ăn uống có được xuất kèm bảng kê?

Cập nhật 21/7/2022 | Đăng tải: LVN.5501

hoi Cẩm Nhung (Đà Nẵng)
Hiện nay, một số nơi xuất hoá đơn điện tử tên hàng hoá là “dịch vụ ăn uống” và có đính kèm bảng kê phía sau. Nhưng theo tôi được biết thì hoá đơn điện tử phải xuất rõ ràng từng mặt hàng.
Vậy đơn vị tôi có được phép ghi nhận đầu vào với hoá đơn nêu trên không?

luat Cục Thuế TP. Đà Nẵng:

Căn cứ các quy định tại Khoản 1, Điều 4 và Khoản 6, Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nguyên tắc lập và nội dung của hóa đơn; Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Điều 10 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; theo đó, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trường hợp người bán lập hóa đơn chưa đầy đủ với tên hàng hóa là "dịch vụ ăn uống" thì nội dung trên hóa đơn theo quy định tại Khoản 6, Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Người mua được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tưsố  219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi bổ sung nêu trên).

Cục Thuế TP. Đà Nẵng trả lời để bà Cẩm Nhung được biết. Trường hợp cần trao đổi thêm, kính đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ) để được hướng dẫn hoặc tham khảo thêm thông tin về chính sách thuế tại Trang Thông tin điện tử của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ: https://danang.gdt.gov.vn./.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Kế toán

otvet Trường hợp nào phải xuất hóa đơn và tính thuế đối với khoản chi hộ?
otvet Tên hàng trên hóa đơn nếu là tiếng nước ngoài phải kèm theo tên tiếng Việt
otvet Cách lập HĐĐT cho mặt hàng không chịu thuế GTGT
otvet Hóa đơn học phí có cần ghi rõ môn học?
otvet Trả lại hàng nhập khẩu cũng phải lập hóa đơn
otvet Cách lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị công trình theo quyết toán
otvet Có thể xuất chung HĐĐT điều chỉnh cho nhiều hóa đơn sai sót trong kỳ
otvet Được phép hủy HĐĐT phát hành cho cá nhân nếu bị trả lại hàng
otvet Hàng không phải nộp thuế GTGT, cột thuế suất trên HĐĐT sẽ ghi “KKKNT”
otvet Hóa đơn thu học phí có bắt buộc ghi rõ môn học?
otvet Nhận lại phí bảo hiểm đóng thừa phải xuất hóa đơn
otvet Không bắt buộc bổ nhiệm kế toán trưởng đối với chi nhánh phụ thuộc
otvet Hóa đơn xuất khẩu lập sau ngày thông quan có bị phạt?
otvet Tốt nghiệp chuyên ngành nào được thi chứng chỉ kế toán viên?
otvet Hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng HĐĐT nếu nộp thuế theo kê khai
otvet Hóa đơn ăn uống có được xuất kèm bảng kê?
otvet Ngày ký số trên HĐĐT có thể khác ngày lập
otvet Mua hàng có chiết khấu, khi trả lại hàng phải xuất hóa đơn như thế nào?
otvet Hàng xuất khẩu có bắt buộc phát hành hóa đơn điện tử?
otvet Hóa đơn taxi được lập vào thời điểm nào?