LuatVietnam

blue-check Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong tháng 12/2021 được giảm 30% thuế GTGT

Công văn số 2487/TCT-CS ngày 14/7/2022 của Tổng cục Thuế về việc giảm thuế GTGT (2 trang)
Posted: 20/9/2022 9:11:02 AM | Latest updated: 20/9/2022 10:22:40 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5540
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp chuyển giao hàng hóa hoặc hoàn thành việc cung ứng dịch vụ trong tháng 12/2021 và hàng hóa, dịch vụ đó thuộc đối tượng được giảm 30% thuế GTGT do ảnh hưởng dịch theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP thì được xét giảm 30% thuế GTGT.

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế lưu ý doanh nghiệp cần phải lập hóa đơn đúng thời điểm quy định, nếu lập sai sẽ bị xử phạt.

Đối với việc giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2688/BTC-TCT ngày 23/3/2022.

Ghi chú
Chính sách giảm 30% thuế GTGT do ảnh hưởng dịch theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP chỉ áp dụng với số thuế GTGT phát sinh trong tháng 11, 12/2021 và cho một số lĩnh vực như: vận tải, lưu trú, ăn uống, du lịch, xuất bản, điện ảnh, giải trí, thể thao...
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5540

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Mặt hàng bột ngọt có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Không phân bổ thuế GTGT cho các công trình xây dựng trong khu phi thuế quan
blue-check Cung ứng dịch vụ phân loại sản phẩm cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp trong khu PTQ
blue-check Nhập khẩu kim loại và sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài English attachment
blue-check Nhập khẩu sản phẩm từ kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Phụ kiện thiết bị y tế có được hưởng thuế GTGT 5%?
blue-check Về điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài
blue-check Các sản phẩm từ kim loại và hóa chất đều không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu sản phẩm bằng kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Dịch vụ môi giới cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Không có chính sách giảm thuế GTGT cho mặt hàng chịu thuế suất 5%
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các sản phẩm không đề cập tại phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu thiết bị y tế, xác định thuế GTGT theo văn bản nào? English attachment
blue-check Dịch vụ thông quan có phải chịu thuế GTGT?
blue-check Cung cấp thiết bị y khoa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Nhập khẩu sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?