LuatVietnamLogo

blue-check Hóa đơn điện tử trước mắt vẫn bắt buộc sử dụng kể từ 1/11/2020

Công văn số 3920/TCT-DNL ngày 18/9/2020 của Tổng cục Thuế về thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử (2 trang)
Posted: 12/10/2020 8:32:56 AM | Latest updated: 14/10/2020 9:46:38 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5065
LuatVietnam

Tổng cục Thuế căn cứ khoản 2 Điều 27 Thông tư 68/2019/TT-BTC để cho rằng thời hạn áp dụng bắt buộc hóa đơn điện tử loại mới theo Nghị định 119/2018/NĐ-CPstatus2 vẫn là 1/11/2020 (giai đoạn trước 1/11/2020 vẫn được áp dụng hóa đơn điện tử cũ).

Song, Tổng cục Thuế cũng cho biết Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định mới về hóa đơn điện tử dựa theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và sẽ thay thế Nghị định 119/2018/NĐ-CPstatus2 nêu trên.

Hiện chưa biết khi nào thì Nghị định thay thế Nghị định 119/2018/NĐ-CPstatus2 sẽ ban hành. Lần gần nhất mà Tổng cục Thuế khẳng định hóa đơn giấy sẽ bị khai tử là ngày 3/9/2020 tại Công văn số 3646/TCT-CS .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5065
Tệp đính kèm

Hóa đơn