LuatVietnamLogo

Hóa đơn ghi sai tên hàng không được khấu trừ

Cập nhật 14/9/2020 | Đăng tải: LVN.5045


hoi Không nêu tên
Trong tháng trước, chúng tôi có mua hàng của công ty A, hàng hóa là bộ phụ kiện của đèn pha, gồm có bóng đèn, chấn lưu và kích. Hàng này công ty A nhập khẩu từ nhà sản xuất ở nước ngoài. Công ty chúng tôi đã thanh toán 100% tiền hàng cho công ty A bằng chuyển khoản.
Sau khi giao hàng cho chúng tôi, công ty A xuất hóa đơn điện tử cho chúng tôi với tên hàng là Thiết bị chống rung lắc, chống sốc, nước và chống bụi bẩn bằng nhựa tổng hợp của đèn báo tín hiệu.
Chúng tôi không đồng ý với tên hàng thể hiện trên hóa đơn do tên hàng không phản ánh đúng bản chất của hàng hóa thực tế. Chúng tôi đã nhiều lần phản hồi lại cho công ty A, và yêu cầu họ ghi đúng tên hàng là bộ phụ kiện của đèn pha, gồm có bóng đèn, chấn lưu và kích, nhưng công ty A không đồng ý sửa lại hóa đơn, với lý do đưa ra là họ nhập khẩu hàng với tên hàng Thiết bị chống rung lắc, chống sốc, nước và chống bụi bẩn bằng nhựa tổng hợp của đèn báo tín hiệu nên sẽ xuất hóa đơn bán hàng với tên hàng như vậy.
Hàng hóa này, chúng tôi bán lại cho công ty B, và xuất với tên hàng theo đúng thực tế là Bộ phụ kiện của bộ đèn pha, gồm có bóng đèn, chấn lưu và kích.
Vậy xin cơ quan thuế cho chúng tôi hỏi:
1) Luật pháp Việt Nam có chế tài nào đối với việc cố tình xuất hóa đơn với tên hàng không đúng thực tế nói trên của công ty A hay không?
2) Bên bán, công ty A, không xuất hóa đơn điều chỉnh. Vậy chúng tôi có thể sử dụng hóa đơn công ty A đã xuất cho chúng tôi với tên hàng sai (tên hàng: Thiết bị chống rung lắc, chống sốc, nước và chống bụi bẩn bằng nhựa tổng hợp của đèn báo tín hiệu) để kê khai thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ khi xác định giá vốn đầu vào cho mặt hàng đã bán ra cho công ty B hay không?
Việc mua bán này hoàn toàn đúng sự thật, vì lý do khách quan công ty A là nhà phân phối độc quyền sản phẩm tại thị trường Việt Nam nên chúng tôi không có lựa chọn thay thế.

luat Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh:

- Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn chứng từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ quy định trên, về nguyên tắc khi xuất bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì người bán phải lập hóa đơn và ghi đầy đủ, đúng nội dung tên hàng hóa trên tờ hóa đơn. Trường hợp hóa đơn ghi sai tên hàng hóa, nếu chưa kê khai thuế GTGT thì hai bên lập Biên bản thu hồi hóa đơn và người bán lập lại hóa đơn thay thế, nếu hai bên mua, bán đã kê khai thuế GTGT thì hai bên lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn và bên bán lập hóa đơn điều chỉnh ghi đúng lại tên hàng hóa theo quy định.

Trường hợp người bán ghi sai tên hàng hóa, dịch vụ nhưng không lập Biên bản và lập hóa đơn điều chỉnh thì người bán sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn và người mua không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Do đó, đề nghị Công ty có văn bản gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hỗ trợ và yêu cầu người bán lập hóa đơn theo đúng quy định.

Xem thêm

Hóa đơn