LuatVietnamLogo

blue-check Hóa đơn giấy sắp hết hạn lưu hành

Công văn số 4281/TCT-DNL ngày 12/10/2020 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử (1 trang)
Posted: 15/10/2020 12:48:52 PM | Latest updated: 19/10/2020 4:35:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5067
LuatVietnam

Liên quan đến hiệu lực thi hành quy định về hóa đơn điện tử mới tại Nghị định 119/2018/NĐ-CPstatus2 và Thông tư 68/2019/TT-BTC, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại Công văn số 3007/TCT-CS ngày 1/8/2019.

Theo đó, hóa đơn điện tử loại mới sẽ áp dụng bắt buộc kể từ ngày 1/11/2020. Đối với hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử loại cũ chỉ được sử dụng đến hết 31/10/2020.

Riêng vướng mắc về ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế cho biết sẽ ghi nhận nội dung này để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình ban hành Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5067
Tệp đính kèm

Hóa đơn