LuatVietnamLogo

blue-check Hóa đơn in ra làm chứng từ đi đường phải đóng dấu

Công văn số 89565/CT-TTHT ngày 8/10/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi (3 trang)
Posted: 15/10/2020 8:43:13 AM | Latest updated: 19/10/2020 1:46:41 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5068
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTCstatus3 , hóa đơn điện tử chuyển đổi ra hóa đơn giấy nếu nhằm làm chứng từ chứng minh xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa trong quá trình lưu thông thì bắt buộc phải có chữ ký, đóng dấu của người bán.

Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng cho mục đích lưu trữ kế toán thì không cần đóng dấu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5068
Tệp đính kèm

Quản lý thị trường