LuatVietnam

blue-check Hóa đơn sai số tiền có thể lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn mới thay thế

Công văn số 46904/CTHN-TTHT ngày 26/9/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh (3 trang)
Posted: 29/9/2022 8:38:04 AM | Latest updated: 3/10/2022 11:35:06 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5549
LuatVietnam

Trường hợp số tiền ghi trên hóa đơn điện tử bị sai sót, bên phát hành có thể chọn một trong hai cách quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , tức lập hóa đơn điều chỉnh số tiền (ghi tăng/giảm) hoặc lập hóa đơn mới thay thế

Một hướng dẫn khác, trường hợp doanh nghiệp đã tạm ngưng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế, nếu cần hóa đơn để thu các khoản tiền phát sinh trước ngày ngừng kinh doanh thì có thể nộp đơn theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT (Phụ lục 1A Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 ) để xin cơ quan Thuế cấp hóa đơn điện tử. Nếu được chấp thuận, đơn vị này sẽ truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5549

Tệp đính kèm

Lược đồ

Điều chỉnh hóa đơnCập nhật đến: 10-Nov-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Công ty Cổ phần ATIS được phép cung cấp dịch vụ HĐĐT
blue-check Cách xử lý sai sót cho hóa đơn phát hành theo quy định cũ
blue-check Hóa đơn phải thể hiện chi tiết chủng loại hàng hóa nếu bán mặt hàng có nhiều chủng loại
blue-check Những điều cần biết về chương trình "Hóa đơn may mắn"
blue-check Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn" tại TP. HCM kỳ mở thưởng đầu tiên năm 2022
blue-check Mua hàng của cá nhân không kinh doanh được miễn hóa đơn
blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo ngày lập
blue-check Cách xử lý khi phát hiện hóa đơn bản giấy có sai sót
blue-check Hóa đơn sai số tiền có thể lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn mới thay thế
blue-check Sửa đổi cấu trúc dữ liệu và mã cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử
blue-check Thông tin về chương trình "Hóa đơn may mắn" do Cục thuế Hà Nội tổ chức
blue-check Giải đáp về sử dụng HĐĐT và bảng kê
blue-check Các khoản chiết khấu và khuyến mại phải ghi rõ trên HĐĐT
blue-check Sau 1/7/2022, chứng từ khấu trừ thuế TNCN không cần đăng ký với cơ quan thuế
blue-check Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng cho hàng xuất khẩu
blue-check Ngành Thuế sẽ quay thưởng "Hóa đơn may mắn" hàng quý kể từ quý II/2022
blue-check DNCX nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng xuất khẩu
blue-check Quy trình đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
blue-check Điều chỉnh doanh thu của hóa đơn giấy trước đó phải thông báo cho cơ quan thuế được biết
blue-check Phải gửi lại Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT nếu có thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT