LuatVietnam

blue-check Hóa đơn thay thế có được áp dụng thuế suất 8%?

Công văn số 63648/CTHN-TTHT ngày 30/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý hóa đơn có sai sót (2 trang)
Posted: 31/8/2023 2:35:26 PM | Latest updated: 4/9/2023 3:59:14 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5775
LuatVietnam

Việc điều chỉnh sai sót đối với hóa đơn áp dụng thuế suất 8% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 đã được Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 2121/TCT-CS ngày 29/5/2023.

Theo đó, trường hợp sau ngày 31/12/2022, doanh nghiệp mới phát hiện hóa đơn 8% đã lập có sai sót phải điều chỉnh/thay thế, nếu sai sót không ảnh hưởng đến tiền hàng và thuế GTGT phải nộp hoặc điều chỉnh giá tính thuế thì hóa đơn điều chỉnh/thay thế cũng được áp dụng thuế suất 8%.

Tuy nhiên, nếu sai sót về số lượng hàng dẫn đến sai sót về tiền hàng và thuế GTGT phải nộp thì hóa đơn điều chỉnh/thay thế phải áp dụng thuế suất theo quy định tại thời điểm điều chỉnh/thay thế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5775

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Điều chỉnh hóa đơnCập nhật đến: 15-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu