LuatVietnam

blue-check Hóa đơn thay thế được kê khai tại kỳ tính thuế có sai sót

Công văn số 49049/CTHN-TTHT ngày 11/10/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý hóa đơn và kê khai thuế GTGT (4 trang)
Posted: 18/10/2022 3:18:39 PM | Latest updated: 20/10/2022 9:55:16 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5561
LuatVietnam

Việc khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế được thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 . Theo đó, doanh nghiệp sẽ kê khai bổ sung tại kỳ tính thuế có sai sót.

Về cách xử lý hóa đơn khi phát sinh hoàn vé máy bay cho khách hàng, nếu là hóa đơn lập theo quy định cũ (Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus1 , Nghị định 04/2014/NĐ-CPstatus1 ) sẽ xử lý theo các bước hướng dẫn tại khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC .

Nếu là HĐĐT được lập theo quy định mới (Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 ) sẽ xử lý theo hướng dẫn tại điểm c khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 . Riêng trường hợp sai sót về giá trị trên hóa đơn thì xử lý theo hướng dẫn tại điểm e khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5561

Tệp đính kèm

Lược đồ

Điều chỉnh hóa đơnCập nhật đến: 10-Nov-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022
blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt
blue-check Khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất điện ngoài tỉnh như thế nào?
blue-check Hạn nộp tờ khai thuế vẫn được tính bù ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ
blue-check Nhà thầu không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check Thưởng doanh số cho cá nhân kinh doanh phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
blue-check Sửa đổi quy định về hạn mức tạm nộp thuế TNDN English attachment
blue-check Những sửa đổi chủ yếu của Nghị định 91/2022/NĐ-CP về kê khai thuế English attachment
blue-check Các loại ấn chỉ thuế đã hết giá trị sử dụng
blue-check Thuế GTGT của kỳ thuế tháng 9/2022 và Quý III/2022 không còn được ân hạn nộp
blue-check Nhận tài trợ từ đối tác nước ngoài có phải nộp thuế? English attachment
blue-check Kê khai HĐĐT điều chỉnh/thay thế, phải thực hiện theo từng hồ sơ thuế có sai, sót
blue-check Hóa đơn thay thế được kê khai tại kỳ tính thuế có sai sót
blue-check Khai bổ sung hóa đơn thay thế, nếu không ảnh hưởng tiền thuế chỉ cần nộp Bản giải trình
blue-check Bị thu hồi giấy phép kinh doanh vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế English attachment
blue-check Quy trình cấp phép và quản lý hoạt động của đại lý khai thuế
blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định về kê khai thuế và hóa đơn
blue-check Khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh vào kỳ thuế hiện tại hay kỳ có sai sót?
blue-check Khai bổ sung khi phát hành thêm HĐĐT điều chỉnh như thế nào?
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất về hóa đơn đối với các cơ sở kinh doanh ghế massage