LuatVietnam

blue-check Hoa hồng bán bảo hiểm được miễn thuế GTGT

Công văn số 56951/CTHN-TTHT ngày 4/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý bảo hiểm (3 trang)
Posted: 8/8/2023 7:41:13 AM | Latest updated: 8/8/2023 3:11:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5762
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , hoa hồng của đại lý bảo hiểm bán đúng giá thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT.

Khi lập hóa đơn đối với khoản hoa hồng thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi là "KKKNT" (Điểm 17 Phụ lục ban hành kèm Quyết định số 1510/QĐ-TCTstatus2 ngày 21/9/2022).

Khi lập tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 , đại lý kê khai doanh thu hoa hồng được hưởng vào chỉ tiêu [32a].

Số thuế GTGT đầu vào của hoạt động không phải kê khai thuế GTGT vẫn được khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5762

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu