LuatVietnam

Hợp đồng quảng cáo cho nước ngoài có được ký bằng ngoại tệ?

Cập nhật 5/12/2022 | Đăng tải: LVN.5603

hoi Không nêu tên
Công ty chúng tôi có 1 hợp đồng mà chưa rõ về pháp luật như sau:
Công ty chúng tôi có ký 1 hợp đồng cung cấp dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam cho 1 công ty nước ngoài. Dịch vụ quảng cáo này chúng tôi thỏa thuận ký hợp đồng bằng ngoại tệ với Công ty nước ngoải có được hay không?
Khi thu tiền dịch vụ quảng cáo của công ty nước ngoài thì chúng tôi thu bằng tiền đồng Việt Nam hay thu bằng ngoại tệ là đúng với pháp luật sử dụng ngoại hối?
Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TPHCM. Để chúng tôi thực hiện đúng quy định việc ký hợp đồng và sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

luat Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM:

Về câu hỏi liên quan đến việc ghi giá và nhận thanh toán bằng ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM (Phòng Quản lý Ngoại hối – Vàng) có ý kiến như sau:

Điều 3 Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam có quy định: “Trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các trường hợp được sử dụng ngoại hối quy định tại Điều 4 Thông tư này, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác (bao gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận) của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối”.

Các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm Điều 4 tại Thông tư này.

Trên đây là nội dung trả lời của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM (Phòng Quản lý Ngoại hối – Vàng).

Xem thêm

Ngoại tệ - vàng

otvet Hợp đồng quảng cáo cho nước ngoài có được ký bằng ngoại tệ?
otvet Mang ngoại tệ vượt hạn mức phải khai hải quan và nộp phí
otvet Điều kiện đổi tiền rách tại ngân hàng
otvet Có được hoàn thuế bằng ngoại tệ?
otvet Mang ngoại tệ từ 5.000 USD trở lên báo cho Hải quan được biết
otvet Mua bán đất không được thanh toán bằng vàng
otvet Hợp đồng bảo hiểm tại Việt Nam có được ký bằng ngoại tệ?
otvet Chưa cho phép mua bán Bitcoin ở Việt Nam
otvet Áp dụng tỷ giá nào để quy đổi tiền lương ngoại tệ khi đóng BHXH?
otvet Được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán phí sửa chữa hàng xuất khẩu
otvet Cá nhân có được vay ngoại tệ để đầu tư?
otvet Tiền ảo chưa được phép lưu hành và giao dịch tại Việt Nam
otvet Miễn lập hóa đơn cho khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái
otvet Vay ngoại tệ trên 10 triệu USD phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận
otvet Mua bán đất có được thanh toán bằng vàng?
otvet Mang ngoại tệ vượt định mức có phải nộp lệ phí hải quan?
otvet Tiền nhòe màu có được sử dụng?
otvet Xuất cảnh ra nước ngoài định cư được mang bao nhiêu USD?
otvet Nhập khẩu kim cương nhân tạo có phải xin giấy phép?
otvet Mua cổ phần của cá nhân có được thanh toán tiền mặt?