LuatVietnam

blue-check Hợp đồng xây dựng tạm ứng vượt mức tối thiểu có được điều chỉnh giá?

Công văn số 5144/BXD-KTXD ngày 14/11/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng (1 trang)
Posted: 18/11/2022 7:25:36 AM | Latest updated: 18/11/2022 2:04:48 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5585
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 , trường hợp các bên thỏa thuận tạm ứng hợp đồng xây dựng ở mức cao hơn mức tối thiểu thì phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng cao hơn sẽ không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng.

Theo đó, điều khoản này chỉ không cho điều chỉnh phần giá trị hợp đồng xây dựng tạm ứng vượt mức tối thiểu; đối với phần giá trị hợp đồng xây dựng tạm ứng phù hợp với mức tối thiểu thì vẫn được điều chỉnh giá.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5585

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý dự án

blue-check Sẽ thanh tra các dự án giao thông vận tải chậm tiến độ
blue-check Suất vốn đầu tư và giá xây dựng năm 2022
light-check Biểu phí thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng từ 1/7/2023
light-check Biểu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (áp dụng từ 1/7/2023)
blue-check Cách tính chi phí tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công
blue-check Chỉ số giá xây dựng được dùng để tính chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng
blue-check Không cần điều chỉnh tổng mức đầu tư nếu chỉ thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí
blue-check Chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có bị khống chế định mức?
blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng được dùng để tính các khoản chi phí nào?
blue-check Các lưu ý khi căn cứ suất vốn đầu tư xây dựng để định giá đất
blue-check Sắp sửa đổi Thông tư về thu phí thẩm định dự án xây dựng
blue-check Không được điều chỉnh giá phần giá trị hợp đồng tạm ứng vượt mức
blue-check Về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng liên quan đến tấm tường bê tông khí chưng áp
blue-check Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, xác định chi phí thế nào?
blue-check Cách tính chi phí quản lý dự án xây dựng
blue-check Nguyên tắc xác định cơ quan thẩm duyệt dự án có nhiều loại công trình
blue-check Các báo cáo định kỳ phải nộp trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở
blue-check Quy trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án về khai thác mỏ, hóa chất, kho xăng dầu...
blue-check Thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản trên địa bàn Tp. Hà Nội
blue-check Các yêu cầu của Thủ tướng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư cho dự án hạ tầng giao thông