LuatVietnamLogo

blue-check Hợp đồng xây dựng trọn gói có được điều chỉnh giá do thay đổi giá nhân công?

Công văn số 4416/BXD-KTXD ngày 10/9/2020 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thanh toán các hợp đồng thi công xây dựng theo hình thức hợp đồng trọn gói (1 trang)
Posted: 14/9/2020 3:52:37 PM | Latest updated: 15/9/2020 4:08:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5044

LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng, việc xác định giá gói thầu thi công xây dựng phải phù hợp với các quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và nội dung, phạm vi của gói thầu cũng như mặt bằng giá thị trường.

Về nguyên tắc, giá hợp đồng xây dựng trọn gói chỉ được phép điều chỉnh trong trường hợp bổ sung khối lượng công việc ngoài hợp đồng và trường hợp bất khả kháng. Theo đó, đối với các công việc thuộc phạm vi hợp đồng trọn gói, nếu có phát sinh việc điều chỉnh giá nhân công xây dựng sau thời điểm ký hợp đồng thì cũng không được điều chỉnh lại mức giá trọn gói.

KimPhung
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5044
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Hướng dẫn điều chỉnh giáo trình tiểu học học kỳ II năm học 2019-20 (10/4/2020) 

nexto  Điều chỉnh giá dịch vụ chứng khoán English attachment (3/4/2020) 

nexto  Điều chỉnh giá gói thầu theo giá nhiên vật liệu có phải xin phép? (13/3/2020) 

nexto  Hệ số điều chỉnh giá đất 2020 tại TP. HCM (4/2/2020) 

nexto  Hợp đồng trọn gói được điều chỉnh giá khi bổ sung công việc ngoài thiết kế (4/2/2020) 

nexto  Thay đổi biện pháp thi công có được điều chỉnh giá trọn gói? (3/1/2020) 

nexto  Hợp đồng trọn gói không được điều chỉnh giá theo khối lượng thực tế English attachment (11/2/2020) 

nexto  Tăng/giảm khối lượng xây dựng có được điều chỉnh giá hợp đồng? (10/12/2019) 

nexto  Về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (21/2/2020) 

nexto  Có được điều chỉnh giá trọn gói khi thay đổi chiều sâu đóng cọc? (3/12/2019) 

Xây dựng