LuatVietnam

blue-check Hợp thửa nhiều loại đất có được miễn lệ phí trước bạ?

Công văn số 1022/TCT-CS ngày 30/3/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách lệ phí trước bạ (LPTB) (1 trang)
Posted: 17/5/2023 8:13:51 AM | Latest updated: 17/5/2023 11:28:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5699
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, hiện nay, Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP chỉ có quy định miễn LPTB đối với đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê hàng năm hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp; không có quy định miễn LPTB khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thuê đất của Nhà nước đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng và thuê lại đất của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp sau đó hợp thửa với các thửa đất hiện có của tổ chức, cá nhân đó (vì thời gian thuê đất của các thửa đất khác nhau).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5699

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lệ phí trước bạ

blue-check Tài liệu hướng dẫn khai, nộp trực tuyến lệ phí trước bạ
blue-check Hợp thửa nhiều loại đất có được miễn lệ phí trước bạ?
blue-check Thuê đất thực hiện dự án nhà ở, trường hợp nào được miễn phí trước bạ? English attachment
blue-check Cục thuế sẽ quyết định giá tính phí trước bạ đối với loại xe mới phát sinh
blue-check Phí trước bạ nhà đất cao nhất không quá 500 triệu đồng/lần
blue-check Công trình nhà giữ xe của các doanh nghiệp cũng được miễn phí trước bạ
blue-check Tổng hợp quy định mới về lệ phí trước bạ kể từ 1/3/2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ
blue-check Quy định mới về phí trước bạ từ 1/3/2022: ô tô điện được miễn phí trước bạ lần đầu trong vòng 3 năm English attachment
blue-check Phí trước bạ đất căn cứ theo bảng giá do UBND tỉnh ban hành
blue-check Hủy mua bán xe có được hoàn lại phí trước bạ?
blue-check Đất dự án, trường hợp nào được miễn phí trước bạ? English attachment
blue-check Ô tô mua trước 28/6/2020 vẫn có thể được giảm phí trước bạ
blue-check Hợp nhất hoặc sáp nhập doanh nghiệp được miễn phí trước bạ khi đăng ký lại đất
blue-check Đổi tên đồng thời đổi chủ sẽ phải chịu lệ phí trước bạ
blue-check Mua mới xe hơi lắp ráp trong nước từ 28/6 đến 31/12/2020 được giảm 50% phí trước bạ English attachment
blue-check Hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy đăng ký tại Tp. HCM và Hà Nội
blue-check Việt kiều được dùng hộ chiếu để khai nộp phí trước bạ
blue-check Phân chia đất đồng sở hữu có được miễn phí trước bạ?
blue-check Đăng ký lại tài sản khi sáp nhập có được miễn LPTB? English attachment