LuatVietnam

Hưởng BHXH một lần có được tính hệ số trượt giá?

Cập nhật 15/3/2023 | Đăng tải: LVN.5658

hoi Kiều Thị Thúy Đạt
Tôi làm việc ở một công ty tư nhân. Trước năm 2014, tôi đóng BHXH bắt buộc được 5 tháng, từ năm 2014 trở đi, tôi đóng được 7 năm 9 tháng.
Tôi đã làm hồ sơ nhận BHXH một lần và trong quyết định thì số tiền tôi nhận được không giống như số tiền đã tính trên các phần mềm hay hướng dẫn tính trên một số trang web. Tôi được biết là do cơ quan BHXH không tính hệ số trượt giá.
Tôi có thuộc đối tượng được tính hệ số trượt giá khi nhận BHXH một lần không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 60 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định về mức hưởng BHXH một lần:

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Theo đó, tại Điều 79 Luật này quy định về mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH như sau:

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng.

Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Hiện nay BHXH Việt Nam không phối hợp hoặc ủy quyền cho trang web nào về việc tính mức hưởng các chế độ BHXH.

Mặt khác, ngày 3/1/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH có hiệu lực từ ngày 20/2/2023. Sau thời điểm Thông tư trên có hiệu lực, cơ quan BHXH thực hiện điều chỉnh và chi trả khoản chênh lệch theo quy định qua tài khoản cá nhân đã đăng ký.

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin chính sách để bà được biết và đối chiếu. Đề nghị bà liên hệ đến cơ quan BHXH nơi giải quyết hồ sơ để được hỗ trợ trực tiếp.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Nghỉ hưu trước thời điểm tăng lương cơ sở có bị thiệt thòi?
otvet Người lao động mất, thân nhân có được hưởng thay BHXH một lần?
otvet Mua BHXH tự nguyện được hưởng những quyền lợi gì?
otvet Quy định cần biết về tuổi nghỉ hưu và cách tính lương hưu
otvet Chưa ký số trên hồ sơ hưởng BHXH trực tuyến, phải nộp bản gốc để đối chiếu
otvet Hưởng BHXH một lần có được tính hệ số trượt giá?
otvet Cách tính lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện kết hợp BHXH bắt buộc
otvet Vẫn được tham gia tiếp BHXH sau khi rút trợ cấp một lần
otvet Cách đăng ký chuyển nơi hưởng lương hưu trực tuyến
otvet Phụ cấp trách nhiệm phải trích đóng BHXH
otvet Cách tính trợ cấp thôi việc đối với viên chức
otvet Người bị tai biến có được rút sớm BHXH một lần?
otvet Đã hưởng BHTN không ảnh hưởng đến việc rút BHXH một lần
otvet Điều kiện nộp trực tuyến hồ sơ hưởng BHXH một lần
otvet Cách tính tỷ lệ lương hưu cho người nghỉ hưu năm 2023
otvet Những trường hợp lao động nam được hưởng chế độ thai sản
otvet Giấy nghỉ ốm cấp vào thứ bảy, chủ nhật có được chấp nhận?
otvet Những trường hợp được rút BHXH một lần dù đóng trên 20 năm
otvet Số năm đóng BHXH vượt mức khi tính hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần
otvet Lương hưu tháng 1 và 2/2023 sẽ được trả trước tết