LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của công ty nhà nước tại TP. HCM

Công văn số 5836/SLĐTBXH-LĐ ngày 21/3/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2022 (7 trang)
Posted: 14/4/2023 11:18:47 AM | Latest updated: 16/4/2023 5:44:21 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5682
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn các Tổng công ty, công ty - TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND TP. HCM lập và nộp hồ sơ báo cáo Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 cho Cơ quan đại diện chủ sở hữu để kiểm tra, thẩm định, phê duyệt.

Theo đó, cần lưu ý, các Tổng công ty, công ty nhà nước phải lập hồ sơ báo cáo Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 đầy đủ tài liệu như hướng dẫn tại điểm a Mục 1 Văn bản này. Thời hạn nộp hồ sơ báo cáo Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 phải trước ngày 31/3/2023.

Tổng giám đốc, Giám đốc công ty phải yêu cầu các phòng, ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ, xác định rõ các chỉ tiêu tài chính, các thông số về lao động, tiền lương theo thực tế để xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của người lao động, người quản lý theo đúng quy định tại Nghị định 51/2016/NĐ-CP, Nghị định 52/2016/NĐ-CP, Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH và Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH .

Ngoài ra, các Công ty phải công khai tổng số lao động, quỹ tiền lương, tiền thưởng, mức tiền lương, thu nhập bình quân của người lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập bình quân hàng tháng của từng người quản lý trong năm 2022 trên website của Công ty.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5682

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Tiền lương

light-check Lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023 English attachment
light-check Hướng dẫn tính thù lao thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước
blue-check Toàn văn dự thảo Nghị định tăng lương cơ sở từ 1,49 lên lên 1,8 triệu đồng từ 1/7/2023
blue-check Hướng dẫn báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của công ty nhà nước tại TP. HCM
blue-check Công đoàn tại TP. HCM sẽ phải phối hợp khảo sát việc áp dụng mức lương tối thiểu năm 2023
blue-check Về tiền lương của lao động hợp đồng trong cơ quan nhà nước
blue-check Mức lương tối thiểu sẽ được rà soát để điều chỉnh trong năm 2024
blue-check Bộ Lao động muốn các tỉnh đánh giá mức lương tối thiểu năm 2023 để xem xét điều chỉnh cho năm 2024
blue-check Tiền lương ngày phép chưa nghỉ được chi trả tối đa bao nhiêu?
blue-check Lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023 English attachment
blue-check LĐLĐ Tp. HCM yêu cầu báo cáo việc công đoàn tham gia điều chỉnh lương với doanh nghiệp
blue-check Công đoàn tại doanh nghiệp sẽ giám sát việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu English attachment
blue-check Công đoàn sẽ phải giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu tại doanh nghiệp
blue-check Mức lương tối thiểu từ 1/7/2022 tại các quận/huyện thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/7/2022, có bắt buộc cộng thêm 7% lương cho lao động có tay nghề? English attachment
blue-check Một số lưu ý khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng có thể được công bố trong tháng 5/2022
blue-check Các công ty nhà nước cần nộp báo cáo tiền lương năm 2021 và dự toán lương 2022 trước ngày 15/5/2022
blue-check Lương cơ sở năm 2022 vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng