LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng English attachment

Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP ngày 6/9/2022 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (12 trang)
Posted: 1/3/2023 3:42:28 PM | Latest updated: 13/3/2023 1:51:32 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5655 | Vietlaw: 602
LuatVietnam

Một số quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được hướng dẫn tại Nghị quyết này bao gồm:

- Các căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 584;

- Các nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng quy định tại Điều 585;

- Xác định tuổi của người gây thiệt hại theo quy định tại Điều 586;

- Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 588;

- Xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm quy định tại Điều 589;

- Về thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm quy định tại Điều 590;

- Về thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm quy định tại khoản 1 Điều 591;

- Về thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm quy định tại Điều 592;

- Về bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra quy định tại Điều 598;

- Về bồi thường thiệt hại do người chưa đủ mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý quy định tại Điều 599;

- Về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra quy định tại Điều 601;

Theo Điều 2 Nghị quyết này, về nguyên tắc, chủ sở hữu tài sản phải bồi thường thiệt hại do tài sản của mình gây ra.

Tuy nhiên, nếu tại thời điểm gây thiệt hại, tài sản đó do người khác đang nắm giữ, chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp như chủ sở hữu thì người đang chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Trường hợp tài sản đang được giao dịch thì phải xác định thời điểm chuyển giao quyền sở hữu để xác định chủ sở hữu mới hay cũ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Người gây thiệt hại, chủ sở hữu tài sản, người chiếm hữu tài sản không phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và thay thế Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTPstatus1 ngày 08/7/2006.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5655

Tệp đính kèm

enflag pdficon NQ02_06092022HDTP[E].pdf

Dòng thời gian

Giao dịch dân sự

blue-check Dự kiến sửa đổi nhiều luật liên quan đến thi hành án kinh doanh thương mại
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản
blue-check Quy định mới về đăng ký biện pháp bảo đảm English attachment
blue-check Hướng dẫn bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng English attachment
blue-check Có thể hủy hợp đồng ủy quyền bằng lời nói English attachment
blue-check [Mẫu] Hợp đồng cho vay tiền
blue-check Thông tin cần biết về việc xác minh địa chỉ đương sự ở nước ngoài
blue-check Một số giải đáp về xét xử vụ án dân sự và hình sự English attachment
blue-check [Dự thảo] - Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
blue-check Quy định mới về tài sản bảo đảm English attachment
blue-check Ủy quyền liên quan đến đất đai phải lập hợp đồng ủy quyền thay cho giấy ủy quyền English attachment
blue-check Các bên tham gia hòa giải tại Tòa phải trả phí
blue-check Thời hạn theo luật định được tính từ ngày liền kề
blue-check 45 hỏi - đáp liên quan đến giao dịch dân sự, hôn nhân và gia đình
blue-check Sửa đổi quy định về đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính và giao dịch bảo đảm English attachment
blue-check Thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm khi thế chấp dự án hoặc quyền sử dụng đất
blue-check Quy chế làm việc của Kiểm sát viên khi tham gia các vụ án dân sự
blue-check Một số giải đáp về cho vay lãi nặng và thu lợi bất chính
blue-check Quy định về tin nhắn và email rác (spam email) English attachment
blue-check Bảo lãnh dân sự không giống với bảo lãnh ngân hàng