LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn các chủ sàn TMĐT cung cấp thông tin về thương nhân kinh doanh trên sàn English attachment

Công văn số 4205/TCT-DNNCN ngày 14/11/2022 của Tổng cục Thuế về việc tổ chức triển khai việc hướng dẫn các tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP (5 trang)
Posted: 18/11/2022 11:03:11 AM | Latest updated: 5/12/2022 10:08:56 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5585 | Vietlaw: 594
LuatVietnam

Nhằm giúp các chủ sàn thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đúng trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP, Tổng cục Thuế đã có một số hướng dẫn cụ thể về: đối tượng phải cung cấp thông tin; nội dung; thời gian; hình thức cung cấp thông tin và chế tài xử phạt.

Theo đó, tất cả các thương nhân, tổ chức có thiết lập website TMĐT (chủ sàn TMĐT) để cung cấp môi trường cho thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CPstatus2 và Nghị định 85/2021/NĐ-CP đều phải thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan thuế.

Thời gian cung cấp thông tin theo định kỳ hằng quý chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau và bắt đầu từ quý IV/2022 (với thời hạn cung cấp chậm chất vào ngày 31/1/2023).

Nội dung cung cấp bao gồm các thông tin chung của thương nhân, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT: tên người bán hàng, MST hoặc/số định danh/CMND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc. Riêng các sàn TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến thì còn phải cung cấp thêm thông tin về doanh thu.

Việc cung cấp thông tin được thực hiện qua Cổng điện tử Tổng cục Thuế (thuedientu.gdt.gov.vn, truy cập vào "Cổng dữ liệu thông tin TMĐT") theo chuẩn định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế quy định.

Cần lưu ý, cơ quan thuế sẽ căn cứ Điều 19 Nghị định 125/2020/NĐ-CPstatus2 để xử phạt đối với chủ sàn TMĐT không cung cấp thông tin theo đúng quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5585

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV4205_14112022TCT[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thương mại điện tử

blue-check Các giải pháp tăng cường quản lý thuế trong năm 2023 đối với thương mại điện tử
blue-check Các sàn TMĐT lớn sẽ phải ký cam kết không kinh doanh hàng giả
blue-check Các quy định về thương mại dự kiến sẽ sửa đổi
blue-check Cách tính, khai nộp thuế từ kinh doanh thương mại điện tử
blue-check Tổng cục Thuế sẽ tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc cung cấp thông tin của chủ sàn TMĐT
blue-check Danh sách 39 Nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Quy chế phối hợp quản lý hoạt động thương mại điện tử của TP. Hà Nội
blue-check Hướng dẫn các chủ sàn TMĐT cung cấp thông tin về thương nhân kinh doanh trên sàn English attachment
blue-check Sẽ siết quy định về khai nộp thuế đối với sàn thương mại điện tử
blue-check Tổng cục Thuế sẽ tổ chức Hội nghị thảo luận về trách nhiệm cung cấp thông tin của Sàn TMĐT
blue-check Tổng cục Thuế lấy ý kiến về phương thức cung cấp thông tin của chủ sàn thương mại điện tử
blue-check Ngành Thuế tiếp tục siết thuế đối với cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt các website kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu
blue-check Yêu cầu đối với vận tải đơn của hàng nhập khẩu mua qua sàn thương mại điện tử
blue-check Hải quan khuyến cáo việc chia nhỏ giá trị hàng mua qua mạng để né thuế English attachment
blue-check Kế hoạch đẩy mạnh mua sắm và thanh toán trực tuyến tại Hà Nội năm 2022
blue-check Các ứng dụng không có chức năng đặt hàng trực tuyến được miễn thông báo với Bộ Công thương English attachment
blue-check Những giải pháp tăng cường quản lý thuế các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam
blue-check Sửa đổi điều kiện kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam English attachment
blue-check Khuyến cáo các thủ đoạn trốn thuế trong lĩnh vực bán hàng và dịch vụ online