LuatVietnam

Hướng dẫn cách tính BHXH một lần

Cập nhật 1/4/2023 | Đăng tải: LVN.5672

hoi Bạn đọc
Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tổng cộng 9 năm 3 tháng. Từ tháng 4.2012 - 7.2014 với mức lương đóng là 3,9 triệu đồng/tháng. Từ tháng 8.2014 - 11.2016 đóng 4,3 triệu đồng/tháng. Từ tháng 12.2016 - 6.2021 đóng 4,8 triệu đồng/tháng. Vậy, tôi rút BHXH 1 lần được bao nhiêu?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

1. Thời gian tham gia BHXH: 9 năm 3 tháng.

- Thời gian tham gia BHXH trước năm 2014: 1 năm 9 tháng.

- Thời gian tham gia BHXH từ năm 2014 trở đi: 7 năm 6 tháng.

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:

2.1. Tiền lương đóng BHXH của các giai đoạn tham gia BHXH như sau:

- Giai đoạn đóng từ tháng 4.2012 đến tháng 12.2012: Thời gian 9 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 3.900.000 đồng.

3.900.000 x 1.37 x 9 = 48.087.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2013 đến tháng 12.2013: Thời gian 12 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 3.900.000 đồng.

3.900.000 x 1.28 x 12 = 59.904.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2014 đến tháng 7.2014: Thời gian 7 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 3.900.000 đồng.

3.900.000 x 1.23 x 7 = 33.579.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 8.2014 đến tháng 12.2014: Thời gian 5 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 4.300.000 đồng.

4.300.000 x 1.23 x 5 = 26.445.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2015 đến tháng 12.2015: Thời gian 12 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 4.300.000 đồng.

4.300.000 x 1.23 x 12 = 63.468.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2016 đến tháng 11.2016: Thời gian 11 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 4.300.000 đồng.

4.300.000 x 1.19 x 11 = 56.287.000 đồng.

- Giai đoạn đóng tháng 12.2016: Thời gian 1 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 4.800.000 đồng.

4.800.000 x 1.19 x 1 = 5.712.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2017 đến tháng 12.2017: Thời gian 12 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 4.800.000 đồng.

4.800.000 x 1.15 x 12 = 66.240.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2018 đến tháng 12.2018: Thời gian 12 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 4.800.000 đồng

4.800.000 x 1.11 x 12 = 63.936.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2019 đến tháng 12.2019: Thời gian 12 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 4.800.000 đồng.

4.800.000 x 1.08 x 12 = 62.208.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2020 đến tháng 12.2020: Thời gian 12 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 4.800.000 đồng.

4.800.000 x 1.05 x 12 = 60.480.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2021 đến tháng 6.2021: Thời gian 6 tháng - mức tiền lương đóng BHXH: 4.800.000 đồng.

4.800.000 x 1.03 x 6 = 29.664.000 đồng.

- Tổng tiền đóng BHXH = 48.087.000 + 59.904.000 + 33.579.000 + 26.445.000 + 63.468.000 + 56.287.000 + 5.712.000 + 66.240.000 + 63.936.000 + 62.208.000 + 60.480.000 + 29.664.000 = 576.010.000 đồng.

2.2. Mức bình quân tiền lương đóng BHXH = Tổng tiền / tổng số tháng = 5.189.279 đồng.

3. Mức hưởng BHXH một lần:

Mức hưởng BHXH 1 lần đối với thời gian đóng BHXH trước 2014:

5.189.279 x 1 năm x 1,5 = 7.783.919 đồng.

Mức hưởng BHXH 1 lần đối với thời gian đóng BHXH từ 2014 trở đi - số tháng lẻ đóng trước năm 2014 được chuyển sang giai đoạn từ năm 2014 trở đi.

5.189.279 x 8.5 năm x 2 = 88.217.743 đồng.

Tổng tiền BHXH 1 lần bạn đọc được nhận là 7.783.919 + 88.217.743 = 96.001.662 đồng.

Lưu ý, BHXH 1 lần đã được tính hệ số trượt giá.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Điều kiện nghỉ hưu sớm đối với lao động nữ
otvet Có thể dừng đóng BHXH sau khi đủ 20 năm để chờ hưởng lương hưu khi đến tuổi
otvet Nghề tài xế có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Miễn nộp giấy khám thai khi xin hưởng trợ cấp thai sản
otvet Không được hưởng lại trợ cấp mất sức lao động nếu đã từ chối hưởng
otvet Điều kiện nghỉ hưu sớm khi làm nghề độc hại
otvet Làm việc qua mạng vẫn phải đóng BHXH nếu có HĐLĐ
otvet Hồ sơ thai sản được giải quyết trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận
otvet Những điều cần biết về thời hạn thông báo trước khi thôi việc
otvet Có thể rút BHXH một lần tại tỉnh khác nơi làm việc
otvet Khi nào công ty phải nộp hồ sơ thai sản cho người lao động?
otvet Làm việc online vẫn phải đóng BHXH bắt buộc nếu có HĐLĐ
otvet Công ty được thanh toán trước phần nợ BHXH của lao động cần hưởng chế độ thai sản
otvet Làm việc online vẫn phải đóng BHXH nếu có HĐLĐ
otvet Điều kiện nghỉ hưu sớm đối với người làm nghề độc hại
otvet Hướng dẫn cách tính BHXH một lần
otvet Nghỉ hưu theo diện suy giảm khả năng lao động sẽ không được hưởng chế độ tinh giản biên chế
otvet Các trường hợp miễn thông báo tình hình việc làm của người hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Chỉ cần đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 1 năm trước khi sinh sẽ được hưởng chế độ thai sản
otvet Bệnh hiểm nghèo có được nghỉ hưu trước tuổi?