LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng các ứng dụng của Microsoft

Công văn số 1500/CATTT-NCSC ngày 21/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 08/2023 (5 trang)
Posted: 23/8/2023 2:47:11 PM | Latest updated: 24/8/2023 9:42:24 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5770
LuatVietnam

Theo Cục An toàn thông tin, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 8 với 74 lỗ hổng bảo mật, trong đó đáng chú ý là các lỗ hổng có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng liên quan đến Microsoft Exchange Server, Microsoft Message Queuing, Microsoft Teams, Microsoft Outlook, Microsoft Excel và Microsoft Office.

Thông tin chi tiết các lỗ hổng bảo mật và hướng dẫn cập nhật bản vá để tránh nguy cơ bị tấn công được nêu tại Phụ lục đính kèm.

Cục này cũng khuyến nghị các cơ quan, đơn vị cần tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5770

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu