LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN

Công văn số 476/TTKHCN ngày 9/8/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN (6 trang)
Posted: 24/8/2023 1:01:23 PM | Latest updated: 25/8/2023 2:29:29 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5771
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn thực hiện một số quy định sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN liên quan đến việc cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5771

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu