LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh qua mạng English attachment

Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐTstatus2 ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (49 trang)
Posted: 20/4/2023 10:12:21 AM | Latest updated: 14/9/2023 10:51:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5683 | Vietlaw: 608
LuatVietnam

Thông tư bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, gồm: điều kiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh; cấp mã số hộ kinh doanh đồng thời là MST; việc ghi ngành, nghề kinh doanh trong giấy đăng ký hộ kinh doanh; thông báo địa điểm kinh doanh đặt ngoài trụ sở; thủ tục cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng; thủ tục, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng; địa chỉ tra cứu thông tin đăng ký hộ kinh doanh;....

Theo đó, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Biểu mẫu cụ thể xem phụ lục đính kèm Thông tư này.

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng chỉ được chấp nhận nếu đảm bảo các yêu cầu quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5g Thông tư này.

Thông tin đăng ký hộ kinh doanh có thể tra cứu miễn phí tại địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023.

Ghi chú
Xem thêm phần đính chính tại Công văn số 7498/BKHĐT-ĐKKD ngày 12/9/2023.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 7498/BKHĐT-ĐKKDĐính chính mẫu Giấy đề nghị cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh
blue-check HD:CTHCMHộ kinh doanh được liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế từ 1/7/2023
blue-check 1323/QĐ-BKHĐTThủ tục đăng ký hộ kinh doanh (áp dụng từ 26/7/2023)
blue-check 439/TB-TCTTừ 1/7/2023, hộ kinh doanh được liên thông đăng ký kinh doanh với đăng ký thuế

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5683

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu