LuatVietnam

light-check Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh qua mạng English attachment

Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐTstatus2 ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (49 trang)
Posted: 20/4/2023 10:12:21 AM | Latest updated: 26/4/2023 4:24:32 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5683 | Vietlaw: 608
LuatVietnam

Thông tư bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, gồm: điều kiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh; cấp mã số hộ kinh doanh đồng thời là MST; việc ghi ngành, nghề kinh doanh trong giấy đăng ký hộ kinh doanh; thông báo địa điểm kinh doanh đặt ngoài trụ sở; thủ tục cấp đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình dự phòng; thủ tục, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng; địa chỉ tra cứu thông tin đăng ký hộ kinh doanh;....

Theo đó, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Biểu mẫu cụ thể xem phụ lục đính kèm Thông tư này.

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng chỉ được chấp nhận nếu đảm bảo các yêu cầu quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5g Thông tư này.

Thông tin đăng ký hộ kinh doanh có thể tra cứu miễn phí tại địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5683

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT02_18042023BKHDT[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đăng ký kinh doanh

blue-check 08 thủ tục về đăng ký đầu tư, kinh doanh tại Tp. HCM đã được tái cấu trúc từ 1/6/2023
light-check Thủ tục đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp từ 20/6/2023
blue-check Quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Ban Quản lý Khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM
light-check Sửa đổi quy định về kinh doanh bán hàng đa cấp English attachment
light-check Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh qua mạng English attachment
blue-check Không bắt buộc cập nhật CCCD của người đại diện pháp luật trên giấy phép kinh doanh English attachment
blue-check Cá nhân đăng ký hành nghề dịch vụ lưu trữ không cần nộp hộ khẩu
blue-check Yêu cầu về giấy tờ khi đăng ký hộ kinh doanh tại Tp, HCM từ 10/1/2023
blue-check Thay mới 87 quy trình đăng ký doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh tại Hà Nội
blue-check Danh mục TTHC về đấu thầu và đăng ký kinh doanh được tích hợp lên Cổng dịch vụ công năm 2022
blue-check Bộ KH&ĐT yêu cầu dừng đăng ký hợp tác xã theo quy trình giấy
blue-check Bán hàng rong được miễn đăng ký kinh doanh
blue-check Về việc miễn phí công bố thành lập đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội
blue-check Chưa có hướng dẫn cho việc HTX đăng ký hoạt động lại trước hạn ngừng kinh doanh English attachment
blue-check Giải thích về chức năng đánh "dấu tích xanh" trên Hệ thống ĐKKD
blue-check [TP.HCM] Thay mới một số thủ tục đăng ký doanh nghiệp từ 10/1/2022
blue-check 18 thủ tục mới ban hành và sửa đổi về đăng ký kinh doanh
blue-check Phòng ĐKKD giữ thẩm quyền từ chối hoặc chấp thuận tên doanh nghiệp English attachment
blue-check Đăng ký tạm ngừng kinh doanh qua mạng có được nộp hồ sơ dạng hình ảnh?
blue-check Từ 3/9/2021, TP. HCM giảm 50% lệ phí đăng ký kinh doanh và cấp giấy phép lao động