LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022

Quyết định số 3186/QĐ-BYT ngày 29/11/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2022 (6 trang)
Posted: 30/11/2022 3:37:15 PM | Latest updated: 7/12/2022 4:08:34 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5596
LuatVietnam

Quyết định hướng dẫn thực hiện các nội dung về kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022, bao gồm:

1. Thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện trong 12 tháng (chuyên môn, tài chính, nhân lực, danh mục kỹ thuật, danh sách người hành nghề, trang thiết bị,...); kết quả đánh giá chất lượng theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam

2. Áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện

3. Phương thức khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân, nhân viên y tế

4. Kiểm tra công tác an toàn phòng chống dịch Covid-19

5. Kiểm tra công tác thu dung, điều trị Covid-19 và sự sẵn sàng tham gia cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh Covid-19

6. Kiểm tra tình hình áp dụng CNTT trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng KCB

7. Kiểm tra việc phản hồi một số văn bản phục vụ công tác quản lý nhà nước

Các bệnh viện sẽ phải tự kiểm tra, đánh giá chất lượng theo các nội dung nêu trên và tính điểm theo hướng dẫn tại phụ lục 1 đính kèm, hoàn thành trong tháng 12.2022. Kết quả đánh giá phải cập nhật vào phần mềm https://chatluongbenhvien.vn .

Các cơ quan quản lý sẽ kiểm tra, đánh giá các bệnh viện trực thuộc sau khi bệnh viện hoàn thành tự kiểm tra, đánh giá, thực hiện từ tháng 12/2022 đến quý II/2023 (trọng tâm kiểm tra kỹ các bệnh viện có kết quả bất thường hoặc không thực hiện các chỉ đạo của cơ quan quản lý).

Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện sẽ được tổng hợp để xem xét xếp loại, thi đua, khen thưởng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 29-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5596

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Y tế

light-check Công bố Quy chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị X-quang đo mật độ xương
blue-check Điều kiện tăng 100% phụ cấp cho viên chức y tế trong 2 năm 2022 - 2023
blue-check Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hội chứng mạch vành mạn
blue-check Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sốt xuất huyết Marburg
blue-check Thay mới các mẫu văn bản đề nghị cấp phép lưu hành thiết bị y tế
blue-check Lộ trình xây dựng Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023
blue-check Bãi bỏ Thông tư quy định về kinh doanh dược liệu và đấu thầu trang thiết bị y tế English attachment
blue-check Dự thảo Thông tư quy định về giá khám chữa bệnh dịch vụ
blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, mỹ phẩm tại Hà Nội
blue-check Các trường hợp bị thu hồi Phiếu công bố trang thiết bị y tế
blue-check Lộ trình ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023
blue-check Sắp có các hướng dẫn mới về mua sắm và đấu thầu thuốc, thiết bị y tế
blue-check Các thuốc dự phòng điều trị Covid-19 sẽ được chuyền sang KCB thông thường
blue-check Sẽ tăng cường giám sát người nhập cảnh có triệu chứng bệnh Marburg
blue-check Những quy định đã sửa đổi trong mua sắm và đấu thầu thuốc, vật tư y tế
blue-check Quy định về đấu thầu thuốc, vật tư y tế sẽ tiếp tục được xem xét sửa đổi
blue-check Các quy định đã được sửa đổi để tháo gỡ khó khăn cho mua sắm thuốc và thiết bị y tế
blue-check Sở Y tế sẽ tăng cường thanh tra điều kiện hoạt động của các cơ sở tiêm chủng
blue-check Sở Y tế sẽ tăng cường thanh tra điều kiện an toàn sinh học của các phòng xét nghiệm
blue-check Hướng dẫn nhập thủ công dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT