LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn giám định và quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2021

Công văn số 6979/BYT-BH ngày 1/12/2022 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Mục 3 Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 05/11/2022 của Chính phủ (2 trang)
Posted: 2/12/2022 10:17:18 AM | Latest updated: 6/12/2022 4:47:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5594
LuatVietnam

Liên quan đến việc giám định, quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2021, Bộ Y tế đã yêu cầu cơ quan BHXH thực hiện theo đúng Mục 3 Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 5/11/2022, cụ thể:

- Tiền khám bệnh, tiền giường và tiền dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm đã sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT, thực hiện quyết toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành.

- Chi phí máu, chế phẩm máu đã sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT, thực hiện quyết toán theo quy định tại Thông tư 17/2020/TT-BYT .

- Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính trong giá dịch vụ KCB BHYT hoặc sử dụng trong các dịch vụ kỹ thuật chưa được ban hành giá KCB BHYT đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT, thực hiện quyết toán theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua theo quy định về đấu thầu.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị cơ quan BHXH đẩy nhanh tiến độ thực hiện giám định, quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2021 theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT và cơ sở KCB. Riêng việc thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2021 cho các cơ sở KCB, phải đảm bảo đúng thời gian quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Luật BHYT.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5594

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm y tế

blue-check Phòng khám đa khoa Thạnh Xuân (tại Tp. HCM) ngừng nhận KCB BHYT kể từ 1/6/2023
blue-check Bổ sung 03 bệnh viện và phòng khám tại TP. HCM nhận KCB BHYT trong quý 3/2023
blue-check Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế (cập nhật Đợt 6)
blue-check Các trường hợp đang vướng mắc khi thanh toán chi phí KCB BHYT
blue-check Bộ Y tế cấm chuyển bệnh nhân BHYT ra bệnh viện tư nhân để vụ lợi
blue-check Quỹ BHYT đã chấp nhận thanh toán chi phí KCB vào ngày nghỉ, ngày lễ
blue-check Danh sách bệnh viện, phòng khám tại TP. HCM nhận KCB ban đầu trong quý 2/2023
blue-check Sửa đổi chính sách đấu thầu trang thiết bị y tế và thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật English attachment
blue-check Cổng giám định BHYT đã nâng cấp để liên thông giấy khám sức khỏe và giấy chứng sinh
blue-check 02 Phòng khám đa khoa tại TP. HCM ngừng KCB BHYT kể từ 1/3/2023
blue-check Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè (TP. HCM) sẽ nhận KCB BHYT từ quý II/2023
blue-check Quy trình cấp giấy chứng sinh, báo tử và khám sức khỏe lái xe trên Cổng giám định BHYT
blue-check Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 5)
blue-check Bổ sung 06 Danh mục mã dữ liệu áp dụng trong thanh toán BHYT
blue-check Hướng dẫn thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy của nhà thầu vật tư, hóa chất
blue-check Quy trình đăng ký mua thẻ BHYT trực tuyến
blue-check Chuẩn dữ liệu tổng hợp thông tin chi phí KCB BHYT
blue-check Điều chỉnh thủ tục cấp, đổi thẻ BHYT
blue-check Thay mới Danh mục thuốc được thanh toán BHYT English attachment
blue-check Bệnh viện Đa khoa Tư nhân An Sinh (TP. HCM) sẽ nhận KCB BHYT từ quý 4/2022