LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn hạch toán kế toán đối với hoạt động kinh doanh mua bán nợ

Công văn số 8062/BTC-QLKT ngày 15/8/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hạch toán kế toán với hoạt động kinh doanh mua bán nợ (3 trang)
Posted: 18/8/2022 8:04:27 AM | Latest updated: 22/8/2022 12:16:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5522
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn một số quy định liên quan đến việc hạch toán kế toán hoạt động kinh doanh mua bán nợ, bao gồm:

1. Tài khoản hạch toán kế toán khi mua và bán khoản nợ

2. Hạch toán các chi phí phát sinh từ việc mua khoản nợ

3. Trích lập dự phòng cho hoạt động kinh doanh mua bán nợ

4. Hạch toán kế toán khi giảm khoản đầu tư mua nợ

5. Xác định doanh thu, chi phí

Theo đó, tùy mục đích mua lại khoản nợ, doanh nghiệp sẽ hạch toán vào các tài khoản khác nhau. Nếu mua để bán lại thì hạch toán giá trị khoản nợ vào tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh; nếu mua để chờ đến ngày đáo hạn thì hạch toán giá trị khoản nợ vào tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Thông tư 200/2014/TT-BTCstatus2 ).

Các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua khoản nợ như phí môi giới, phí giao dịch... được ghi nhận vào giá gốc khoản nợ.

Trường hợp doanh nghiệp mua nợ để chờ đến ngày đáo hạn thì không được trích lập dự phòng tổn thất đầu tư, nếu phát sinh tổn thất (giá trị có thể thu hồi nhỏ hơn giá trị ghi sổ kế toán) thì hạch toán vào chi phí tài chính.

Ngược lại, nếu doanh nghiệp mua nợ để kinh doanh bán lại và có bằng chứng chắc chắn cho thấy giá thị trường bị giảm so với giá trị ghi sổ thì được trích lập dự phòng và tính vào chi phí tài chính.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5522

Tệp đính kèm

Lược đồ

Mua bán nợCập nhật đến: 15-Aug-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kế toán

blue-check Về thời điểm phát hành hóa đơn cho công trình khi chuyển sang sử dụng HĐĐT
blue-check Khuyến cáo của Bộ Tài chính dành cho các công ty kế toán liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp English attachment
blue-check Liên đoàn Lao động TP. HCM sẽ tổ chức hội nghị giải đáp về phần mềm kế toán công đoàn vào tháng 10/2022
blue-check Bán tài sản công, lập HĐĐT theo mẫu nào?
blue-check Thay mới chế độ báo cáo tài chính của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử
blue-check Hướng dẫn hạch toán kế toán đối với hoạt động kinh doanh mua bán nợ
blue-check "Lãi vay" được tính vào chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Chi nhánh phụ thuộc không bắt buộc phải có kế toán trưởng English attachment
blue-check Đơn vị sự nghiệp vi phạm pháp luật kế toán bị xử phạt theo quy định nào?
blue-check Hóa đơn điện tử đối với dịch vụ vẫn xuất tại thời điểm hoàn thành hoặc thu tiền trước
blue-check Những lưu ý khi ghi tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử
blue-check Các nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
blue-check Phát hiện hóa đơn giấy sai sót sau 1/7/2022 phải điều chỉnh bằng HĐĐT
blue-check 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam về chi phí, doanh thu, xây dựng, trình bày ngân sách
blue-check Chế độ kế toán dành riêng cho hoạt động từ thiện
blue-check Yêu cầu khi lập bảng kê đính kèm HĐĐT
blue-check Có thể phát hành chung hóa đơn cho các mặt hàng áp dụng thuế suất khác nhau
blue-check Quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính English attachment
blue-check Từ 20/6/2022, không còn bắt buộc lập riêng hóa đơn cho mặt hàng hưởng thuế GTGT 8%
blue-check Đã bỏ yêu cầu lập riêng hóa đơn cho hàng hóa hưởng thuế suất GTGT 8%