LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn kê khai mã số HS và thuế XNK kể từ 30/12/2022 English attachment

Công văn số 5731/TCHQ-TXNK ngày 29/12/2022 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 (357 trang)
Posted: 30/12/2022 8:21:45 AM | Latest updated: 7/2/2023 10:10:47 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5613 | Vietlaw: 597
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, kể từ ngày 30/12/2022, việc phân loại, xác định mã số hàng hóa sẽ chính thức áp dụng theo Danh mục hàng hóa XNK và 6 Quy tắc tổng quát ban hành tại Thông tư 31/2022/TT-BTC và tham khảo Chú giải chi tiết HS 2022 đính kèm Công văn số 4891/TCHQ-TXNK ngày 17/11/2022.

Về mức thuế, kể từ ngày 30/12/2022 cho đến khi có Nghị định mới về các Biểu thuế, vẫn áp dụng mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo các Biểu thuế hiện hành được tổng hợp tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 đính kèm Công văn này.

Trong đó, Phụ lục 1 gồm các Biểu thuế được sắp xếp theo thứ tự như sau: Biểu thuế xuất khẩu (Mục 1); Thuế suất nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan (Mục 2); Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Mục 3); Biểu thuế nhập khẩu thông thường (Mục 4).

Riêng đối với các mã số hàng hóa tại Phụ lục 1 có mức thuế được ghi chú là "KBTC" thì doanh nghiệp tiếp tục tra cứu mức thuế tại Phụ lục 2 theo nguyên tắc: áp dụng thuế suất cho các mã số tại cột 1 theo mức thuế suất quy định tại cột 4 tương ứng với các mã số tại cột 3.

Về áp dụng các mức thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ các FTA song phương, đa phương, doanh nghiệp thực hiện tra cứu và áp dụng các mức thuế theo đúng quy định tại các Nghị định ban hành các Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5613

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV5731_29122022TCHQ[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế XNK

blue-check Thuê nước ngoài gia công sản phẩm SXXK, phải nộp thuế NK và không được hoàn
blue-check Các lưu ý khi kê khai hồ sơ hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu dùng cho sản phẩm xuất khẩu
blue-check Cách xác định trị giá tính thuế nhập khẩu đối với sản phẩm thuê DNCX gia công English attachment
blue-check Chuyển giao nguyên liệu SXXK cho hợp đồng hợp tác sản xuất sẽ không được miễn thuế
blue-check Chiết khấu vô điều kiện sẽ không được giảm trừ khi tính thuế nhập khẩu
blue-check Các trường hợp tiền chiết khấu không được giảm trừ khi tính thuế nhập khẩu
blue-check Trường hợp nào được miễn thuế khi tái nhập hàng xuất khẩu?
blue-check Bán lại hàng nhập khẩu cho DNCX được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp English attachment
blue-check Xuất khẩu phế liệu thép có nguồn gốc nhập khẩu vẫn phải nộp thuế XK English attachment
blue-check Không áp thuế lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với đường mía của Công ty Kasekam Youveakchun Svay Rieng
blue-check Hàng hóa cho thuê mượn không được miễn thuế khi tạm xuất và tái nhập English attachment
blue-check Nhập hàng từ kho ngoại quan để SXXK có được miễn thuế?
blue-check Hàng nhập khẩu thay thế hàng lỗi có được miễn thuế? English attachment
blue-check Về hoàn thuế CBPG tạm thời đối với sản phẩm bàn ghế
blue-check Về thẩm quyền xác định hàng hóa được miễn trừ thuế chống bán phá giá
blue-check Chính thức đánh thuế CBPG đối với bàn ghế xuất xứ Trung Quốc English attachment
blue-check 16 biểu thuế FTA mới hiện đã có trên hệ thống VNACCS của Hải quan English attachment
blue-check Bán hàng cho DNCX vẫn phải chịu thuế xuất khẩu
blue-check Về điều kiện miễn thuế cho khoản giảm giá hàng nhập khẩu English attachment
blue-check Sẽ rà soát lại mức thuế CBPG đối với sợi dài làm từ polyester