LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn kê khai mã số HS và thuế XNK kể từ 30/12/2022 English attachment

Công văn số 5731/TCHQ-TXNK ngày 29/12/2022 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 (357 trang)
Posted: 30/12/2022 8:21:45 AM | Latest updated: 7/2/2023 10:10:47 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5613 | Vietlaw: 597
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, kể từ ngày 30/12/2022, việc phân loại, xác định mã số hàng hóa sẽ chính thức áp dụng theo Danh mục hàng hóa XNK và 6 Quy tắc tổng quát ban hành tại Thông tư 31/2022/TT-BTC và tham khảo Chú giải chi tiết HS 2022 đính kèm Công văn số 4891/TCHQ-TXNK ngày 17/11/2022.

Về mức thuế, kể từ ngày 30/12/2022 cho đến khi có Nghị định mới về các Biểu thuế, vẫn áp dụng mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo các Biểu thuế hiện hành được tổng hợp tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 đính kèm Công văn này.

Trong đó, Phụ lục 1 gồm các Biểu thuế được sắp xếp theo thứ tự như sau: Biểu thuế xuất khẩu (Mục 1); Thuế suất nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan (Mục 2); Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Mục 3); Biểu thuế nhập khẩu thông thường (Mục 4).

Riêng đối với các mã số hàng hóa tại Phụ lục 1 có mức thuế được ghi chú là "KBTC" thì doanh nghiệp tiếp tục tra cứu mức thuế tại Phụ lục 2 theo nguyên tắc: áp dụng thuế suất cho các mã số tại cột 1 theo mức thuế suất quy định tại cột 4 tương ứng với các mã số tại cột 3.

Về áp dụng các mức thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ các FTA song phương, đa phương, doanh nghiệp thực hiện tra cứu và áp dụng các mức thuế theo đúng quy định tại các Nghị định ban hành các Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 315/TCHQ-TXNK16 biểu thuế FTA mới hiện đã có trên hệ thống VNACCS của Hải quan English attachment

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5613

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV5731_29122022TCHQ[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế XNK

blue-check 16 biểu thuế FTA mới hiện đã có trên hệ thống VNACCS của Hải quan English attachment
blue-check Bán hàng cho DNCX vẫn phải chịu thuế xuất khẩu
blue-check Về điều kiện miễn thuế cho khoản giảm giá hàng nhập khẩu English attachment
blue-check Sẽ rà soát lại mức thuế CBPG đối với sợi dài làm từ polyester
blue-check Hướng dẫn kê khai mã số HS và thuế XNK kể từ 30/12/2022 English attachment
blue-check Tiêu thụ phế phẩm SXXK tại nội địa có phải nộp thuế?
blue-check Tiếp tục đánh thuế chống bán phá giá đối với Siro Sorbitol nhập khẩu
blue-check Bổ sung một số mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu bị áp mức giá tham chiếu
blue-check Những quy định dự kiến sẽ có trong Nghị định mới về Biểu thuế XNK
blue-check Sẽ rà soát việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế CBPG và chống trợ cấp đối với đường mía nhập khẩu
blue-check Hợp tác sản xuất hàng xuất khẩu có được miễn thuế nguyên liệu?
blue-check Tiêu hủy hàng nhập khẩu đang gửi kho ngoại quan có phải nộp thuế? English attachment
blue-check Rà soát thuế CBPG sản phẩm plastic đối với nhà xuất khẩu mới của Thái Lan
blue-check Nhập hàng từ kho ngoại quan để SXXK vẫn được miễn thuế English attachment
blue-check Sản phẩm tái chế chỉ được miễn thuế XK sau khi Bộ TN&MT ban hành tiêu chí xác định
blue-check Nguyên liệu NSXXK chuyển tiêu thụ nội địa có phải truy nộp thuế chống bán phá giá? English attachment
blue-check Nhập nguyên liệu từ kho ngoại quan để SXXK có được miễn thuế?
blue-check Hàng nhập từ kho ngoại quan để SXXK cũng được miễn thuế English attachment
blue-check Bàn, ghế xuất xứ Trung Quốc sẽ chịu thuế CBPG tạm thời kể từ 15/10/2022
blue-check Hàng nhập khẩu tạo TSCĐ cho dự án sẽ không được miễn thuế nếu quên thông báo Danh mục