LuatVietnam

red-check Hướng dẫn kê khai nộp thuế BVMT English attachment

Thông tư số 152/2011/TT-BTCstatus2 ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CPstatus2 ngày 08.08.2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường. (10 trang)
Posted: 12/2/2012 11:26:00 AM | Latest updated: 22/11/2018 1:34:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 2878 | Vietlaw: 30
LuatVietnam

Thông tư này hướng dẫn cách tính và nộp thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với một số mặt hàng, gồm: xăng dầu, mỡ nhờn, than đá, chất làm lạnh HCFC, túi ni lông, thuốc diệt cỏ, trừ mối, thuốc bảo quản lâm sản và thuốc khử trùng kho

Các mặt hàng trên nếu quá cảnh, tạm nhập tái xuất hoặc xuất khẩu ra nước ngoài được miễn tính thuế BVMT

thuộc diện chịu thuế kể từ ngày 01/01/2012; quy định các trường hợp được miễn tính thuế BVMT

Thuế BVMT sẽ được hoàn trong các trường hợp tái xuất hàng tạm nhập tham dự triển lãm, hàng lưu kho, hàng trả lại cho phía nước ngoài...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2012, bãi bỏ các Thông tư số 06/2001/TT-BTCstatus1 , Thông tư số 63/2001/TT-BTCstatus1 . Bãi bỏ các nội dung quy định về quản lý thuế về phí xăng dầu tại Thông tư số 28/2011/TT-BTCstatus1 ngày 28.02.2011.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư này tại Thông tư số 60/2015/TT-BTCstatus1 ngày 27/4/2015.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư này tại Thông tư số 59/2015/TT-BTC ngày 27/4/2015.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư này tại Thông tư số 106/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2012
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 2878

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT152_11112011BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Thuế Bảo vệ môi trường

blue-check Mức thuế BVMT năm 2023 đối với xăng, dầu English attachment
blue-check Sử dụng bao bì đóng gói sẵn vào mục đích khác phải khai nộp thuế BVMT
blue-check Mua túi ni lông để xuất khẩu, không được miễn hay hoàn thuế BVMT
blue-check Các trường hợp hàng nhập khẩu được hoàn thuế BVMT English attachment
blue-check Cơ sở thương mại không được miễn thuế BVMT ngay cả khi xuất khẩu
blue-check Từ 1/4/2022, xăng dầu được giảm 50% thuế BVMT
blue-check Từ 1/4/2022, xăng dầu được giảm 50 - 70% thuế BVMT
blue-check Xăng, dầu được giảm 50% thuế BVMT kể từ 1/4/2022
blue-check Bộ Tài chính nhắc nhở Thuế và Hải quan phải giảm thuế BVMT cho xăng dầu từ 1/4/2022
blue-check Sắp giảm thuế BVMT năm 2022 đối với xăng dầu English attachment
blue-check Năm 2022, nhiên liệu bay được giảm mức thuế BVMT còn 1.500 đồng/lít English attachment
blue-check TCHQ nhắc Hải quan các tỉnh chưa tăng thuế BVMT của nhiên liệu bay trong năm 2021 English attachment
blue-check "Nhiên liệu bay" chưa bị tăng mức thuế BVMT từ 1/1/2021 English attachment
blue-check "Nhiên liệu bay" được tính thuế BVMT theo mức 2.100 đ/lít đến hết 2021 English attachment
blue-check Thuế BVMT của xăng dầu nộp khi nào?
blue-check Túi ni lông dùng để "đóng gói" phải nộp thuế BVMT nếu đem bán, tặng, tiêu dùng
blue-check Áp dụng ngay mức giảm thuế BVMT đối với xăng máy bay từ 1/8/2020 English attachment
blue-check Giảm thuế BVMT xăng máy bay trong 5 tháng cuối năm 2020 English attachment
blue-check Túi ni lông tự phân hủy có được miễn thuế BVMT?
blue-check Cho, tặng nước sạch phải chịu thuế GTGT và phí BVMT