LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn khai nộp thuế điện tử theo mã ID

Công văn số 1483/TCT-KK ngày 24/4/2023 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID) (77 trang)
Posted: 26/4/2023 2:38:32 PM | Latest updated: 4/5/2023 7:07:27 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5690
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn việc cấp mã ID và khai, nộp thuế điện tử theo mã ID trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Theo đó, kể từ ngày 10/5/2023, ngành Thuế sẽ tiến hành cấp mã ID (duy nhất cho từng khoản thuế, phí) để doanh nghiệp, cá nhân kê khai, nộp thuế, phí điện tử theo mã ID.

Mã ID sẽ được thông báo cho doanh nghiệp, cá nhân tại Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử; Thông báo nộp tiền thuế hoặc thông báo trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Doanh nghiệp, cá nhân được sử dụng mã ID để: tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế; khai nộp tiền thuế và tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế. Cách thức thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 02 đính kèm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5690

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check [Dự thảo] - Quy trình mới về miễn giảm thuế
blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo thời điểm lập hay ký?
blue-check Các trường hợp cá nhân phải cập nhật thông tin đăng ký thuế
blue-check Từ 10/5/2023, mỗi khoản thuế được gán mã định danh (ID) để dễ tra cứu
blue-check Hướng dẫn khai nộp thuế điện tử theo mã ID
blue-check Cách kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân
blue-check Về quy định kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh
blue-check Các giải pháp hỗ trợ của ngành Thuế dành cho doanh nghiệp năm 2023
blue-check Cách thức cập nhật thông tin CCCD và người phụ thuộc với cơ quan thuế
blue-check Nên đăng ký cập nhật thông tin CCCD cho cơ quan thuế
blue-check Những cách kê khai cập nhật thông tin CCCD cho Thuế
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT chuyển khấu trừ vào kỳ sau như thế nào?
blue-check Thủ tục gia hạn nộp thuế áp dụng từ 6/2/2023
blue-check Không cần nộp thay thuế nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Quy trình thu thập thông tin và đánh giá mức độ rủi ro thuế
blue-check Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ thuế năm 2023
blue-check Tư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?
blue-check Khoản thu tiền bồi thường chỉ được miễn thuế GTGT, không miễn thuế TNDN
blue-check Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT
blue-check Thu hộ tiến bán nhà tái định cư sẽ phải kê khai vào Mẫu 04/GTGT