LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn khai thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại khi nhập khẩu đường mía

Công văn số 3261/TCHQ-TXNK ngày 8/8/2022 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định số 1514/QĐ-BCT của Bộ Công Thương (2 trang)
Posted: 9/8/2022 8:02:17 AM | Latest updated: 14/8/2022 3:56:21 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5515
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn khai báo thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT ngày 1/8/2022 đối với sản phẩm đường mía.

Theo đó, đường mía nhập khẩu thuộc các mã HS 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.901702.90.91 sẽ bị áp thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại kể từ ngày 8/8/2022 đến hết 15/6/2026.

Mức thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại áp dụng trên cơ sở mức thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp được quy định tại Quyết định số 1578/QĐ-BCT ngày 15/6/2021.

Khi mở tờ khai nhập khẩu, doanh nghiệp sẽ khai báo thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp theo hướng dẫn tại bảng mã thuế được đăng tải trên website: https://www.customs.gov.vn, với mức thuế là tổng mức thuế của thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp quy định tại điểm 3.1 mục 3 Thông báo ban hành kèm Quyết định số 1578/QĐ-BCT .

Trường hợp hàng hóa được nhập khẩu từ một trong các công ty được loại trừ áp dụng thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo điểm 3.2 mục 3 Thông báo ban hành kèm Quyết định số 1514/QĐ-BCT thì doanh nghiệp khai báo trên tờ khai nhập khẩu chỉ tiêu 1.95 Mã miễn/giảm/không chịu thuế theo bảng mã đối tượng không chịu thuế chống bán phá giá (GK).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5515

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế XNK

light-check Bàn, ghế xuất xứ Trung Quốc sẽ chịu thuế CBPG tạm thời kể từ 15/10/2022
blue-check Về điều kiện miễn thuế cho khoản giảm giá hàng nhập khẩu
blue-check Siro Sorbitol bị đánh thuế chống bán phá giá không phụ thuộc vào mục đích sử dụng
blue-check Tự ý thay đổi mục đích sử dụng nguyên liệu SXXK, bị ấn định thuế kèm phạt chậm nộp
blue-check Sản phẩm tái chế chưa được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Rà soát lại thuế chống bán phá giá đối với đường mía nhập khẩu
blue-check Kiến nghị ban hành tiêu chí xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Gia hạn điều tra áp thuế chống bán phá giá đối với bàn ghế nhập khẩu đến 1/3/2023
blue-check Mua sản phẩm tái chế từ chất thải để bán ra nước ngoài không được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Vật liệu hàn bị đánh thuế chống bán phá giá chính thức kể từ 20/8/2022
blue-check Hướng dẫn khai thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại khi nhập khẩu đường mía
blue-check Đường mía nhập khẩu từ 8/8/2022 sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp English attachment
blue-check Hải quan sẽ rà soát lại việc tính thuế đối với đường nhập khẩu theo hạn ngạch
blue-check Nhựa nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá đến 2025
blue-check Máy móc cho thuê, mượn không được miễn thuế XNK English attachment
blue-check Hướng dẫn khai và áp dụng thuế suất CPTPP đối với hàng nhập khẩu từ Peru
blue-check Lưu ý về thời điểm và điều kiện xét miễn thuế XK đối với sản phẩm tái chế
blue-check Mua hàng của nước ngoài nhưng không nhập về Việt Nam, có phải nộp thuế?
blue-check "Giấy nền polymer" áp dụng thuế suất MFN 6%
blue-check Các trường hợp được hoàn lại thuế XNK English attachment